EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 330.3

 

К. В. Пиркова,

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 

ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК УКРАЇНИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

 

K. V. Pyrkova,

master, Kyiv National University of Technologies and Design

 

THE INTRODUCTION OF INNOVATION ON THE UKRAINIAN MARKET

 

Інноваційний розвиток підприємства сьогодні став одним із основних завдань будь-якого керівництва. Прагнення покращити стан компанії, вивести її на світовий ринок потребує впровадження інновацій, які в свою чергу повинні бути економічно і технологічно обґрунтовані. Їх впровадження на підприємстві - складний процес, який складається з великого комплексу змін. Для отримання від них бажаного економічного результату, необхідна ефективна та дієва система управління та збуту продукції.

В роботі буде розглянуто інноваційну арматуру від компанії «Данфосс ТОВ», яка допоможе населенню України економити на опаленні і не мерзнути взимку в своїх квартирах. Визначено її ефективність для населення та ключові ринки збуту.

 

Nowadays innovative enterprise evolution has become one of the key targets for any governance. The aspiration to improve the company’s condition and lead it out on the world market requires the introduction of innovations, which, in their turn, should be economically and technically grounded. Such introduction for any enterprise is a complicated process that is composed of a huge complex of modifications. In order to receive the desired economic outcome from these changes, the company needs an efficient and effective system of management and production distribution.

This paper considers the innovative reinforcement from “Danfoss LLC” company, which will help the Ukrainian population to economize on heating and stop freezing in their own apartments in winter. Its effectiveness for the inhabitants and the key markets are also determined.

 

Ключові слова: інноваційний розвиток, інновація, енергоефективність, опалення.

 

Keywords: innovative development, innovation, energy efficiency, heating.

 

 

Вступ. В нашій країні кожен рік комунальні послуги стають дорожче, а умови життя не покращуються. Проблема постійної переплати населення існує вже не перший рік, але її рішення ще досі не знайдено. Найбільше страждають мешканці старих будинків, в яких встановленні однотрубні системи опалення, адже саме за обігрів квартири сплачується найбільше коштів. Завдяки ним у сусіда на останньому поверсі буде завжди спека, а на першому – холод.

Інформаційною базою слугували вітчизняні та іноземні видання провідних спеціалістів у сфері опалення житлових приміщень, офіційні сайти конкурентів, каталоги та журнали, які випускає підприємство «Данфосс ТОВ». Питання організації управління інноваційною діяльністю на підприємстві активно досліджувалися в роботах таких авторів як: О. М. Собко, Ф. Ніксон, Ильенкова С.Д., Санто Б., Балабанова Л.В. та Андросова Л. Д.

Актуальність теми полягає в тому, що опалення житлових приміщень в Україні знаходиться на дуже низькому рівні. Воно не відповідає жодним нормам нашої країни. Дану проблему необхідно вирішити, адже холод в квартирі створює загрозу для нас та наших дітей.

Метою роботи є аналіз інноваційного регулятора AB-QT від компанії «Данфосс ТОВ» та збут його на українських ринках для отримання конкурентних переваг підприємства.

Для її досягнення необхідно вирішити наступні задачі:

- ознайомитись з діяльністю підприємства «Данфосс ТОВ»

- розглянути існуючи ринки збуту та запропонувати нові;

- визначити засоби просування регуляторів в компанії;

- визначити економію, яку отримає населення після встановлення регулятора.

Вітчизняна та світова література пропонує багато визначень поняттю «інновація». Ф. Ніксон вважає, що інновація - це сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, що призводять до появи на ринку нових і поліпшених промислових процесів і устаткувань [6, с.113].

На думку Б. Санто, інновація — це такий суспільно-техніко-економічний процес, який через практичне використання ідей та винаходів, приводить до створення кращих за своїми якостями виробів, технологій та дає прибуток (у разі, коли інновація орієнтована на економічний зиск), її поява на ринку може принести додатковий дохід [7, с. 35].

В Законі України «Про інноваційну діяльність», інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [1, с. 4].

На мою думку, з усього перерахованого вище, можна запропонувати таке визначення: «інновація – це нова або удосконалена продукція, послуга, технологія, організація виробничого чи адміністративного процесу, що покращує та полегшує виробництво та (або) роботу в цілому».

В наш час дуже важливим є питання економії, комфорту та енергоефективності опалювальних приладів. Досягти всього перерахованого дуже важко, оскільки більшість житлових будинків мають однотрубні системи опалення, які були створенні для заощаджування коштів будівельних компаній, а не населення. Початком історії їх впровадження є Радянські часи. Будівництво мало такі обороти, що міністерство було змушене замислитися про глобальне здешевлення процесу. Саме тому були створені системи, в яких повністю відсутні стояки зворотньої подачі або прийому води як відпрацьованого теплоносія. Крім того, вертикальна однотрубна система опалення значно простіша в монтажі і тому має серйозний позитивний економічний ефект (рис. 1) [4, с.24].

