EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

УДК 338.3:492

 

О. В. Никитюк,

старший викладач кафедри маркетингу,

Дніпропетровський державний аграрний університет , м. Дніпропетровськ

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

 

У статті проаналізовані економічні показники роботи діяльності підприємств олійно-жирового комплексу та визначені основні передумови їхнього подальшого розвитку.

 

In the articles analyzed economic indicators of work of activity of enterprises of oily-fatty complex and certain basic pre-conditions of their further development.

 

Ключові слова: виробництво, ціна, конкуренція, соняшникова олія, олійно-жирове підприємство, олійно-жировий комплекс.

 

Keywords: production, price, competition, sunflower-seed oil, oily-fatty enterprise, oily-fatty complex.

 

 

Постановка проблеми

Олійно-жировий комплекс України є бюджетоутворюючим сектором економіки. Повністю задовольняючи потреби внутрішнього ринку у продукції переробки насіння олійних культур, в той же час Україна є найбільшим експортером соняшникової олії на світовому ринку. Для успішного розвитку вітчизняного олійно-жирового комплексу та утримання лідируючих позицій України і далі виникає необхідність в об’єктивній оцінці економічних показників діяльності, визначенні характерних рис сучасного стану підприємств цієї галузі та з’ясуванні їх майбутніх перспектив.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідженням проблем олійно-жирового комплексу та окремих аспектів його функціонування займалися Л.В. Бабенко, В.І. Бойко, О.Г. Волощук, В.М. Гаврилюк, О.Г. Дерев’янко, М.В. Калінчик, С.П. Капшук, A.А. Побережна, М.В. Присяжнюк, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак. В працях цих науковців висвітлюються проблеми олійно-жирового комплексу, розкриваються організаційно-економічні риси функціонування підприємств галузі, оцінюються тенденції їх розвитку. Проте, в умовах дії нових торгівельних правил, динамічних змін кон’юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках продовольства та енергетичних ресурсів, актуальним залишається аналіз економічних показників роботи підприємств олійно-жирового комплексу та визначення чинників їхнього розвитку.

Цілі статті

Метою статті є аналіз сучасного стану і особливостей функціонування підприємств олійно-жирового комплексу України та визначення передумов їхнього подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу

Олійно-жировий комплекс України займає одне з провідних місць у формуванні внутрішнього ринку продовольства та структурі валютних надходжень. Його продукція забезпечує не тільки потреби споживчого ринку в таких продуктах як споживча олія, кулінарні жири, маргарин, майонез, мило, а і виробництво інших галузей: хлібопекарної, кондитерської, молочної, плодоовочевої, рибної, хімічної, фармацевтичної, комбікормової та громадського харчування.

Підприємства олійно-жирової галузі України можна розділити на три категорії. До першої категорії належать підприємства, що виробляють рослинну олію: олійно-жирові й олійно-екстракційні комбінати. До другої категорії належать дрібні виробники олії в компаніях, для яких виробництво рослинної олії не є основним видом діяльності. Ці переробні підприємства більш залежні від ситуації на внутрішньому ринку, так як на них налагоджено виробництво дрібних партій олії, і вони використовуються для потреб сільського населення. Третю категорію складають виробники олійно-жирової продукції – маргаринові заводи, миловарні комбінати [2].

Найбільші олійно-жирові підприємства України входять до складу асоціації «Укроліяпром», що дозволяє її учасникам координувати свою діяльність та спільно вирішувати організаційні, економічні, технічні та інші питання. Дана асоціація виконує представницькі функції захисту інтересів підприємств олійно-жирової галузі з економічних питань, питань зовнішньоекономічної діяльності, митно-тарифного та технічного регулювання в законодавчих органах та органах державного управління, інших організаціях та відомствах. Функціонування асоціації дозволило не лише зберегти олійно-жирову галузь України як єдине ціле, але й сприяло збереженню і розвитку базової нормативно-технічної і технологічної документації, створенню єдиного інформаційно-аналітичного простору, підвищенню рівня наукового забезпечення підприємств.

