EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 368.041; 614.2

 

І. О. Дугушкін,

магістр, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

 

СУЧАСНА МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

 

I. O. Duhushkin,

MA, National Technical University of Ukraine "KPI", Kyiv

 

MODERN MEDICINE: PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS

 

В даній статті досліджено стан галузі сучасної медицини, та встановлено, що існує велика кількість населення, яка незадоволена якістю медичного обслуговування.  Висвітлено слабкі сторони, які мають найбільший вплив на якість медичного обслуговування на території України. Запропонована модель інвестиційних стосунків задля вирішення проблеми застарілого обладнання міських лікарень. А саме модель чотиристоронніх інвестиційних стосунків. Суть моделі полягає в тому, що для кожної лікарні окремо на місцевому, а не на державному рівні, підшукується інвестор, який закуповує медичне обладнання, за яке з часом добровільно платитиме кожен пацієнт, який погодиться на користування цим обладнанням. Після того, як обладнання та інвестиційні відсотки будуть погашені, лікарня отримує це обладнання у безкоштовне користування на свій розсуд. Таким чином, кожен с цих чотиристоронніх стосунків залишається задовільним.

 

In this article was inquired into the state of modern medicine of Ukraine. It was defined that there are many people, who`s contentment of medicine service is low. The weakest aspects of department were identified, also measured their influence on medicine service providing. The model of investment relations aimed to solve problems of outdated installations was proposed. This model is based on relations of four members. The essence of idea is next: for each hospital on local administration level the investor is searched, his main aim is to buy installation for hospital, which he pays for. Then all the patients, who agreed to use these installations, pay for it. As a result, the price of equipment and the investor`s percents would accumulate. After that hospital gets these installations for free, so every member of relations would be satisfied. 

 

Ключові слова: галузь медицини, інвестиції, інноваційне обладнання.

 

Keywords: branch of medicine, investment, innovative equipment.

 

 

Вступ. Ні для кого не секрет, що медицина на території України безкоштовна. Проте коли людина серйозно хворіє, або якщо отримує травму, стає дедалі очевидніше, що саме ця безкоштовна медицина чимало коштує.

В західних країнах медицина – це самоокупна машина, яка ще й приносить немалі прибутки. Але навіть медичне страхування на території України не наблизить нас до західних країн у напрямку якості медичного обслуговування. Адже там населенню відомо, що здоров’я – це продукт, за який потрібно платити. Чим кращий продукт ви хочете отримати  – тим вищу ціну ви маєте заплатити.

Проблема стану галузі сучасної української медицини турбує як населення так і вище керівництво. Потрапити до міської лікарні та безкоштовно отримати найякісніший медичний сервіс, який задовольнить кожного, майже неможливо. Про це свідчить кількість звернень, як усних так і письмових, до міністерства охорони здоров’я України. [1].

Через недостатнє державне фінансування галузі медицини, неможливо вирішити усі існуючі проблеми. Проте існує можливість звернення до недержавних джерел фінансування, тобто до інвесторів.

Актуальність даної теми визначається тим, що люди можуть та бажають отримувати якісний сервіс, але лише державного фінансування замало для задоволення потреб споживача. Необхідність залучення інвестиційного капіталу та можливість його вдалого використання, може бути рятівною ланкою для покращення стану сучасного медичного обслуговування.

Проблемі стану сучасної медицини присвячено багато трудів вітчизняних науковців. Серед них Білобров В., Шишкін С., Журавльов В., Джердж С., Голяченко А.

Аналіз наукових робіт свідчить про низький рівень якості медичного обслуговування. Також свідчить про те, наскільки безкоштовна медицина є недієвою.

Постановка завдання: В процесі написання даної статті були поставлені такі цілі дослідження: з’ясувати стан галузі медицини на території України, проаналізувати можливості покращення цього стану, висунути пропозиції щодо покращення стану медичного обладнання вітчизняних міських лікарень.

Методологія. Метод аналізу був основним для виявлення стану сучасної медицини. Також були використані методи узагальнення та порівняння для визначення між платною та безкоштовною медициною.

