EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2015

УДК 338

 

Я. Ю. Стецюк,

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

 

РОЗВИТОК  МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

 

Y. Y. Stetsiuk,

Student of National University of Food Technologies, Kyiv

 

THE DEVELOPMENT OF THE DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE

 

Визначено основні передумови формування вітчизняного ринку молочних продуктів. Проаналізовано стан виробництва, реалізації, споживання молока і молочної продукції протягом 2012-2013 рр. Визначено основні тенденції та пріоритетні напрями розвитку.

 

The basic prerequisites for the formation of the domestic dairy market. The state of the production, sale, consumption of milk and dairy products for 2012-2013 biennium. Key trends and priorities of the market were determined.

 

Ключові слова: молочна галузь, молочні  продукти, сировина, постачальники, конкурентоспроможність.

 

Keywords: dairy industry, dairy products, raw material, suppliers, competitiveness.

 

 

Постановка проблеми. Для молочної галузі України 2014 рік  став дуже складним. Вперше за часи незалежності в Україні ведуться військові дії, частина її території анексована сусідньою «братньою» країною. В країні відбулася суттєва девальвація гривні, недоступними стали кредитні ресурси. В таких непростих умовах доводиться зараз працювати виробникам молокопродуктів. Тому економічний стан молокопереробної галузі, зміни рівня та структури виробництва молока і молокопродуктів, їх споживання зумовлюють необхідність проведення детального дослідження та аналізу, для забезпечення ефективного розвитку та підвищення результативності діяльності представникам українського молочного бізнесу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань функціонування й особливостей розвитку молочного ринку займалися такі науковці, як: Н. С. Бєлінська, П. С. Березівський, С. В. Васильчак, П. І. Гайдуцький, Т. Г. Дудар, Т. Л. Мостенська, В. О. Рибінцев, П. Т. Саблук, О. М. Шпичак та інші.

Постановка завдання. Розглянути ринок молочних продуктів, визначити основні перспективи його розвитку.

Викладення основного матеріалу. Молочна галузь є однією з провідних у структурі промисловості України. Перспективи її розвитку та функціонування завжди є надзвичайно актуальними, оскільки молочні продукти є особливо цінними і незамінними продуктами харчування будь-якої людини. Молочні продукти й морозиво споживають близько 97% дорослого населення, а за обсягами реалізації вони займають перше місце серед інших харчових продуктів.

Переробкою молока на Україні займається більше 300 підприємств, проте майже 80% ринку контролює 50 заводів, значна частина яких входить до складу великих холдингів.

Експерти вважають, що криза посилить  вплив холдингів, оскільки дрібні та середні виробники будуть вимушені покинути ринок. В той же час, частки ринку провідних виробників не перевищують 6-9%. В цілому фактично одинадцять компаній утримують 60,3% ринку. Решту ринку розподіляють між собою дрібні компанії та одиничні молокопереробні заводи [2].

Для початку розглянемо лідерів переробної галузі України у 2013-му році (табл.1.).

 

Таблиця 1.

Лідери молокопереробної галузі України у 2013-му році [1]

Назва підприємства

Область

Об’єм молока, що надійшов на переробку за 2013рік, т.

ТОВ «Люстдорф»

Вінницька

139213,0

ПАТ «Дубномолоко» (ТД «Українська сирна компанія»)

Рівненська

129372,0

ПАТ «Баштанський сирзавод» (ГК «Молочний Альянс»)

Миколаївська

127121,3

ПАТ «Бершадьмолоко» (Roshen)

Вінницька

109936,0

ПАТ «Донецький ММЗ № 2» (ПрАТ «Геркулес»)

Донецька

107850,0

ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (ТМ «Молокія»)

Тернопільська

99930,0

ПАТ «Житомирський маслозавод» (ТМ «Рудь»)

Житомирська

90042,0

ПрАТ «Галичина»

Львівська

87601,0

ПАТ Комбінат «Придніпровський»

Дніпропетровська

79520,0

ПАТ «Бель Шостка Україна»