За станом на 20.05.2012 підприємствами асоціації «Укроліяпром» охоплено понад 90% вітчизняного виробництва рослинних олій, понад 80% виробництва маргаринової продукції та близько 40% виробництва майонезу.

Дані Держкомстату України свідчать, що за 2010/2011 МР олійно-жировими підприємствами (без урахування олійниць) вироблено рекордну для усіх років кількість рослинної олії – 3022,5 тис. т, що на 4,1% більше ніж у попередньому періоді. Переважна більшість виробленої олії – соняшникова. Загальний обсяг її виробництва за рік зріс на 3,6%, а обсяги виробництва рафінованої олії скоротилися на 3,3%. Виробництво фасованої олії за цей період зменшилось на 7,7%. (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Виробництво олії в Україні у 2009/10 та 2010/2011 маркетингових роках

(без урахування олійниць), тис. т [1]

Показник

2009 – 2010 МР

2010 – 2011 МР

Темп зростання, %

Вироблено олії, всього

2902,9

3022,5

104,1

у т.ч. соняшникової

2946,4

2950,2

103,6

олії рафінованої

586,8

567,6

96,7

олії фасованої

219,8

202,8

92,3

 

Найбільшу частку у загальних обсягах виробництва нерафінованої соняшникової олії у 2010/2011 МР мають ЗАТ «Запорізький ОЖК» (9,1%), ТОВ «Комбінат Каргілл» (7,4%), ТОВ «Українська Чорноморська індустрія» (6,3%), ПАТ «Пологівський ОЕЗ» (6,2%), ЗАТ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровський ОЕЗ» та ПАТ «Кіровоградолія» (по 6,1%) (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні у 2010/2011 маркетинговому році за підприємствами [1]

Назва підприємства

Обсяг виробництва

тис. т

%

ТОВ «Приколотнянський ОЕЗ»

64,35

2,2

ПрАТ «Вовчанський ОЕЗ»

121,03

4,1

ПрАТ «Полтавський ОЕЗ – Кернел Груп»

174,51

5,9

ПАТ «Кіровоградолія»

180,78

6,1

ТОВ «Екотранс»

39,66

1,3

ТОВ «Бандурський ОЕЗ»

75,05

2,6

ТОВ «Українська Чорноморська індустрія»

186,38

6,3

Каховський філіал ЗАТ «АТ Каргілл»

147,43

5,0

ТОВ «Комбінат Каргілл»

217,11

7,4

ЗАТ з ІІ «Дніпропетровський ОЕЗ»

180,12

6,1

ЗАТ «Запорізький ОЖК»

268,67

9,1

ПАТ «Вінницький ОЖК»

103,48

3,5

ПАТ «Чернівецький ОЖК»

48,67

1,7

ПАТ «Пологівський ОЕЗ»

183,15

6,2

ПАТ «Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів»

103,07

3,5

ТОВ «Катеринопільський елеватор»

72,97

2,5

ПАТ «Креатив»

147,54

5,0

Інші

626,26

21,3

Разом

2940,23

100,0

 

Певна кількість підприємств олійно-жирової галузі входить до складу великих компаній – «Каргілл», «Кернел», «Миронівський хлібопродукт», «Агрокосм», «Бунге», «ВіОйл».

Безперечним лідером серед компаній-виробників нерафінованої соняшникової олії в Україні є група компаній «Кернел». До її складу входять сім підприємств, а саме: ТОВ «Приколотнянський ОЕЗ», ПрАТ «Вовчанський ОЕЗ», ПрАТ «Полтавський ОЕЗ – Кернел Груп», ПАТ «Кіровоградолія», ТОВ «Екотранс», ТОВ «Бандурський ОЕЗ» та ТОВ «Українська Чорноморська індустрія». В цілому на долю групи приходиться майже чверть (23%) загального обсягу виробництва нерафінованої соняшникової олії в Україні (рис. 1).