 

Рис. 1. Схематичне зображення однотрубних систем опалення

 

Сьогодні, враховуючи високі тарифи, різко виникла проблема постійної переплати населення за опалення в таких будинках. Незважаючи на теплу погоду на дворі, спеку в квартирі, гарячу воду в радіаторі, якщо вже пустили, то ніхто не перекриває і ми продовжуємо за неї платити. Коли ж на дворі буде мороз, то мешканці перших поверхів можуть лише згадувати про тепло в їхніх помешканнях. Як бачимо з рис. 1, гаряча вода з індивідуального або центрального теплового пункту по стояку потрапляє на технічний поверх. Звідти вона подається в радіатор останього з температурою приблизно 90 градусів за цельсієм, виходить з нього і потрапляє у нижчий поверх вже з температурою 80 градусів (рис. 2). Таким чином на першому вода вже не здатна обігрівати приміщення на необхідному рівні і тому там завжди стоять подвійні регулятори.

 

Рис. 2. Перевитрати теплової енергії однотрубними системами опалення

 

Де Тпф – температура води, яка фактично подається в стояк

Тпн – необхідна температура води, що подається в стояк

Твф – температура води, яка фактично виходить зі стояка

Твн – температура води, яка має виходити зі стояка.

 

Дивлячись на рис. 2. зрозуміло, що при зовнішній температурі «-30» в радіатори має поступати вода «95С», а при «+10» - 60С. Ці норми прописані в Державних будівельних нормах України [2, с. 37], але, як бачимо з рис. 2, насправді ситуація зовсім інакша. Для кращого усвідомлення перевитрат теплової енергії однотрубними системами опалення, представимо їх в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Перевитрати теплової енергії однотрубними системами опалення

Зовнішня температура повітря

-30

-20

-10

0

+10

Темпаратура води, яка має подаватися в стояк за ДБН, С

95

82

69,3

54,8

38

Фактичне значення температури, С

100

97

87,5

78

60

Різниця нормативних та фактичних значень подачі температури води, С

5

5

18,2

23,3

22

Темпаратура, яка має виходити зі стояка за ДБН, С

70

63

52,5

69,3

87,5

Фактичне значення температури, С

70

65

53

54,8

78

Різниця нормативних та фактичних значень температури води , що виходить зі стояка, С

0

2

0,5

14,5

9,5

 

Як бачимо з таблиці 1, ДБН не виконуються в будинках з однотрубними системами опалення. Температура води в стояки потрапляє занадто високою і через стіни будинку, які є не утеплені, обігріває зовнішнє повітря, а не квартиру. Таким чином, мешканці платять за те, чого не отримують. Зимою в них холодно через неякісно збудовані будинки, а весною та восени сплачують кошти за теплову енергію, яку випускають на вулицю вікнами, які відкриваються через спеку в квартирі.

Для подолання перерахованих проблем потрібно встановити в кожному житловому будинку з однотрубними системами опалення арматуру, яка буде регулювати температуру води, що подається, а також обмежувати витрати [5, с. 51]. Саме такий регулятор AB-QT винайшла компанія «Данфосс ТОВ» - відомий міжнародний концерн, який є глобальним лідером у розробці, виробництві, продажах і обслуговуванні механічних та електронних компонентів [3, с. 17]. Він заснований більше 70 років тому і зараз об'єднує десятки сучасних підприємств на чотирьох континентах, має дочірні компанії та торгові представництва більш, ніж в 100 країнах світу.

Продукція, що випускається концерном забезпечує підвищення ефективності виробництва, економію енергоресурсів, поліпшення умов праці, охорону навколишнього середовища, відрізняється високою надійністю і довговічністю завдяки постійному вдосконаленню і суворому контролю якості. Система якості "Данфосс ТОВ" відповідає вимогам міжнародних стандартів і має міжнародні сертифікати:

- ISO 9001 - Сертифікат на систему управління якістю.

- ISO 14001 - Сертифікат на систему управління навколишнім середовищем.

- CEN 215   - Сертифікат на якість термостатів, що випускаються.

Компанія "Данфосс ТОВ" є глобальним лідером у розробці, виробництві, продажах і обслуговуванні механічних та електронних компонентів і рішень. Її бізнес зосереджений на двох головних напрямках:

- тепловодопостачання

- холодильне обладнання

В Україні з 1997 року також є підприємство «Данфосс ТОВ», яке знаходиться в Києві. Перші його успіхи були пов'язані з виробництвом та постачанням на ринок холодильного обладнання [3, с. 23]. Товариство було засноване відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України для здійснення господарської діяльності на основі повного господарською розрахунку, самофінансування та самоокупності.