Сумська

77826,0

ПрАТ «Лакталіс Миколаїв»

Миколаївська

76182,0

Філія «Роменський молочний комбінат» ПП «Рось» (ДП «Мілкіленд-Україна»)

Сумська

71302,0

ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат»

Миколаївська

64271,0

ПАТ «Куп’янський МКК»

Харківська

59674,7

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (Укрпродукт Груп)

Хмельницька

58178,0

Тульчинська філія ТОВ «Інтер Фуд» (Терра Фуд)

Вінницька

52483,0

ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза»

Хмельницька

52095,0

ТОВ «Інтермол»

Дніпропетровська

44000,0

ПрАТ «Літинський молокозавод»

Вінницька

43882,0

ТОВ «Данон Дніпро» (Данон Україна)

Херсонська

41863,6

 

До цього рейтингу увійшли найбільші молокопереробні підприємства України за показником обсягів молока, що надійшло на переробку у 2013-му році. У рейтингу зазначені окремі підприємства (належність до певної групи, корпорації чи альянсу подається в дужках).

Господарства населення залишаються основними товаровиробниками, які формують пропозицію молока. Їх частка на ринку становить 76,6% [4]. Серед регіонів, де господарства населення у І півріччі 2013 року мали найбільшу питому вагу, окремо виділяються Закарпатська (98,5%), Івано-Франківська (96,9%) та Львівська (95,7%) області. Найменшу питому частку (<50%) у структурі виробництва молока особисті господарства населення займають у Полтавській (47,6%) та Черкаській (48,6%), Київській (54,6%) і Харківській (57,0%) областях, де означена галузь зберегла свої позиції у сільськогосподарських підприємствах і одержала новий розвиток за рахунок проведеної в останні роки реконструкції ферм та будівництва нових сучасних тваринницьких комплексів.

Розглянемо динаміку обсягу виробництва в табл.2.

 

Таблиця 2.

Обсяги виробництва молочної продукції за 2011–2013 роки (тис. тонн) [1]

Продукція

2011р.

2012р.

2013р.

Абсолютне відхилення до 2011р. (+/-)

Відносне відхилення до 2011р.(%)

Маргарин і жири харчові подібні

359

328

283

-76

78,83

Молоко рідке

890

910

961

71

107,98

Масло вершкове

76,7

88,6

94,3

17,6

122,95

Сир свіжий

76,5

79

83,7

7,2

109,41

Сири жирні

178

168

165

-13

92,7

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки

474

489

522

48

110,13

 

Аналізуючи таблицю 2. можна сказати, що обсяг виробництва маргарину і жирів (харчові подібні) скоротився на 21,17%, сирів жирних на 7,3%. Збільшився обсяг виробництва рідкого молока на 7,98%, вершкового масла на 22,95%, сиру свіжого неферментованого на 9,41%, йогурту та іншого ферментованого чи сквашеного молока та вершків на 10,13%.

  Молочна галузь характеризується досить складними економiчними умовами господарювання, оскiльки основнi постачальники пiдприємства − сiльськогосподарськi пiдприємства i особистi селянськi господарства, не забезпечують вимог технологiчних стандартiв переробки молока.

Визначальною тенденцією на ринку молока України останні чотири роки було значне підвищення цін як на молочну сировину, так і на готову продукцію. Проаналізуємо середні ціни продукції в табл.3. Високий рівень цін не тільки сприяв зростанню ефективності роботи молочної галузі, але й значно мотивував  імпорт закордонної  молочної продукції на український ринок.

За 2013 рік ціни на сухе знежирене молоко зросли на 36,17% (з 23,2 тис. грн./тонну до 31,6 тис. грн./тонну), сири тверді – на 16,36%, масло вершкове – на 14,52%, кефір на 9,91%, молоко рідке та сметана лише на 8%.