 

 

Лідерами по виробництву рафінованої олії в Україні за результатами 2010/2011 МР є компанії «Бунге Україна» та «Кернел», які разом виробили майже половину (44%) усього об’єму. За цей період було експортовано 191,2 тис. т (або 33,7% від виробництва) та поставлено на внутрішній ринок 376,4 тис. т рафінованої соняшникової олії.

Найбільшими виробниками маргаринової продукції є ТОВ «Агрокосм», до складу якого входять ЗАТ «Запорізький ОЖК», ПАТ «Харківський ЖК», ПАТ «Львівський ЖК» та ВГ «Креатив». Загальне виробництво цих компаній склало приблизно 74% загального виробництва.

В рейтингу найбільших виробників майонезної продукції в країні позиції лідера займають підприємства ВАТ «Волинь-Холдинг», ПАТ «Львівський ЖК», ЗАТ «Славолія» та ЗАТ «Чумак», які разом виробили майже 53% загального обсягу.

Що стосується переробки ріпаку, то через відсутність дієвих заохочувальних заходів в Україні і велику зацікавленість країн ЄС в цьому виді сировини для виробництва біодизелю з нашої країни щорічно експортується більше 90% вирощеного урожаю. Обсяги переробки на вітчизняних підприємствах залишаються незначними.

За 2010/2011 МР підприємствами було перероблено на олію 275 тис. т сої (16,7% від валового збору) й отримано більше 50,0 тис. т соєвої олії. За цей період експортовано 43,3 тис. т соєвої олії, що на 1,4% менше ніж у попередньому маркетинговому році.

Обсяги переробки льону та рижію в країні зовсім незначні (менше 0,2%), оскільки існують певні складнощі при вирощуванні, переробці цих культур та реалізації лляної і рижієвої олії через невеликі внутрішні потреби в них.

Цінова ситуація на ринку продуктів переробки насіння соняшника в Україні не відзначається стабільністю. Так, середні відпускні ціни виробників на рафіновану олію коливалися протягом 2010/11 МР в межах  10240 – 14180 грн. за 1 т, а на нерафіновану – в межах 8200 – 11451 грн. за 1 т. (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка середніх відпускних цін виробників на соняшникову олію в Україні у 2010/2011 МР [1]

 

В цілому ціни на соняшникову олію на внутрішньому ринку мають тенденцію до збільшення, що обумовлено дією ряду чинників, зокрема, зростанням цін на сировину й нафтопродукти, підвищенням  тарифів на енергоносії та мінімальних розмірів заробітної плати [4].

Однією з основних рис сучасного стану олійно-жирового комплексу України є насиченість внутрішнього ринку, що орієнтує виробників на експортування продукції. Внутрішнє споживання соняшникової олії в останні роки залишається практично незмінним і оцінюється на рівні 400-500 тис. т. Тому щорічні експортні поставки складають більше 80% виробленої в Україні соняшникової олії. Так, доля експорту олії у загальному обсязі її виробництва у вересні – грудні 2010/2011 МР склала 83,2% проти 85,3% за відповідний період попереднього маркетингового року.

Основними постачальниками нерафінованої соняшникової олії за кордон є ТОВ «Кернел-Трейд» та ЗАТ «АТ Каргілл». Їхній загальний обсяг експорту цього виду продукції у вересні – грудні 2010/2011 МР становив понад 270 тис. т (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Основні експортери нерафінованої соняшникової олії з України у 2010/2011 маркетинговому році (вересень – грудень), тис. т

Назва компанії

Обсяг експорту

ТОВ «Кернел-Трейд»

174,80

ЗАТ «АТ Каргілл»

95,43

ТОВ «Миронівський хлібопродукт»

49,99

ВАТ «Укрнафта»

49,00

ТОВ «Югекстоп»

27,89

ТОВ «Віол-Агро»

27,16

ТД ПП «Майола»

25,72

ТОВ «Комбінат Каргілл»

25,19

ДП з ІІ «Сантрейд»

24,49

ТОВ «Катеринопільський елеватор»

23,25

Інші

285,57

Разом

808,50

 

Зростаючий попит на рослинні олії з боку світового ринку стимулює активний розвиток і нарощування вітчизняних переробних потужностей олійно-жирового комплексу. Згідно даних асоціації «Укроліяпром», починаючи з 2000 року переробні потужності підприємств зросли більше ніж в 3 рази – з 3,5 млн. т до 11,1 млн. т у 2011 році.

