Методологічною основою дослідження стали теоретико-методологічні основи методів систематизації, співставлення, аналізу та елімінування, що дозволили сформувати трирівневий підхід визначення ризиків підприємницької діяльності з врахуванням інтегрального підходу.