За напрямком діяльності підприємства, «Данфосс ТОВ» бере активну участь у реалізації державних програм України, спрямованих на створення енергоефективних будівель, у розробці нових нормативів та поширенні здобутків України у світове науково-технічне середовище, а також сприяє зближенню існуючої нормативно-методичної бази до відповідних європейських стандартів.

Компанія «Данфосс ТОВ» плідно співпрацює з державними органами та установами України. Її досягнення в Україні були відмічені почесними грамотами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України. Як бачимо з вище перерахованого, впровадження регулятора AB-QT (рис. 3) на ринок України, не є випадковим, адже компанія «Данфосс ТОВ» намагається покращити рівень комунальних послуг в Україні.

 

Рис. 3. Регулятор AB-QT

 

Регулятор AB-QT має ряд переваг, які допоможуть у вирішенні даної проблеми:

 - здійснює регулювання температури зворотного теплоносія;

- запобігає завищенню температури зворотного теплоносія при частковому навантаженні;

- управляє витратою теплоносія залежно від фактичного навантаження (як у двотрубних системах).

Датчик регулює температуру води в діапазоні 45-60С. Максимальний робочий тиск 16бар, максимальний перепад тиску 1бар, мінімальна робоча температура-10С, максимальна робоча температура 90С [8, с. 12]. Корпус клапана - високоякісна латунь (табл. 2.).

 

Таблиця 2.

Характеристика регулятора AB-QT

Ознака

Характеристика

Максимальний робочий тиск,  бар

16

Максимальний перепад тиску, бар

1

мінімальна робоча температура, С

-10

Максимальна, С

90

Матеріал корпусу

латунь

Регулює температуру води в діапазоні, С

45-60

 

За даними таблиці 2. можна зробити висновок, що регулятор AB-QT зроблений з якісного матеріалу та здатен задовольнити потреби українського населення. Після його встановлення використання теплової енергії буде зменшуватись на 20% кожен рік, поки не зменшаться до рівня, прописаного в ДБН (табл.1). Так як ринок терморегуляторів складається з різних сегментів, необхідним є визначення основних для збуту інновації. На даний час, підприємство орієнтовано тільки на оптових покупців таких як держава та будівельні компанії. Це пояснюється значно більшим прибутком, який можна отримати, порівнюючи з роздрібною торгівлею. Але все ж таки саме проектувальники та монтажники «на пряму» спілкуються з потенційними клієнтами. Саме вони дають поради щодо обладнання, яке слід купити та встановити в будинку або квартирі. Тому, я вважаю, необхідним розширити ринок збуту для регулятора AB-QT роздрібною торгівлею (табл 3.).

 

Таблиця 3.

Характеристика сегментів ключових ринків збуту AB-QT

 

Назва

Коротка характеристика

Частка сегменту на ключовому ринку (%)

Ключовий ринок 1

«Споживачі»

 

На даному ринку представлені споживачі, які орієнтовані на поодиночні покупки

 

Сегмент ключового ринку №1

С1

Споживачі, орієнтовані на поодиночну купівлю якісної, можливо дорогої, брендової продукції

37

Сегмент ключового ринку №2

С2

Споживачі, орієнтовані на купівлю якісної, але доступної за ціною продукції

13

Сегмент ключового ринку №3

С3

ОСББ, орієнтовані на здешевлення оплати за опалення в будинку

50

Ключовий ринок 2

«Будівельні компанії»

Ринок компаній, на якому арматура AB-QT орієнтована на використання у виробництві

 

Сегмент ключового ринку №4

Б1

Будівельні компанії преміум классу з високим рівнем сервісу і якості

69

Сегмент ключового ринку №5

Б2

Будівельні компанії середнього класу, які пропонують якісну продукцію за доступною ціною

31

Ключовий ринок 3

«Держава»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України або окремі можновладці

 

Сегмент ключового ринку №6

Д1

Міністерство, яке вирішило покращити житлово-комунальний стан населення країни

67

Сегмент ключового ринку №7

Д2

Окремі можновладці в процесі передвиборчої агітації

33

 

В таблиці 3. розкриті нові можливі сегменти ключових ринків для інноваційного продукту AB-QT: споживачі різного рівня достатку та ОСББ, які також постійно слідкують за можливостями здешевлення плати за користування теплової енергії. Більш докладніша характеристика всіх ринків збуту викладена в таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Характеристика покупців на основних ринках збуту

Назва

Потреби покупців

Основний канал збуту

«Споживачі»

 

 

С1

Якісна, брендова, довговічна, безпечна, екологічна

Роздрібна торгівля

С2

Якісна, безпечна, екологічна продукція з доступним рівнем цін

Роздрібна торгівля

С3

Якісна, довговічна, безпечна продукція

Оптова торгівля

«Будівельні компанії»

 

 

