EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2014

УДК 339.1

 

О. О. Гоменюк,

старший викладач, Національний університет харчових технологій

Н. В. Круліковська,

Національний університет харчових технологій

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКІВ ЯЄЦЬ ТА ЯЄЧНИХ ПРОДУКТІВ

 

O. O. Homenyuk,

senior lecturer, National University of Food Technologies

N. V. Krulikovska,

National University of Food Technologies

 

CURRENT MARKET SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  OF THE UKRAINIAN AND WORLD EGG MARKET

 

У статті досліджено тенденції зміни світового та вітчизняного ринку яєць та яєчних продуктів, проаналізовано їх сучасний стан. Виділено найбільші компанії – виробники яєць та яєчних продуктів.

 

This article investigates trends in the world and domestic market of shell eggs and egg products, analysis of their current status. Dedicated to the largest manufacturers of eggs and egg products.

 

Ключові слова: ринок яєць та яєчних продуктів, експорт, імпорт, консолідація, вертикальна інтеграція.

 

Keywords: the market of shell eggs and egg products, export, import, consolidation, vertical integration.

 

 

Постановка проблеми. Сьогодні світовий ринок яєць являється одним із головних виробників і постачальників відносно дешевих і біологічно повноцінних продуктів харчування для людини. У яєчному птахівництві ще не набула достатнього розвитку індустрія з виробництва різноманітних яйцепродуктів.

Проблеми розвитку світового ринку яйця, його сучасний стан, знайшло відображення у наукових працях таких вчених як В.Г. Андрійчука, М.В.Зубця, В.Я.Месель-Веселяка, П.Т.Саблука. Світовий та вітчизняний ринки яйця потребують нових поглиблених досліджень.

Аналіз останніх досліджень.  Питанням формування та функціонування вітчизняного ринку яєць та яєчних продуктів присвячені роботи  вчених та практиків  Н.В.Бесуліна, В.Н.Бородай, І.І.Івко, М.І.Сахацького, Н.В.Сеперович, В.І.Фісініна, Ф.О.Ярошенко.

Формування цілей статті. Дана стаття має за мету охарактеризувати сучасний стан розвитку ринку яєць та яєчних продуктів в світі та Україні, проаналізувавши його тенденції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Куряче яйце є одним з дешевих, і тому доступних джерел білка в раціоні людини. До початку індустріалізації аграрного сектора виробництво яєць було орієнтоване виключно на місцеві ринки. Проте вже з середини минулого століття торгівля яйцями і яєчними продуктами стає глобальною.

У світі існує закономірність - більш високий рівень ВВП на душу населення стимулює зростання споживання тваринних білків. Очевидно, що зростання добробуту країн, що розвиваються призводить до зростання попиту на найбільш доступні джерела тваринних білків - яйця.

Яйцепродукти – це продукти переробки яєць (меланж, білок, жовток, порошок тощо).  Їх використовують для приготування харчових продуктів, адже по харчовій цінності вони майже не поступаються свіжим яйцям, але в порівнянні з ними більш транспортабельні і стійкі при зберіганні [7].

Згідно з дослідженням агентства Pro - Consulting, світовий ринок яєць і яєчних продуктів має кілька особливостей. Насамперед, це високі темпи зростання світової торгівлі за рахунок країн, що активно розвиваються: Азії та регіону MENA. Друга особливість - домінуюча позиція країн ЄС в торгівлі яйцями та яєчними продуктами, сформована переважно за рахунок внутрішніх експортно - імпортних операцій.

Так, згідно з даними ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй) і Pro - Consulting, обсяг світового імпорту яєць, сухих і рідких яєчних продуктів в грошовому вираженні протягом 2002-2011 щорічно в середньому зростав на 12,8 %, досягнувши до 2012 року рівня в 3,9 млрд дол. США [3].

 

Рис. 1. Об’єми світового імпорту натуральних яєць та яйцепродуктів в 2007-2013 роках і прогноз до 2015 року, млн. дол. США

Джерело: За даними  http://avangard.co.ua

 

У період з 2014 по 2015 рік прогнозується подальше збільшення обсягів імпорту яєць і яєчних продуктів з темпом зростання 3,6 %.

Згідно з прогнозами агентства Pro-Consulting, обсяги світового імпорту яєць і ячних продуктів в 2015 році перевищать 4,5 млрд доларів.

Особливе становище на ринку займають країни ЄС, які є одночасно найбільшими імпортерами та експортерами.

 

Рис. 2. Частки найбільших імпортерів яєць в світі, 2012 рік

Джерело: За даними  http://avangard.co.ua

 

За даними видання World Poultry Magazine, опублікованими у квітні 2012 року, AVANGARDCO IPL посіла друге місце за кількістю курей-несучок в світі, уступивши лише американському аграрному гігантові Cal-Maine Foods [2].

