EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 658.012.34

 

Н. В. Бунтова,

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи Київського університету туризму,економіки та права

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

 

N. Buntova,

Candidate of economic sciences, docent of Department hotel-restaurant business, Kyiv University of Tourism, Economics and Law

 

STRATEGIC DIRECTIONS OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE

 

У статті проведено аналіз основних тенденцій розвитку готельного господарства в Україні. Досліджено основні фактори, що впливають на процес формування готельного бізнесу в країні. Визначено стратегічні напрями розвитку для покращення ефективності роботи підприємств готельної індустрії.

 

The paper analyzes the main trends in the hotel industry in Ukraine. The basic factors that affect the process of formation of the hotel business in the country have been researched. And also the strategic directions of development in order to improve the efficiency of hotel industry enterprises have been determined.

 

Ключові слова: готельне господарство, готельний бізнес, туризм, інвестиційна привабливість, стратегія розвитку.

 

Keywords: hotel industry, hotel business, tourism, investment attractiveness, development strategy.

 

 

Постановка проблеми. Тенденції сучасного розвитку економічної ситуації в Україні характеризуються високим динамізмом, активізацією структурних зрушень на користь сфери послуг, загостренням конкурентної боротьби. Набувають ознак комплексності, взаємодоповнюваності та взаємопричинності процеси у зовнішньому середовищі. Ці явища обумовлюють необхідність наукового пошуку нових механізмів і методів стратегічного управління, стрижнем якого є стратегія розвитку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теорії та практики формування стратегії присвячені праці провідних учених: І.Ансоффа, І.О.Бланка, В.О.Василенка, Х.Віссеми, В.М.Геєця, П.Друкера, М.М.Єрмошенка, В.Г.Герасимчука, У.Кінга, Д.Кліланда, М.І.Круглова, Ф.Котлера, А.А.Мазаракі, Г.Мінцберга, Н.К.Моісеєвої, А.П.Наливайка, В.В.Пастухової, М.Портера, А.А.Томпсона, Дж.Стрікленда, Н.М. Ушакової, А. Чендлера, А.В. Шегди, З.Є.Шершньової та інших.

  Окремі аспекти функціонування та розвитку готельних підприємств розглядаються у наукових працях вітчизняних і зарубіжних авторів: В.А. Азара, Р.А. Браймера, О.П. Дуровича, М.І. Кабушкіна, В.І. Карсекіна, В.О.Квартальнова, Н.М.Кузнєцової, Г.А.Папіряна, Т.І.Ткаченко, Д.Уокера, О.Д.Чудновського.

У цих роботах розглядаються основи розвитку індустрії туризму, досліджуються найбільш розвинуті територіальні сегменти туризму, а також аналізуються чинники, що впливають на розвиток туристичної галузі в Україні.  Однак в існуючих наукових дослідженнях недостатньо вивчені комплексні стратегічні питання розвитку готельного бізнесу як основної складової туристичної галузі країни.

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та поглибленому вивченні стратегічних напрямів розвитку готельного бізнесу в Україні з урахуванням передового світового досвіду та вдалою практикою вітчизняних підприємств-лідерів для визначення найбільш ефективних організаційно-економічних, фінансових, правових та адміністративних механізмів його регулювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективне функціонування готельної індустрії є індикатором позитивних змін в економіці держави, важливою передумовою інтенсифікації міжнародних зв’язків та інтеграції країни у світове співтовариство.

За даними Всесвітньої туристичної організації, щороку у світі здійснюється близько 1 млрд. подорожей, понад 52 відсотки з яких у межах країн Європи. В країнах ЄС туризм сприяє підвищенню сукупного валового внутрішнього продукту на 8 відсотків, економічному зростанню на 11 відсотків, а кількість робочих місць в туристичній індустрії становить близько 12 відсотків загальної чисельності [5].

Україна займає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпечення цінними природними та культурними ресурсами, що дає можливість потрапити країні до низки міжнародних туристичних рейтингів як місце, де варто побувати. Загалом після «Євро-2012» відвідати Україну рекомендували в шести впливових міжнародних рейтингах, серед яких «Globe Spots», «National Geographic», «Trip Advisor» та «Lonely Planet» [3].