Б1

Якісна, брендова, довговічна, екологічна, технічно універсальна продукція

Оптова торгівля

Б2

Якісна, довговічна, екологічна, технічно універсальна продукція з доступним рівнем цін

Оптова торгівля

«Держава»

 

 

Д1

Якісна, довговічна, безпечна, екологічна продукція з доступним рівнем цін

Оптова торгівля

Д2

Довговічна, безпечна, продукція з доступним рівнем цін

Оптова торгівля

 

Із результатів таблиць 3, 4 можна зробити висновок, що основний акцент щодо захоплення ринків збуту краще робити на сегменти ключового ринку: C3, Б1, Д1, частка яких складає майже 2/3 ринку. Виходячи з того, що решта частка ринку, яка складає 37% - це роздрібна торгівля, можна рекомендувати розробити дилерську мережу. За її допомогою підприємство буде працювати лише на виробництво та просування продукції, а вже дилери будуть займатися безпосереднім продажем та співробітництвом на всіх ринках.

Висновки. Виведення на ринок України регулятора AB-QT, допоможе населенню нашої країни нарешті знизити витрати на опалення своїх приміщень. Темпаратура води, яка має подаватися в стояк за ДБН (табл.1.) стане фактичною, адже з кожним роком за допомогою інновації, потреби в тепловій енергії зменшуватимуться на 20%. Різниця нормативних та фактичних значень подачі температури води більше не буде відрізнятись на 5-22 градуси за цельсієм, і мешканці будинків з однотрубними системами опалення почнуть плати на рівні з іншими.

Так як на даний час основними ринками, на яких реалізується продукція підприємства є: «Будівельні компанії» та «Держава», для інноваційного регуляторі в було запропоновано їх розширення ринком «Споживачі» (табл.3.). Адже саме проектувальники, монтажники та прямі споживачі здатні повністю оцінити якість продукту і виявити всі її переваги. За даними таблиці було зроблено висновок, що основну увагу необхідно звернути на ОСББ, орієнтовані на здешевлення оплати за опалення в будинку, будівельні компанії преміум классу з високим рівнем сервісу і якості та міністерства, які вирішили покращити житлово-комунальний стан населення країни, частка яких складає майже 2/3 ринку. Решту частку ринку склала роздрібна торгівля - 37%. Зважаючи на це, запропоновано розробити дилерську мережу, яка б задовольняла потреби в купівлі продукції компанії «Данфосс ТОВ», прямих споживачів.

Таким чином, з усього викладеного вище, бачимо, що виведення інноваційного регулятора AB-QT на ринок України є прекрасним рішенням не тільки для компанії «Данфосс ТОВ», але і для населення країни. Економію, яку отримає споживач не здатне запропонувати жодне підприємство-конкурент на ринку терморегуляторів. Саме завдяки таким інноваційним рішенням компанія «Данфосс ТОВ» вже багато десятиліть займає лідерські позиції в усіх країнах світу.

 

Література:

1. Закон України (04.07.2002) «Про інноваційну діяльність» № 40-IV, Київ, Україна.

2. Зміна №1:2012 ДБН В.2.6-31, (2006) «Теплова ізоляція будівлі», Київ, Україна.

3. Андросова Л. Д., Покропивний С. Ф., Балабанова Л. В. (2002), Маркетинг, Донецьк, Україна

4. Собко О. М. (2001), Деякі аспекти державної підтримки інноваційної діяльності, Науковий вісник, Київ, Україна.

5. Балабанов И.Т. (2001), Инновационный менеджмент, учебное пособие для вузов, Санкт-Петербург, Россия.

6. Ильєнкова С. Д., .Гохберг Л.М, Ягудин С.Ю. (2000), Инновационный менеджмент, ЮНИТИ, Москва, Россия.

7. Cанто Б. (1990), Инновация как средство экономического развития, Прогресс, Москва, СССР.

8. Данфосс ТОВ (2002), Автоматичні та ручні балансувальні клапани, Київ, Україна.

 

References:

1. Law of Ukraine (04.07.2002 № 40-IV )"On the innovation", Kiev, Ukraine.

2. Change № 1:2012 DBN B.2.6-31, (2006) "Building Insulation", Kiev, Ukraine.

3. Androsova L.D., Pokropyvnyy S.F., Balabanov L.V. (2002), Marketing, Donetsk, Ukraine

4. Sobko A. (2001), Some aspects of state support of innovation, Research journal, , Kiev, Ukraine.

5. Balabanov Y.T. (2001), Innovation Management, textbook manual for high schools, St. Petersburg, Russia.

6. Ilenkova S.D,. Gokhberg L.M, Yagudin S.Y (2000), Innovation Management, UNITY, Moskva, Russia.

7. Canto B. (1990), Innovation as a means of economic development, Progress, Moscow, USSR. 6. Danfoss LTD (2012), BV_catalog, Kiev, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2013 р.