Результати дослідження. 5 червня 2013 року о 15 годині у сесійній залі Верховної Ради під головуванням Голови Верховної Ради України Рибака В.В., далі Першого заступника Голови Верховної Ради Калєтніка І.Г. розпочалися парламентські слухання на тему: «Сучасний стан, шляхи і перспективи реформи у сфері охорони здоров’я України». Учасники слухань наголошували, що в Україні щорічно помирає понад 700 тис. громадян, третина з яких - це люди працездатного і репродуктивного віку. При цьому смертність від серцево-судинних захворювань є однією з найвищих у світі та становить близько 64% у структурі загальної смертності, а смертність від онкологічних захворювань – 13 %. Фактично ці два класи хвороб визначають майже 80% щорічних втрат населення країни. [2]

Ще 20 років тому людина, потрапивши до лікарні, отримувала найякісніше лікування та діагностичне обслідування абсолютно безкоштовно. Зараз це серйозна проблема, адже, щоб отримати найсучасніше та найякісніше лікування, людина має заплатити 300-600 гривень на день лише за антибіотичні ліки в аптеці. А країна виділяє лише 12 гривень на добу на одного терапевтичного пацієнта. [3]

У зв’язку з цим. За період з 01.01.12 по 31.12.12 відділом документального та організаційного забезпечення Головного управління охорони здоров’я України зареєстровано 4289 звернень громадян, з них:

-              письмових -  4194,

-              усних – 95;

-              колективних – 130,

-              повторних – 350 ,

-              дублетних – 427,

-              поставлено на контроль – 2122

-              багатодітні сім’ї-19,

-              одинокі матері -24. [1]

В основному ці звернення формувалися у трьох напрямках, щодо рівня професійної підготовки персоналу медичних закладів, медикаментозного забезпечення та наявності необхідного медичного обладнання.

В 2012 році видатки на медикаменти з розрахунку на один виклик швидкої медичної допомоги зросли з 6 грн. у 2011 році до 35 грн. у 2012 році. Це може вплинути на третину існуючих звернень, але й це під сумнівом. Відносне зростання становить більш ніж на 500%, але в абсолютному показнику це лише 29 грн. що насправді дуже мало..

Коли людина попадає до лікарні із серйозною травмою, тут можливі декілька ситуацій, які грубо можна поділити на 2 групи: платне лікування, та безкоштовне, яке пропонує держава. В чому ж різниця? У першому випадку людині надається допомога безкоштовна, але із застосуванням якісних медикаментів, та можливо навіть із застосуванням дорогого обладнання. У другому випадку це лише безкоштовна допомога, лікування здійснюється за допомогою дешевих-безкоштовних ліків, що пропонує держава.

Як до медикаментозного забезпечення – тут все зрозуміло, кожен обирає курс лікування під свій гаманець. Ця проблема може бути вирішена лише на рівні держави шляхом збільшення розмірів фінансування, легше сказати, ніж зробити. Але що стосується використання високоточного інноваційного обладнання – тут інакше. Щоб отримати якісне діагностування тої чи іншої хвороби, треба пройти декілька лікарів, може навіть лікарень, кожен раз отримуючи талон-направлення, та стоячи у величезних чергах через занадто високий попит на саме це високоточне медичне обладнання.

Через неможливість вирішення проблем із якісним обладнанням у місцевих лікарнях на державному рівні, необхідно залучати інвесторів. Не відступаючи від сказаного щодо залучення інвесторів для придбання для лікарень якісного інноваційного обладнання, можна представити чотиристоронні стосунки у вигляді невеликої схеми. Саме учасниками цих стосунків виступатимуть: інвестори, медичні державні заклади, фірма-виробник та постачальник обладнання та пацієнти тих самих медичних закладів, як зображено на рис. 1.

 

Рис. 1. Модель чотиристоронніх стосунків: Інвестор, фірма-виробник лікарня, пацієнт

 

Інвестор, керуючись побажання та вказівками головного лікаря купує необхідне обладнання для лікарні. Лікарня виділяє одну чи декілька палат, або бере вихідну платну палату та пропонує пацієнтам платні послуги для діагностичного обслідування, чи простого розташування на стаціонарі. Можна навіть не виділяти окремих палат, а приносити усе необхідне обладнання в існуючі палати, благо інноваційність та сучасність медичної техніки дозволяє це зробити за рахунок мобільності пристроїв, за невеликими окремими випадками. Вартість обладнання буде поступово амортизуватися з виплат пацієнтів, які охоче платитимуть за якісні та сучасні послуги. Це може зайняти деякий час, проте таке медичне обладнання працює до 2х років взагалі без необхідності сервісного обслуговування, та потім з щорічним платним сервісним обслуговування. При накопиченні необхідної суми та обумовлених відсотків, лікарня повертає ці кошти інвестору натомість отримуючи усе обладнання у дарчої формі у своє власне розпорядження.