Так, за даними Міністерства статистики України торік в Україні з туристичною метою побувало 24,6 млн. іноземних туристів, що на 2,8 відсотка перевищує показники 2011 року. Їх витрати загалом становили близько 4,8 мільярда доларів, отже кожен турист в середньому залишав в Україні близько 200 доларів [4].

За показником середніх витрат одного мандрівника Україна посідає останнє місце у першій двадцятці країн, куди рекомендують поїхати. Проте саме помірні ціни, розмаїття культурних принад і гостинність українців вабить подорожуючих з-за кордону. І Київ як столиця країни – саме те місце, куди приїздить найбільша кількість туристів (рис.1).

 

Рис.1. Динаміка зміни туристичного потоку готелів України за 2006-2012 роки

 (складено за даними Міністерства статистики України)

 

Київ сьогодні у світовому рейтингу займає третє місце, а у європейському – перше, як одне з самих швидкозростаючих туристичних напрямків в Європі (за версією міжнародного порталу для мандрівників «Trip Advisor»). Столиця України обігнала Москву, Санкт-Петербург та Неаполь, а у світовому поступилася лише містам Мар-дель-Плата (Аргентина) та Сан-Паулу (Бразилія). Це свідчить про рівень зацікавленості до визначеного міста, а також про позитивну оцінку туристами рівня сервісу в готелях та ресторанах, якості розважальних заходів.

За даними Управління туризму КМДА, протягом 2012 року в готельних підприємствах міста мешкало понад 1,1 млн. туристів; усього скористалось послугами туристичної інфраструктури 2,8 млн. туристів (для порівняння, 2011 року мешкало 0,9 млн. осіб; скористалось послугами – 2,0 млн. осіб). Лише за період проведення матчів Євро-2012 у закладах розміщення Києва мешкали туристи зі 139 країн світу, серед яких більшість складали мандрівники зі Швеції, Великобританії, Росії, Франції, Німеччини [1].

На сьогодні в м. Києві діє 167 закладів розміщення різної форми власності та підпорядкування більше ніж на 10 тис. номерів, з яких 122 – готелі потужністю 9 тис. 422 номери, решта 45 – інші засоби тимчасового розміщення (проживання) на 1 тис. 664 номери (табл.1) [2].

 

Таблиця 1.

Розподіл столичних готелів за категоріями

Категорія

Кількість готелів

Місткість, номерів

5*

5

1190

4*

20

2428

3*

24

4139

2*

19

891

1*

6

175

Без категорії

48

1256

 

У Києві діє 30 хостелів на 1180 місць та понад 140 підприємств, що є власниками (орендарями) апартаментів (їх загальна місткість – понад 140 тис. місць).

Найбільшою популярністю серед гостей м. Києва у 2012 році користувалися саме готелі різної категорії (90,9% від загального туристичного потоку до столиці). Інші типи готельних підприємств в столиці мають незначну місткість і можуть прийняти невелику кількість гостей (рис.2) [4].

 

Рис.2. Структура розміщених гостей в готельних підприємствах м. Києва за 2012 рік

 (складено за даними Міністерства статистики України)

 

Загалом, починаючи з 2007 року в м. Києві реалізовано 30 інвестиційних проектів у готельній галузі (відкрито 30 нових готелів на 2819 номерів), оціночна вартість – біля 5 млрд. грн.

На сьогодні ринок готельної нерухомості України, і Києва в тому числі, має низку факторів щодо входження в активну фазу розвитку, а саме:

стабільне збільшення попиту на апартаменти світового рівня;

наближення меж ЄС до кордонів України, поступова інтеграція держави в європейське та світове товариство;

покращення інвестиційного клімату в країні;

збільшення кількості політичних та культурно-розважальних заходів європейського і світового рівня, що проводяться на території України;

відносна стабільність вітчизняної економіки, позитивні зміни у зовнішній політиці;

підвищення бізнес-активності всередині країни;

зростання туристичної привабливості України на міжнародному ринку послуг.