 

Таблиця 1.

Топ 10 компаній виробників яєць в світі, млн. голів

Рейтингова позиція, №

Компанія

Країна

Кур-несучок, млн.

1

Cal-Maine Foods

США

29

2

Avangard

Україна

21

3

Proteina Animal

Мексика

19

4

Rose Acre Farm

США

18

5

Moark

США

14

6

Bachoco

Мексика

12

7

Rembrandt Enterprises

США

11

8

Hillandale Group

США

10

9

Michael Foods

США

10

10

Sparboe Foods

США

10

Джерело: За даними  http://worldpoultry.net

 

Ринок яєць - сектор тваринництва України, який найбільш динамічно розвивається, і котрий тільки за останні п'ять років зріс у натуральному вираженні майже на третину. При цьому найбільш активне зростання було відзначено в сегменті промислового виробництва яєць. Обсяги виробництва яєць промисловими підприємствами за цей період збільшилися на 54,3%.

Споживання яєць в 2011 році в Україні на одну особу становило 310 шт. проти 272 шт. у 1990 році та 290 шт. при раціональній нормі споживання. Зростання обсягів споживання яєць пояснюється тим, що яйця є дешевим і якісним замінником більш дорогих продуктів харчування білкової групи [6].

Активний розвиток крупно-товарного виробництва вніс істотні корективи як у виробничу, так і товарну структуру ринку яєць. На початку двохтисячних років домашні господарства виробляли понад 65% всього обсягу яєць.

 

Рис. 3. Обсяги виробництва яєць в Україні, млн. шт.

Джерело: За даними  http://avangard.co.ua

 

За підсумками 2011 року частка домашніх господарств скоротилася до 37,2%. Подальше збільшення виробництва яєць у промисловому секторі призведе до скорочення обсягів виробництва яєць у домашніх господарствах, що звільнить ринкову частку в обсязі не менше 1,0-1,2 млрд шт. яєць.

4 грудня 2012 року у ході засідання постійного комітету з питань харчування та здоров’я тварин (SCOFCAH) гендиректорату ЄК «САНКО» відбулося технічне голосування щодо проекту рішення стосовно включення України до переліку третіх країн, які мають право імпортувати продукцію птахівництва до ЄС. Таким чином, Україна отримала дозвіл на експорт яєць, яєчних продуктів, домашньої птиці та м’яса диких птахів на ринок ЄС  [9].

Істотне збільшення товарної пропозиції яєць з боку промислових підприємств послужило стимулом до активного розвитку і розширенню каналів продажів яєць, як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх (експортних) ринках.

 

Рис. 4. Експорт  яєць та яєчних продуктів з України, млн. дол. США

Джерело: За даними  http://avangard.co.ua

 

Так, згідно з даними Державної служби статистики України, в період з 2001 по 2011 рік товарна місткість ринку яєць збільшилася на 89 %, при цьому нарощування товарообігу відбувалося переважно за рахунок зростання продажів яєць через торговельні мережі та магазини. Зокрема, частка торгових мереж і магазинів за вказаний період збільшилася з 31,2 % до 59,2 % [6].

Розвиток промислового виробництва яєць дало поштовх розвитку нового для України напрямку промислової переробки - виробництва яєчних продуктів. Активне виробництво яєчних продуктів почалося близько п'яти років тому, але незважаючи на настільки короткий період існування галузі, виробники змогли за кілька років не тільки збільшити обсяги виробництва в  8,2 рази, але і вийти на експортні ринки. Враховуючи зростаючий попит на яєчні продукти з боку зовнішніх ринків, очікується прискорення розвитку даного перспективного напрямку промислового виробництва. Згідно з оцінками агентства Pro - Consulting до 2015 року виробнича місткість ринку яєчних продуктів України зросте до 34 тис. тонн, що сформує додатковий платоспроможний попит внутрішнього ринку на натуральні яйця.

Інший наслідок розвитку крупно - товарного виробництва - активізація процесів консолідації ринку. Так, згідно з даними асоціації птахівничих підприємств «Птахопром України» загальна кількість великих виробників яєць (підприємства з поголів'ям курей - несучок більше 50 тис. голів) в Україні скоротилося із 156  у 2003 році до 92 в 2011 році. При цьому сумарна частка п'ятірки найбільших виробників, згідно з даними агентства Pro - Consulting, в 2011 році склала 73,1% [5].