Так, за короткий період суттєво збільшились (у 2,4 рази) обсяги виробництва на ЗАТ «Запорізький ОЖК» за рахунок розширення потужностей переробки й ГК «Кернел» (на 35%) завдяки збільшенню діючих потужностей на ПрАТ «Полтавський ОЕЗ – Кернел Груп» та ПАТ «Кіровоградолія» та введення в експлуатацію нового підприємства ТОВ «Бандурський ОЕЗ».

Збільшення своєї присутності на ринку за рахунок укрупнення підприємств дає їм можливість диктувати свої умови як на ринку сировини, так і на ринку готової продукції, а, отже, регулювати рентабельність виробництва і знижувати вплив конкурентів.

У боротьбі за лідерство на ринку компанії також здійснюють угоди поглинання тих, кого вважають найбільш небезпечними конкурентами. Яскравим прикладом такої угоди було придбання ГК «Кернел» підприємств, що входять до складу Холдингу «Зерноторгова компанія Олсидз-Україна», що розвивається в порівнянні з іншими найвищими темпами [3].

Ще одним способом виживання олієдобувних компаній на висококонкурентному внутрішньому ринку є створення власної сировинної бази для завантаження наявних потужностей з переробки олійних культур на підприємствах.

Також по мірі зростання інтеграції українського олійного ринку у світовий з кожним роком стає більш актуальною проблема підвищення якості і конкурентоспроможності олійно-жирової продукції. Адже українським підприємствам, що є найбільшими виробниками й світовими експортерами олійно-жирової продукції, необхідно мати можливість конкурувати не тільки за якістю продукції, а й за ціною. Це передбачає постійне удосконалення й оптимізацію виробничих процесів для підвищення ефективності виробництва та зниження собівартості готової продукції.

Отже, зважаючи на експортну орієнтованість олійно-жирового комплексу України майбутнє підприємств цієї галузі у великій мірі залежатиме від можливостей технічного переозброєння і застосування сучасних технологій переробки олійних культур, а також реалізації стратегій інтегрованого зростання, орієнтованих на партнерство з виробниками сировини.

Висновки

Аналіз економічних показників діяльності підприємств олійно-жирового комплексу свідчить про стабільне щорічне збільшення обсягів переробки насіння олійних культур. Підприємства галузі працюють в умовах насиченого внутрішнього ринку, що орієнтує їх на експортування виробленої продукції.

Сучасний стан функціонування підприємств олійно-жирового комплексу характеризується постійним нарощуванням потужностей великих підприємств та посиленням концентрації виробників олійно-жирової продукції внаслідок жорсткої конкуренції між ними на ринку.

Для подальшої успішної діяльності на світовому ринку вітчизняним підприємствам потрібно застосувати сучасні технології переробки сировини, а також створювати вертикально інтегровані структури, підвищуючи ефективність виробництва та якість олійно-жирової продукції.

 

Література:

1.        Экономические показатели работы предприятий масложирового комплекса Украины в 2010/2011 МГ / Масложировой комплекс,  2011. –№4(35). – С.14-17.

2.        Информационно-аналитическое агентство «Союз-Информ». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.souz-inform.com.ua

3.        Мир продуктов. Портал продовольственной промышленности. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prodinfo.com.ua

4.        Фирма «Тарапласт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.taraplast.com.ua

 

Стаття надійшла до редакції 21.12.2012р.