Головним фактором впливу на готельний ринок, безумовно, стало проведення ЄВРО 2012. У період з 2010 по 2012 рік у приймаючих містах кількість введених в експлуатацію готелів збільшилася більш ніж у два рази (з 273 до 584). Разом з тим ЧЄ (чемпіонат Європи) більшою мірою прискорив розвиток тих проектів, які планувалися задовго до нього, і меншою мірою підштовхнув до реалізації нові проекти.

Лише за 2012 рік у Києві загальна пропозиція номерного фонду готелів категорії 1-5 зірок зрослa на чверть, а пропозиція номерів всіх категорій до закінчення року досягла 3,1 номера на 1000 жителів Києва [1]. Для порівняння: аналогічний показник для Варшави - 6,2 номера, для Бухареста - 5,0 номерів на 1000 жителів.

Так, за минулий рік в столиці було введено в експлуатацію 18 готелів категорії 2-5 зірки номерним фондом більше 2 200 номерів. Пропозиція загального номерного фонду готелів категорії 5 і 4 зірки збільшилася на 27% і 50% відповідно. Чотири нових готелі відкрилися під управлінням міжнародних операторів, 5 готелів середнього цінового сегмента з номерним фондом більше 30 номерів вийшли під управлінням локальних готельних операторів [6].

Проте, високі очікування підприємцями зростання заповнюваності готелів виправдалися не повністю. Максимальне завантаження київських готелів (близько 90%) припадало на дні ігор та фінального матчу Євро - 2012. Так як більшість київських об'єктів готельної нерухомості орієнтовані на бізнес-клієнтів, які скоротили кількість поїздок до столиці на період проведення чемпіонату, відповідно, між матчами заповнюваність готелів виявилася менше очікуваної.

За підсумками перших шести місяців 2013 року середнє завантаження готелів Києва знизилося до 48,3 % порівняно з 53,5 % минулого року. Бум відкриттів нових готелів за останні два роки привів до напруженої конкуренції об'єктів за корпоративний сегмент і обмежений потік туристів. У зв'язку з фінансовою і політичною нестабільністю в Україні, а також з урахуванням факту появи в найближчому майбутньому нових мережевих готелів, включаючи Park Inn, Hilton і Renaissance, експерти прогнозують збереження тенденції зниження і надалі [3].

Незважаючи на безвізовий режим для більшості гостей України, ми бачимо, що Києву не вдається повною мірою закріпитися в списку популярних європейських напрямків «турів вихідного дня» . Однак в умовах зниження середнього тарифу і появи дедалі більшої кількості доступних готельних об'єктів є надія на зростання попиту у вихідні та святкові дні, що дозволить підвищити завантаження готелів в місті, який по праву заслуговує бути в списку найпопулярніших туристичних напрямків.

Так, відповідно до Програми розвитку туризму у м. Києві до кінця 2015 року на ринок столиці має вийти ще 2,279 тис. номерів високого і середньоцінового діапазону, що збільшить поточну пропозицію на 83% [2].

Серед інших аспектів розвитку готельного ринку країни виділяється збільшення кількості міжнародних готельних операторів на ринку: перші готелі під управлінням Wyndham Hotel Group (Ramada Encore Kyiv) і Fairmont Raffles Hotels International (Fairmont Grand Hotel Kyiv) відкрили свої двері відвідувачам у 2012 році. До того ж відбулося розширення лінійки готельних брендів під управлінням присутніх на ринку міжнародних операторів: InterContinental Hotels & Resorts, керуючий готелем Intercontinental, відкрився перший готель у Києві під брендом Holiday Inn, а оператор Carlson Rezidor Hotel Group, що розвиває мережу готелів Radisson Blu, оголосив про відкриття готелю під брендом Park Inn в 2013 році [5].