 

Рис. 5. Частки найбільших українських промислових виробників яєць, 2011 рік

Джерело: За даними http://avangard.co.ua

 

Крупних гравців на яєчному ринку небагато, на ринку спостерігається монополістична конкуренція. Саме великі підприємства диктують цінову політику в Україні. Такі компанії роблять ставки на вертикально  інтегровану систему, тобто здійснюють контроль над всім ланцюжком просування продукції від початкових стадій виробництва до споживача.

Відповідно до вимог міжнародних стандартів, виробники на переробних підприємствах і птахофабриках впроваджують в свою діяльність інтегровану систему управління якістю, яка складається з:

-  міжнародного стандарту «Система управління якістю» (ISO 9001:2000);

-  міжнародного стандарту «Система менеджменту безпеки продуктів харчування - Вимоги до організацій ланцюга виробництва і постачання» (ISO 22000:2005);

-  міжнародного кодексу загальних принципів гігієни харчових продуктів (CAC/RCP 1-1969);

-  гігієнічні норми і правила для тих продуктів, які містять яйця (змінений 1978, 1985) (CAC/RCP 15-1976).

AVANGARDCO IPL домінує на українському ринку яєць і яєчних продуктів, займаючи 51 % ринку яєць промислового виробництва і 86 % ринку сухих яєчних продуктів.

Слід також зазначити, що на території України практично єдиним конкурентом заводу з переробки яєць «Імперово Фудз», яке виробляє сухі яєчні продукти і входить до складу холдингу AVANGARDCO IPL, є Ovostar Group, що спеціалізується на виробництві рідких яєчних продуктів [1].

Без значних виробничих потужностей «AVANGARDCO IPL»  не змогла б досягти 2 місця в світі по виробництву курячих яєць. До складу Групи входять: 19 птахофабрик, 3 репродуктори II порядку, 10 зон з підрощування молодняку, 6 кормових заводів і 3 склади для довготривалого зберігання яйця. Виробничі потужності Компанії розташовані в 14 із 24 областей України.

Фасована продукція Компанії представлена брендом «Квочка» і реалізується через оптові компанії, супермаркети і на експорт, а також на переробку для одержання яєчних продуктів, які також реалізуються на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Ключовими оптовими покупцями продукції Компанії є українські підрозділи таких відомих корпорацій, як Nestle, Viciunai Group і місцеві кондитерські компанії Конті, Roshen і АВК.

Компанія виробляє високоякісні яєчні продукти в сухому вигляді: сухий білок зі здатністю до збивання, сухий білок гелеутворюючий, яєчний порошок і сухий жовток.

Сухі яєчні продукти реалізуються на внутрішньому ринку, однак левова частка сухих яєчних продуктів експортується.

«AVANGARDCO IPL» експортує  яйця і сухі яєчні продукти в  33 країни світу, в основному в країни Близького Сходу, Азії, Африки та СНД. Найбільший обсяг яєць експортується до Іраку (67,7 %), Молдови   (12,3 %), а яєчні продукти, в основному, до країн з жарким кліматом – Йорданії (46,6 %), Туреччини (10,5 %) та Єгипту (9,2 %).

З самого початку свого існування керівництво «Авангарду» використовувало корпоративну стратегію злиття та поглинань. Вона відповідає загальній стратегічній меті «Авангарду»: підвищення вартості компанії.

План поглинання агрохолдингу пов’язаний із загальним стратегічним планом. Жорстка дисципліна в цьому процесі  винагородилась меншими витратами часу і зменшенням витрат на розгляд свідомо не придатних цілей.

В процесі стратегічного планування менеджмент компанії,  прагнучи  досягти поставленої мети, обрав внутрішній розвиток (розширення асортименту шляхом випуску нових видів продукції – сухих яйцепродуктів, тобото стратегію концентрованої диверсифікації, та виробничу стратегію впровадженя технологій), створення та зовнішнє форсування розвитку- злиття та поглинання підприємств (птахофабрик, комбікормових заводів), використовуючи власне, корпоративну стратегію розвитку [1].

Через поглинання «AVANGARDCO IPL» добився  прибуткового зростання (для прикладу, чистий прибуток в 2010 – 2012 зріс на 23 %). Цей процес став наслідком послідовного придбання компаній (в 2003 – 2008 роках) у слабоконцентрованій яєчній галузі, коли в результаті об’єднання більше ніж 25 бізнес - одиниць було створено компанію національного масштабу. Послідовне придбання компаній «Авангардом» відбулось успішно саме в той час, коли почалось швидке зростання ринку яєць і яєчних продуктів та попиту на них.

