EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2013

УДК  336.71(100):3399(477)

 

К. В. Поліщук,

викладач економічних дисциплін Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу

Національного університету державної податкової служби України

М. І. Уланівська,

студентка Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу

Національного університету державної податкової служби України

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ  УКРАЇНИ ТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО КП «МІСЬКТЕПЛОВОДОЕНРГІЯ» В РАМКАХ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

E. V. Polishchuk,

lecturer of economic sciences of Kamyanets-Podilsky department of Kyiv Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

M. I. Ulanivska,

Kamyanets-Podilsky student branch of  Kiev Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

 

MODERNIZATION OF STATE TAX SERVICE OF UKRAINE AND KAMYANETS-PODILSKY ME "MISKTEPLOVODOENERGIYA" IN COOPERATION WITH INTERNATIONAL FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS OF UKRAINE

 

Стаття присвячена  співпраці України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями. Визначено сутність співпраці, мету, завдання, джерела фінансування. Розглянуто співпрацю України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями на прикладах модернізації Державної податкової служби України  та Кам’янець-Подільського КП «Міськтепловодоенергія» Хмельницької області.

 

The article is devoted to Ukraine's cooperation with international financial institutions. It is defined the essence of cooperation, purpose, objectives, funding sources. It is considered Ukraine's cooperation with the international financial and credit institutions with examples of modernization of the State Tax Service of Ukraine and Kamyanets-Podilsky ME "Miskteplovodoenergiya" Khmelnitsky region.

 

Ключові слова: міжнародний кредит, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвитку.

 

Key words: international loans, the World Bank, International Monetary Fund, the European Bank for Reconstruction and Development.

 

 

Вступ. Міжнародні фінансово-кредитні організації – це установи, які створені на базі багатосторонніх угод між державами. Їх мета – сприяти розвитку зовнішньої торгівлі і міжнародного та регіонального валютно-фінансового співробітництва, підтримання рівноваги платіжних балансів країн, що входять до них, регулювання курсів їх валют, надання кредитів цим країнам та гарантування приватних позик за кордоном.

Постановка проблеми. Провідними дослідниками відносин України та міжнародних фінансово-кредитних установ є Рогач О.І., Боринець С.Я., Кабанов В.Г., Савлук М.І., Гончаров Є., Пешко А., Колосова В.П., Федосов В. М. та ін. Однак, малодослідженим залишається співпраця України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями на конкретних прикладах та обґрунтування їх доцільності і шляхів вдосконалення.
Мета статті – розглянути співпрацю України з фінансово-кредитними організаціями на  прикладах модернізації Державної податкової служби України  та Кам’янець-Подільського КП «Міськтепловодоенергія» Хмельницької області.

Виклад основного матеріалу. Найважливішу роль серед фінансово-кредитних організацій у сучасний період відіграють Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), який сьогодні є головною установою Світового банку, тому що вони є найбільшими кредиторами України.

Перевагами співпраці з МВФ (International Monetary Fund, IMF ) для України є:

-підтримка курсу національної валюти;

-фінансування дефіциту платіжного балансу України;

-пом'якшення економічних труднощів у процесі проведення економічних реформ;

-надання різноманітних послуг і фінансової підтримки приватизованим підприємствам;

-підтримка фінансового сектору країни для посилення стабільності банківської системи й укріплення небанківських кредитних установ;

-розвиток сільськогосподарського виробництва і розбудова інфраструктури села.

Якщо поглянути на ситуацію ширше, глибинна проблема української економіки полягає у тому, що її макроекономічна стабільність стала занадто чутливою до рішень зовнішніх фінансово-політичних гравців. Від намірів однієї організації виділити чергову дозу фінансових ін’єкцій залежить доля 46-мільйонної держави.

Україна має нераціонально побудовану економіку: ресурсів багато, але не має належного обладнання і розроблених програм для їх раціонального використання. Саме тому, основним напрямом відносин МВФ і Україна має бути надання технічної допомоги і консультацій, а відповідно лише після розроблення відповідної програми фінансування цієї розробки.