Якісні зміни спостерігаються і в структурі пропозиції готелів: збільшення частки готелів високого сегмента (категорії 4-5-зірок) у зв'язку зі значним обсягом нової пропозиції в даній категорії (номерний фонд сегмента 5-зірок збільшився в 2 рази, 4-зірок - більш ніж у 1,5 рази). Разом з тим, незважаючи на те що, розвиток середньоцінового і бюджетного сегменту поки що відстає, ряд національних та міжнародних операторів заявили про свій інтерес у розвитку економ-готелів (Reikartz Hotel Management – «Раціотель», Premier International - «Компас»; Accor hotels - Ibis і Etap, Louvre Hotels Group - Campanile).

Проте зацікавленість інвесторів щодо розширення готельного бізнесу в Україні є набагато більшою, ніж її реалізація. Інвестиційний клімат у нашій країні у зв'язку з політичною нестабільністю та високими ризиками поки не викликає значної довіри у іноземних інвесторів. Водночас, іноземних готельних операторів на український ринок приваблює порівняно швидке повернення вкладених коштів: за оцінками експертів, період окупності практично удвічі менший, ніж, скажімо, у Європі. Рентабельність українських готелів досить висока. Ця ніша бізнесу ще не заповнена. При всіх ризиках вкладення до цієї сфери видається досить привабливим.

Проведення Євро-2012 дозволило покращити існуючу транспортну та туристичну інфраструктуру як в Києві, так і в Україні в цілому, а також вплинуло на формування позитивного іміджу країни.

Підводячи підсумки, можна визначити наступні тенденції, які будуть характеризувати розвиток ринку готельного бізнесу в найближчі роки:

- посилення конкуренції серед існуючих готелів категорії 4 – 5-зірок у зв’язку зі значним обсягом нової пропозиції, що з’явилася на ринку за останній рік;

- зниження показників доходності готелів елітного сегменту на фоні збільшення пропозиції;

- підвищення зацікавленості девелоперів, інвесторів та операторів до сегменту бюджетних готелів, в тому числі міні-готелів на 20-30 номерів та хостелів.

Так, експерти відмічають інвестиційну привабливість бюджетних готелів (1-2-зірки) і хостелів та прогнозують складну ситуацію для готелів високої цінової категорії. На даний момент в рейтингу європейських країн, складеним за кількістю готельних закладів категорії 1-3-зірки, Україна займає одне з самих останніх місць, в той же час саме вони (одночасно з розвитком інфраструктури) здатні залучити в країну масові потоки  іноземних туристів: студентів, пенсіонерів та «середній клас».

За останні роки на українському ринку довгий час був відсутнім сегмент нових якісних готелів категорії 1-3-зірки. Світові готельні оператори свідчили, аналізуючи середні доходи населення країни та туристичні потоки, що даний сегмент не готовий до розвитку [7, 8]. В український столиці найбільший акцент був зроблений на реалізацію дорогих, високоякісних готельних проектів, а не на засоби розміщення середнього та нижче середнього цінового сегменту. Так, в структурі номерного фонду м. Києва більше третини (34%) належить сегментам Luxury та  Upper-Upscale (5-зірковим готелям), 22% - до сегменту 4-зірок, 20% - до 3-зіркових готелів і лише 24% - до сегменту Economy.  Проте Євро 2012 з його багато численною армією фанатів зі всієї Європи довели, що саме номери даної категорії цінового сегменту в країни будуть користуватися найбільш попитом. За час проведення чемпіонату середня завантаженість хостелів м. Києва досягала 90%, в той час як більшість високо категорійних готелів столиці була недозавантажена майже на 60%. Як показує статистика, щорічно в 4,5 тисячах хостелів у світі ночує до 31 мільйона мандрівників.

На сьогоднішній день перспективи розвитку цього бізнесу в Україні дуже сильно залежатиме від корегування законодавчої бази та стандартів готельного обслуговування. Крім того, можна говорити про те, що для підвищення своєї конкурентоспроможності та ефективності просування послуг на ринку більшість існуючих хостелів будуть об’єднуватися в мережі. Вже сьогодні присутні на ринку кілька мереж хостелів під керівництвом одного власника і цей процес буде продовжуватися.

Висновки. Для забезпечення сталого розвитку туристичної сфери в умовах поглиблення відносин між Україною і Європейським Союзом  необхідне підвищення якості готельної пропозиції до рівня міжнародних стандартів і розширення ринків збуту.