Для того, щоб слідкувати напрямку досягнення загальної стратегії  («стати №1 виробником яєць і яєчних продуктів у світі»), керівництво холдингу розділило її на елементи, котрі здійснюються на зовнішньому ринку:

1) збільшення експорту яєць у шкаралупі та яєчних продуктів. Керівництво вважає, що завдяки високій якості продуктів, а також економії за рахунок розширення виробництва шляхом вертикальної інтеграції «AVANGARDCO IPL» зможе зміцнити свої експортні позиції й далі збільшувати обсяги експорту яєць у шкаралупі та яєчних продуктів до країн Середнього Сходу, Азії та СНД;

2) розширення в бік сусідніх країн. Група компаній «AVANGARDCO IPL» також розглядає стратегію розвитку, яка може передбачати придбання інших компаній з виробництва яєць і яєчних продуктів у країнах Східної Європи, що дасть змогу компанії швидше завоювати європейський ринок [1].

На даному етапі життєвого циклу керівництво холдингу керується стратегією лідерства за витратами та активно впроваджує в свою діяльність екологічну безпеку.

Висновки.  Таким чином, можна зробити висновок, що найближчі перспективи українського ринку яєць і яєчних продуктів будуть пов'язані з нарощуванням обсягів виробництва, подальшим перерозподілом структури виробництва і збільшенням ступеня консолідації ринку, зростанням продажів через супермаркети і роздрібні мережі, а також збільшенням продажів на експортних ринках за рахунок конкурентоспроможної ціни порівняно з іншими країнами - експортерами.

 

Література.

1. AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avangard.co.ua.

2. Ranking the world's major egg producers [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldpoultry.net/Home/General/2012/1/Ranking-the-worlds-major-egg-producers-WP009929W/.

3. Офіційний сайт агенства Pro – Consulting [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-consulting.ua.

4. Аграрний сектор економіки України (стан та перспективи розвитку)/За ред. М.В.Зубця, П.Т.Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М.Федорова. – К.:ННЦ ІАЕ, 2011. – 1000 с.

5. Асоціація птахівничих підприємств Птахопром України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ptahy.org.ua.

6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua.

7. Значення слів, онлайн словник [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://vseslova.com.ua/word.

8. Мельник Б.А. Яєчна індустрія України та необхідність її розвитку / Б. Мельник // Економіка АПК.- 2010. -  N 12. - С.63-67.  

9. Технологія виробництва харчових яєць при використанні вітчизняних кліткових батарей різного типу протягом першого циклу продуктивності курей / В. І. Бесулін, В. М. Гордієнко // Ефективне птахівництво: спеціалізований журнал з питань птахівництва. - 2012. - N 10. - С. 26-29.

10. Україні дозволили експортувати м’ясо птиці та яйця ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2012/12/5/348996/.

 

References.

1. AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (2014), “Statistical information”, available at http://avangard.co.ua (Accessed 14 April 2014).

2. Ranking the world's major egg producers (2014), World Poultry, “News”, available at: worldpoultry.net/Home/General/2012/1/Ranking-the-worlds-major-egg-producers-WP009929W/ (Accessed 19 April 2014).

3. Ofitsijnyj sajt ahenstva Pro – Consulting (2014), “Market review”, available at: http://pro-consulting.ua (Accessed 25 April 2014).

4. Zubets' M.V., Sabluk P.T., Mesel'-Veseliak V.Ya., Fedorov M.M. (2011), Ahrarnyj sektor ekonomiky Ukrainy (stan ta perspektyvy rozvytku) [Agrarian sector of economy of Ukraine (the state and prospects of development)], NNTs IAE Kyiv, Ukraine.

5.  Association of poultry enterprises Ptahoprom Ukraine (2014), “Statistical information”, available at:  http://www.ptahy.org.ua (Accessed 1 May 2014).

6. State Statistics Service of Ukraine (2014), “Statistical information”, available at:  www.ukrstat.gov.ua (Accessed  14 April 2014).

7. Znachennia sliv, onlajn slovnyk,  “Egg products”, available at: http://vseslova.com.ua/word (Accessed 20 April 2014).

8. Mel'nyk, B.A. (2010) “Egg industry of Ukraine and the necessity of its development”, Ekonomika APK, vol. 12, pp. 63–67.

9. Besulin, V. I. and Hordiienko V. M. (2012),  Technology of production of food egg when using domestic cellular batteries of different types during the first cycle of productivity of hens”, Efektyvne ptakhivnytstvo: spetsializovanyj zhurnal z pytan' ptakhivnytstva, vol. 10, pp. 2629.

10. Ukraine allowed to export poultry meat and eggs EU (2014), “News”, available athttp://www.epravda.com.ua/news/2012/12/5/348996/ (Accessed 1 May 2014).

 

 Стаття надійшла до редакції 13.06.2014 р.