 Світова фінансово-економічна криза негативно вплинула на ряд макроекономічних показників України і призвела до спаду виробництва, загальних неплатежів, зростання державного боргу та дефіциту державного бюджету, безробіття, загострення соціальних суперечностей. Тому для подолання цих негативних тенденцій в розвитку економіки країни актуальним є співпраця України з міжнародними фінансово-кредитними  організаціями. Україна знаходиться в постійному пошуку вигідних кредитів для погашення зовнішнього боргу і вирішення актуальних внутрішніх проблем. Україні необхідно виплатити 9 млрд. дол. по зовнішніх зобов'язаннях в 2013 р. Левова частина цього боргу, а саме 6 млрд. дол., - зобов'язання по кредитах Міжнародного валютного фонду, які були узяті в 2008-2009 рр. [4]

Експерти говорять насамперед про вигідність кредитів від МВФ. Нагадаємо, після схвалення програми stand-by літом в 2010 р. Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд. дол. У грудні 2010 р. був виділений другий транш в розмірі близько 1,5 млрд. дол. Після цього виділення коштів за програмою були заморожені через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення. Зараз Україна веде переговори з приводу відновлення співпраці з МВФ. Перший транш в 1,5 млрд. дол. по новому кредиту МВФ можливий вже в лютому-березні 2013р.[1].

Значною мірою завдяки співробітництву з МВФ наша країна спромоглася залучити значні кредитні ресурси Світового банку .

Прикладом співпраці України і міжнародних фінансово-кредитних організацій можуть бути представлені проекти.

Перший проект – Програма модернізації державної податкової служби. Затвердження проекту відбулося 5 червня 2003 року, набуття чинності – 31 грудня 2003 року. Закриття проекту відбулося 29 червня 2012 року. Загальна вартість проекту становила 85,56 млн. доларів США, з них  позика МБРР – 40 млн. доларів США ( освоєно 39,3 млн. доларів США, не освоєно – 0,7 млн. доларів США); уряд України – 45,56 млн. доларів США. [4]

До 2001 року в Україні не існувало електронного подання податкової звітності, а інформаційна інфраструктура була роз'єднаною і застарілою. Все це спричиняло значні витрати для платників податків, пов’язані зі сплатою податків. Уряд України ініціював процес модернізації, щоб поліпшити ситуацію з адмініструванням податків.

Мета проекту полягала у тому, щоб допомогти модернізувати систему державних доходів. Сюди входить:  підвищення ефективності адміністрування податків, посилення прозорості та справедливості у зборі доходів і поліпшення добровільного дотримання податкового законодавства за рахунок зниження витрат платників податків, що пов’язані зі сплатою податків. Проект спрямований на вирішення низки взаємопов'язаних галузевих питань, й зокрема на  поліпшення організації та управління шляхом надання технічної допомоги на модернізацію бізнес-процесів і шляхом розробки концепції операцій  для кожного з основних управлінських і операційних бізнес-процесів ДПС; нарощування потенціалу з управління персоналом, законодавчого та статистичного аналізу і відносин із зацікавленими сторонами, а також модернізацію операцій шляхом фінансування контакт-центру, розробки технологічної платформи для реєстрації платників податків, проведення бухгалтерського обліку та обробки декларацій. Проект також надав засоби для впровадження основних ініціатив з реформування, таких як початок сегментації управління ризиками та платників податків (створення Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків).

Досягнуті результати:

- Створення автоматизованого контакт-центру, що дозволило платникам податків отримувати інформацію по телефону або по електронній пошті, зменшило спілкування з податківцями і привело до підвищення прозорості та дотримання податкового законодавства. Рівень використання послуг контакт-центру зріс в середньому з понад 10 тисяч запитів на місяць у 2008 році до понад 45 тисяч в 2011 році.

-  Запровадження ризико-орієнтованої системи відбору платників податків (для планових аудиторських перевірок) - ключового елемента скорочення витрат платників податків на сплату податків - привело до скорочення частки компаній, в яких проводився виїзний аудит, на 9% в період з 2007 року по 2009 рік.

Результати обстеження, проведеного IFC, показують, що в 2007 році аудиторські перевірки були проведені у 42% компаній, а показник на 2011 рік становив 30%, тим самим зменшилось інспекційне навантаження на бізнес.

-  Запровадження електронного подання звітності привело до того, що 100% декларацій з податку на додану вартість були подані в електронному вигляді в 2011 році, такий крок дав можливість у середньостроковій перспективі скоротити витрати платників податків.

- Впровадження податкового блоку та систем управління документообігом дало можливість ДПС працювати на сучасній ІТ-платформі, централізувати свої операції і значно скоротити кількість податкових перевірок.

Основними партнерами проекту виступили команда фахівців Світового банку і Державна податкова служба України, яка відповідала за реалізацію проекту, та  Міністерством фінансів України, яке відповідало за загальне визначення податкової політики. [3]

Наступний проект – кредит світового банку на модернізацію Кам’янець-Подільського КП «Міськтепловодоенергія» - «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання і водовідведення».

