EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Р. М. Циган, Д. Є. Солодков

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.94

УДК: 331.522

Р. М. Циган, Д. Є. Солодков

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

В статті проаналізовано вплив старіння населення і трудових ресурсів на економіку України протягом 2000-2021 рр. Питання є предметом міжнародної уваги, але при цьому існують різні погляди на феномен старіння населення та оцінку його економічного впливу. Емпіричні результати дослідження показали відсутність негативного впливу старіння населення на показники продуктивності економіки, зокрема, реальний ВВП за розглянутий період. Однак, збільшення частки літніх осіб створює додаткове економічне навантаження на зайнятих осіб, що, в свою чергу, можно опосередковано впливати на економічне зростання в довгостроковій перспективі. На основі зарубіжного досвіду запропоновано ряд заходів для пом’якшення довгосрокового впливу старіння трудових ресурсів, зокрема, підвищення видатків на охорону здоров’я, створення сприятливих умов для залучення іноземних працівників, надання послуг з безкоштовного підвищення кваліфікації для осіб верхньої вікової ланки та створення схем субсидування працедавців при працевлаштуванні осіб даних вікових категорій.

Ключові слова: старіння населення; старіння трудових ресурсів; економіка України; пропозиція на ринку праці; дефіцит трудових ресурсів.

Література

1. Томас Лінд і Бо Мальмберг (1999) Вплив вікової структури і зростання у країнаї ОЕСР, 1950-1990 (Age Structure Effects and Growth in the OECD, 1950–1990). Журнал економіки народонаселення, №12, 431-449. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s001480050107
2. Шехар Айяр і Крістіан Ебеке (2016) Вплив старіння населення на європейську продуктивність (The Impact of Workforce Aging on European Productivity). Доповід МВФ №16/238: Вашингтон, DC, США.
3. Шімасава Манабу і Хосойама Хідетоші (2004) Економічні наслідки старіння населення: дослідження п’яти азійських економік (Economic Implications of An Aging Population: The Case of Five Asian Economies). Інститут економічних і соціальних досліджень (ESRI), №117: Дублін, Ірландія.
4. Девід Блум і Девід Кеннінг (2010) Старіння населення і економічне зростання в Азії. Економічні наслідки демографічних змін у Східній Азії (Population Aging and Economic Growth in Asia. The Economic Consequences of Demographic Change in East Asia). Видавництво Чиказького університету, 19, 61–89.
5. Сара Харпер (2014) Економічні і соціальні наслідки старіння суспільств (Economic and social implications of aging societies). Електронний журнал Science, №346, 587–591. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1254405
6. Аксель Борш-Супан і Матіас Вайс (2016) Продуктивність і вік: свідчення робочих команд на конвеєрі (Productivity and Age: Evidence from Work Teams at the Assembly Line). Журнал економіки старіння, № 7, випуск C, 30-42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2015.12.001
7. Вен-Сінь Хуан і Єн-Джу Лін (2019) Вплив старіння населення і трудових ресурсів на економічне зростання: дослідження на прикладі Тайваню (Impact of Population and Workforce Aging on Economic Growth: Case Study of Taiwan). Електронний журнал Sustainability, №11, 6301. DOI: https://doi.org/10.3390/su11226301
8. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
9. Мультимедійна платформа Укрінформ / Іноземці-шукачі роботи в Україні: хто, звідки і скільки. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2644755-inozemcisukaci-roboti-v-ukraini-hto-zvidki-i-skilki.html
10. Веб-портал Notes from Poland / Кількість трудових мігрантів в Польщі зросло на 35% за рік (Number of immigrant workers in Poland grows 35% in a year). URL: https://notesfrompoland.com/2021/09/17/number-of-immigrant-workers-in-poland-grows-35-in-a-year/
11. Сайт міжніродної організації праці / Близько 5 мільйонів робочих місць було втрачено в Україні з початку російської агресії (Nearly 5 million jobs have been lost in Ukraine since the start of the Russian aggression). URL: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844625/lang--en/index.htm
12. Сайт Національного антикорупційного бюро України / ВВП України за роками. URL: https://nabu.ua/ua/vvp-2.html

R. Tsyhan, D. Solodkov

THE STUDY OF IMPACT OF POPULATION AND WORKFORCE AGING ON THE GROWTH OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