Таким чином кожен учасник цих чотиристоронніх стосунків залишається задоволеним. Але тут можуть бути деякі суперечки, що стосується платіжне нездатної частини населення, скажімо ті самі пенсіонери або пільговики. Ця частина населення живе за рахунок виплат, що отримується від держави. Проте ці виплати давно надходять на електроні банківські картки, та банки завжди пропонують платні послуги страхового полісу. Страхування здоров’я на суму у 25 000 гривень, якої вистачить на вирішення 99% випадків проблем із здоров’ям,  коштує лише 10 гривень на день, ці кошти автоматично будуть зніматися з картки.  Страхування є добровільним, адже в Україні лише обговорювався законопроект «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування», який визначає правові, соціальні, фінансово-економічні та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування населення з метою реалізації встановлених Конституцією України прав усіх громадян на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування. [4]

Висловлена ідея не змінить в корінь стану медичної галузі на території України, проте ця стаття може стати підштовхуючою силою хоча б для одного з учасників цих чотиристоронніх стосунків у напряму отримання більш якісного та сучаснішого медичного сервісу.

Висновок. Аналіз стану галузі медицини демонструє три основні проблеми, які найбільше впливають на якість медичного обслуговування на території України. Якщо питання медикаментозного забезпечення та рівень професійної підготовки кадрів можна вирішити лише на державному рівні шляхом збільшення фінансування у сферу медицини, то стан забезпечення медичним обладнанням можна поліпшити на рівні кожної лікарні окремо. За допомогою приваблення інвестиційних коштів у схему чотиристоронніх інвестиційних відношень, існує можливість закупівлі інноваційного медичного обладнання у міські лікарні. Схема є дуже прозорою і дієвою, та досить привабливою для кожного з учасників стосунків.

За 2-3 роки існує можливість значно покращити стан медичного обладнання в міських лікарнях.

Також була висунута теза стосовно вигоди та надійності використання полюсу добровільного страхування. Навіть найдешевший полюс може допомогти кожній людині окремо отримувати більш якісне та сучасне медичне обслуговування.

Стан власного здоров’я для кожного з нас має величезне значення, та загальна свідомість цього може бути рушійною силою для покращення стану медичної галузі в цілому.

 

Література

1. Департамент охорони здоров’я: [електронний ресурс]  - Режим доступу:

ww3.health.kiev.ua

2. Урядовий портал, єдиний веб-портал органів виконавчої влади України: [електронний ресурс]  - Режим доступу:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246410397&cat_id=244828973

3. Сайт благодійної організації, Лікарняна каса полтавщини: [електронний ресурс]  - Режим доступу:

http://www.poltavalk.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1896:2011-02-15-13-26-46&catid=83&Itemid=125

4. Проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» від 06.03.2001 р. №61-52-1 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – К: МОЗ України. – 2001. – травень-червень. – С. 260-279.

5. Шишкин С. Дилеммы реформы здравоохранения // Вопросы экономики, №3

6. Журавель В. Концептуальное видение стратегии и тактики реформирования здравоохранения Украины// Український медичний часопис, №5(13)

7. Джердж С. Сприяння здоров’ю: політика та дія.// Українські медичні вісті, №1

8. Голяченко А., Голяченко О. Економіка української здоровоохорони.

 

References.

1. Department of Health KCSA (2013), available at: ww3.health.kiev.ua (Accessed 10 December 2013).

2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), available at: http://www.kmu.gov.ua/control/en (Accessed 10 December 2013).

3. Sickness fund of Poltava (2013), available at:

http://www.poltavalk.com.ua/  (Accessed 29 December 2013).

4. Ministry of Health of Ukraine (2001), “ Draft Law of Ukraine "On Obligatory State Social Medical Insurance", Zbirnyk normatyvno-dyrektyvnykh dokumentiv z okhorony zdorov'ia, vol.5-6, pp. 260-279.

5. Shishkin, S. (2013), “Dilemmas of health care reform”, Voprosy jekonomiki, vol. 3.

6. Zhuravel', V. (2013), “Conceptual vision of the strategy and tactics of the health care reform in Ukraine”, Ukraїns'kij medichnij chasopis, vol. 5, no. 13.

7. Dzherdzh, S. (2013), “Promoting health: politics and performance”, Ukrains'ki medychni visti, vol. 1.

8. Holiachenko, A. and Holiachenko, O. (1996), Ekonomika ukrains'koi okhorony zdorov‘ia [Economics of ukrainian healthcare], Vinnytsia, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 16.12.2013 р..