У 2012 році Кам’янець-Подільське КП «Міськтепловодоенегрія»

завершило освоєння коштів кредиту Світового банку, який було отримано на модернізацію систем водопостачання та водовідведення. За рахунок коштів світового банку отримано 12 насосних агрегатів, 64 одиниці запорної апаратури різного діаметра та щити управління насосними станціями. Вже підраховано перші цифри по економії від впровадження нового обладнання – за четвертий квартал 2012 року зекономлено 602,7 тис. кВт-год (650 тис. грн.) В плані на 2013 рік – 3,2 млн. грн.

Міжнародні експерти провели аналіз якості освоєння кредиту та роботу підприємства з іншими фінансовими установами та визначили, що по 15 критеріях КП «Міськтепловоденергія» є кращим в Україні. А загалом, підприємство зайняло друге місце серед 54 підприємств, які претендували на отримання чергового кредиту від Світового банку. Цього разу мова йшла про 10 млн. доларів США, які будуть використані для оновлення системи теплопостачання. Кредит буде отриманий на 17 років під 0,5% річних з відстрочкою платежу тіла кредиту на 7 років. Роботи будуть виконуватися відповідно до Плану розвитку теплового господарства Кам’янця-Подільського, який затверджений сесією міської ради. Планом передбачено відмову від роботи ТЕЦ та будівництво у місті нових модульних котелень з системою когенерції.

Частково цю роботу вже розпочато – на селищі цукрового заводу розпочато будівництво модельної котельні, для якої вже повністю скомплектовано обладнання, яке замовили в Івано-Франківську. Ці роботи виконуються за кошти, які надійшли в рахунок оплати за газ (2 млн. грн.).

Також в травні 2013 року КП «Міськтепловоденергія» поповнило свій автопарк сучасною технікою. Підприємство отримало новий багатофункціональний екскаватор-навантажувач TEREX TLB 840. Отримати нову машину вдалося завдяки співпраці зі Світовим банком у рамках проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання і водовідведення». Невдовзі підприємство отримає ще декілька одиниць сучасної техніки, зокрема і машину для промивки мереж. [2]

Висновки. Отже, на конкретних прикладах ми розглянули співпрацю України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями і можемо зробити висновок, що без залучення міжнародних кредитів від світових кредитних організацій, функціонування нашої економіки поки що неможливо. Сучасний етап розвитку України характеризується значними економічними і політичними труднощами. Після періоду експериментів у перші роки незалежності в країні розпочалися спроби ринкових реформ. Ці ініціативи були підтримані міжнародними фінансовими організаціями, зокрема - Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком (СБ), Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Сьогодні світова економіка перебуває у стані міжнародної економічної інтеграції, посилюються інтернаціональні, соціально - економічні зв’язки між країнами, а це призводить до створення спеціалізованих інституцій, які своєю діяльністю координують, направляють та коригують сферу міжнародних фінансових відносин, цим самим відповідаючи і за міжнародний економічний розвиток.

Досвід участі України в МВФ та інших міжнародних фінансових організаціях потребує об'єктивного узагальнення. Підведення проміжних результатів трансформації економіки відповідно до стандартних програм МВФ і Світового банку дозволяє, з одного боку, виправити допущені помилки і прорахунки, а з іншого боку - скорегувати програми співробітництва України з урахуванням нових реалій і міжнародного досвіду.

 

Література

1. ЄС надасть Україні кредит на 600 млн євро. [Електр. ресурс]. – Режим  доступу: http://lenta.mobus.com/news_414018.html

2.Сайт Кам’янець-Подільської міської ради. Режим  доступу:.http://kam-pod.gov.ua/

3.Світовий банк – Україна: огляд. – Жовтень, 2012, с. 14, - Україна: Економічний огляд.

4. Співробітництво України з міжнародними фінановими організаціями. [Електр. ресурс]. – Режим  доступу: http://myreferatik.in.ua/load/useful/unikalni_referati/spivrobitnictvo_ukrajini_z_mizhnarodnimi_finansovimi_organizacijami/88-1-0-4073

 

 References.

1. YeS nadast Ukraini kredyt na 600 mln yevro”, available at: http://lenta.mobus.com/news_414018.html

2.Sait Kamianets-Podilskoi miskoi rady, available at:http://kam-pod.gov.ua/

3.”Svitovyi bank – Ukraina: ohliad. – Zhovten, 2012”, Ekonomichnyi ohliad, Ukraina, p. 14.

4. Spivrobitnytstvo Ukrainy z mizhnarodnymy finanovymy orhanizatsiiamy”, available at: http://myreferatik.in.ua/load/useful/unikalni_referati/spivrobitnictvo_ukrajini_z_mizhnarodnimi_finansovimi_organizacijami/88-1-0-4073

 

Стаття надійшла до редакції 18.11.2013 р.