Рішення цих двох стратегічних завдань потребує державного фінансування за двома основними напрямами: залучення туристів на вибраних цільових ринках (рекламно-інформаційна діяльність, зокрема виставкова, створення мережі інформаційних центрів, тощо); приведення національних нормативів, стандартів безпеки, якості товарів і послуг у відповідність  до міжнародних.

Виведення України до числа провідних туристичних країн світу є завданням комплексним, що вимагає системних зусиль як всіх державних установ, так і суб’єктів готельного бізнесу.  Для цього необхідно:

- створення оптимальних нормативно-правових засад розвитку туристичної та курортно-рекреаційної галузі та її інфраструктури, зокрема через формування стратегії розвитку готельного господарства;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій та запровадження реальних механізмів стимулювання будівництва і реконструкції готелів та інших об’єктів туристичної та курортно-рекреаційної сфери;

- створення належних умов для розвитку іноземного та внутрішнього туризму, зокрема, через розвиток мережі туристично-інформаційних центрів за визначеними видами туризму;

- сприяння розвитку готельного бізнесу, забезпечення гармонізації національних стандартів, а також підвищення якості туристичних послуг, що надаються;

- реалізація заходів щодо зміцнення позитивного іміджу України та формування ефективної маркетингової стратегії на основних закордонних ринках;

- сприяння створенню додаткових робочих місць та розширення тимчасової зайнятості у туристичній сфері, зокрема через підтримку розвитку мережі малих та молодіжних готелів (хостелів);

- забезпечення створення безпечних умов для здійснення туристичної подорожі, особистої безпеки туристів, надання їм оперативної медичної, технічної та правової допомоги.

Виконання зазначених стратегічних завдань дозволить перетворити вітчизняну готельну індустрію України у високорентабельну та конкурентоспроможну галузь економіки.

 

Список використаних джерел:

1. Аналитический бюллетень: рынок гостиничной недвижимости Киева после ЕВРО-2012_2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.chamber.ua/files/documents/updoc/newsletters/66/EY_REAS_Newsletter_October_2012.pdf

2. Готельне господарство м. Києва. - – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ua.kyivconvention.com

3. Індустрія гостинності: прогноз на 2013 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ey.com/UA/uk/Industries/Real-Estate

4. Информационные материалы Государственного комитета статистики Украины. . – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ukrstat.gov.ua

5. Материалы журнала „Гостиничный и ресторанный бизнес в Украине”. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. hotelbiz.com.ua

6. Рынок гостиничной недвижимости Киева: обзор I полугодие 2012 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.business.ua/upload/analytics/ analitics_2012/2012_q2_kf_hotel_market_report_kiev_rus.pdf

7. Innovation in hotel products and services. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www. lhonline.com/green/housekeeping/innovation_hotel_products.ru

8.  Innovation in hospitality and tourism. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.books.google.com.ua

 

References:

1. Analytical Bulletin: hotel real estate market in Kiev after Euro-2012_2,    available at:www.chamber.ua/files/documents/updoc/newsletters/66/EY_REAS_Newsletter_October_2012.pdf

2. Hotel Industry in Kyiv, available at: www.ua.kyivconvention.com

3. Hospitality Industry: Outlook for 2013, available at: www.ey.com/UA/uk/Industries/Real-Estate

4. Information materials of the State Statistics Committee of Ukraine, available at: www.ukrstat.gov.ua

5. Stuff Magazine's "Hotel and restaurant business in Ukraine", available at:       www. hotelbiz.com.ua

6. Hotel real estate market in Kiev: the review of the first half of 2012, available at: www.business.ua/upload/analytics/ analitics_2012/2012_q2_kf_hotel_market_report_kiev_rus.pdf

7. Innovation in hotel products and services, available at: http: //www. lhonline.com/green/housekeeping/innovation_hotel_products.ru

8.  Innovation in hospitality and tourism, available at: http://www.books.google.com.ua

 

Стаття надійшла до редакції 04.12.2013 р.