This article is dedicated to the macro-economic issues caused by a demographic shift towards population aging in Ukraine. The population aging is a global trend of the 21st century and its impact on economic growth and social welfare is ambiguous. There have been multiple explorations conducted and it was revealed that the population aging impact on a particular economy depends on various factors, including social security for the elderly as the most important factor which allows to significantly mitigate workforce aging. Whereas a proportion of workforce aged between 55 and 64 positively impact productivity, a proportion of workforce aged between 15-24 does not cause a serious impact on productivity, and the proportion of people aged 65 and above negatively impacts total economic productivity and creates a burden on the workforce. The impact of workforce aging on the economy of Ukraine was analyzed within the period of 2000-2021. In 2001 Ukrainian society passed the threshold of 14% share of people aged 65 and above to become an aged society and since that moment is heading to the next threshold of 20% to become a hyper-aged society, already having a proportion of the elderly of 17,4%, as of the end of 2021. The empiric results have shown that there is no evident negative impact of workforce aging on the major productivity indicators, in particular, on the real GDP growth throughout the analyzed period. However, a growing proportion of the people 65 years and above may cause an indirect negative impact on social welfare and economic growth in the long run. This issue is likely to get deteriorated due to the reducing proportion of people aged between 15 and 24, as a small scale of youth will eventually become a small scale of a mature workforce. Based on the foreign experience of mitigating the negative long-term impact of workforce aging on the economic growth, a number of measures was proposed. In particular, to raise total expenditures on the healthcare, to improve conditions for attracting a foreign workforce, to provide professional training for the older part of the workforce free of charge, and to create schemes of subsidizing employers when employing workers of the older part of the workforce.

Keywords: population aging; workforce aging; economy of Ukraine; labour market supply; workforce deficit.

References

1. Lindh, T. and Malmberg, B. (1999), “Age Structure Effects and Growth in the OECD 1950–1990”, J. Popul. Econ. vol. 12, pp. 431–449. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s001480050107
2. Aiyar, S. Ebeke, C. and Shao, X. (2016), “The Impact of Workforce Aging on European Productivity”, IMF Working Paper, vol. 16/238.
3. Manabu, S. and Hosoyama, H. (2004), “Economic Implications of An Aging Population: The Case of Five Asian Economies”, ESRI Discussion paper series, and. 117.
4. Bloom, D.E. Canning, D. and Finlay, J.E. (2010), “Population Aging and Economic Growth in Asia. The Economic Consequences of Demographic Change in East Asia”, NBER-EASE, vol. 19, pp. 61–89.
5. Harper, S. (2014), “Economic and social implications of aging societies”, Science, vol. 346, pp. 587–591. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1254405
6. Börsch-Supan, A. and Weiss, M. (2016), “Productivity and Age: Evidence from Work Teams at the Assembly Line”, J. Econ. Ageing., vol. 19, pp. 30–42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2015.12.001
7. Huang, W.-H. Lin, Y.-J. and Lee, H.-F. (2019), “Impact of Population and Workforce Aging on Economic Growth: Case Study of Taiwan”, Sustainability, vol. 11, No. 6301. DOI: https://doi.org/10.3390/su11226301
8. Official web-site of the State Statistics Service of Ukraine (2022), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed May 14, 2022).
9. News web-portal Ukrinform (2019), “Foreign Job Seekers in Ukraine: who they are, how many of them and where do they come from”, Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2644755-inozemcisukaci-roboti-v-ukraini-hto-zvidki-i-skilki.html (Accessed May 4, 2022).
10. Web-portal Notes from Poland (2021), “Number of immigrant workers in Poland grows 35% in a year”, available at: https://notesfrompoland.com/2021/09/17/number-of-immigrant-workers-in-poland-grows-35-in-a-year/ (Accessed May 4, 2022).
11. The official site of the International Labour Organization (2022), “Nearly 5 million jobs have been lost in Ukraine since the start of the Russian aggression”, available at: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844625/lang--en/index.htm (Accessed May 14, 2022).
12. National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (2022), available at: https://nabu.ua/ua/vvp-2.html (Accessed May 14, 2022).

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 48194

Відомості про авторів

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку і фінансів,Національний університет імені Михайла Остроградського

R. Tsyhan

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Finance,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0001-5955-812Х


Д. Є. Солодков

студент, Національний університет імені Михайла Остроградського

D. Solodkov

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0001-5249-0820

Як цитувати статтю

Циган Р. М., Солодков Д. Є. Дослідження впливу старіння населення та трудових ресурсів на зростання економіки України. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10302 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.94

Tsyhan, R. and Solodkov, D. (2022), “The study of impact of population and workforce aging on the growth of the economy of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10302 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.