Станом на 2-ге грудня 2014року, закупівельні ціни на молоко екстра ґатунку, за даними господарств АВМ, зросли на 1,51% – 4,72 грн./кг. Найвища ціна на нього була зафіксована в Сумській області – 4,80 грн./кг, а найнижча – в Київській області – 4,66 грн./кг. Молоко вищого ґатунку купують по 4,50 грн./кг (+0,9%). Найдорожче молоко цього ґатунку було в Кіровоградській області – 5 грн./кг, а найдешевше – у Черкаській та Хмельницькій областях – 4,20 грн./кг.

Молоко першого ґатунку закуповували по 4,45 грн./кг (+1,83%). Найдорожче його купують у Вінницькій та Донецькій областях – 4,60 грн./кг, а найдешевше – у Львівській області – 4,00 грн/кг. Це свідчить про те, що в кожному регіоні ціни на молоко різні, і з кожним днем вони підвищуються [5].

У споживанні молочної продукції найвищу питому вагу має молоко (близько 30%). Щодо вікових категорій, то тільки особи до 18 років найбільше полюбляють споживати сметану (28,4%), а інші віддають перевагу молоку, причому у споживанні молокопродуктів найвищу питому вагу має молоко – у людей старших 56 років.

Останніми роками в Україні поступово підвищувалася культура споживання молочних продуктів, що певним чином змістило споживацькі пріоритети на більш якісну та дорогу продукцію, у т.ч. імпортну, європейських виробників. Обсяг експорту наведено в табл.3.

 

Таблиця 3.

Обсяг експорту молочних продуктів у 2010 та 2013 pp., тис. тонн [5]

Назва товару

2010р.

2013р.

Абсолютне відхилення +/-

Відносне відхилення (%)

Молоко та вершки, незгущені

16,3

7,6

-8,7

46,63

Молоко та вершки, згущені

33,2

30,3

-2,9

91,25

Маслянка, ферментовані або сквашені молоко та вершки

4,6

3,3

-1,3

71,73

Молочна сироватка

19,0

34,4

15,4

181,05

Масло вершкове

1,2

3,9

2,7

325

Сири

79,3

59,0

-20,3

74,4

 

Обсяги експорту молочної продукції за останні чотири роки у натуральному виразі зменшилися, збільшився обсяг експорту масла вершкового на 225% та молочної сироватки на 81,05% за рахунок зростання цін на  8% - 36,17% та збільшення обсягів виробництва. З цих даних можна зробити висновок, що протягом зазначеного періоду  зменшився експорт сирів з України (на 26%) до 59 тис. тонн, в основному за рахунок РФ. Але, у зв’язку із підвищенням ціни обсяг експортованого сиру у вартісному вимірі знизився лише на 15%.

Розглянемо обсяг імпорту молочних продуктів за 2010-2013рр. (табл.4).

 

Таблиця 5.

Обсяг імпорту молочних продуктів у 2010 та 2013 рр., тис. тонн [4]

Назва товару

2010р.

2013р.

Абсолютне відхилення (+/-)

Відносне відхилення (%)

Молоко та вершки, незгущені

1,22

6,08

4,87

500,50

Молоко та вершки, згущені

4,92

9,19

4,28

186,90

Маслянка, ферментовані або сквашені молоко та вершки

7,31

12,08

4,77

165,29

Молочна сироватка

2,29

2,38

0,10

104,33

Масло вершкове

6,13

14,01

7,88

228,67

Сири

11,19

19,32

8,13

172,65

 

Водночас, за чотири останні роки імпорт молочних продуктів збільшився у 2,2 рази, до  242 млн. дол. США. Таке збільшення відбулося як за рахунок збільшення на 4%-500% кількісних показників, так і за рахунок підвищення цін (крім молока та вершків не згущених та масла вершкового). Найбільший обсяг імпорту становить молоко та вершки, не згущені (500,50%),друге місце займає імпорт масла вершкового (228,67%).

 

http://agroconf.org/sites/default/files/01_10.jpg

Рис. 1. Динаміка обсягів експорту, імпорту та зовнішньоторговельного сальдо молочної продукції,

млн. дол. США (2010 та 2013 рр.) [5]

 

Аналізуючи сальдо торговельного балансу України, слід відмітити, що попри значне розширення імпорту та падіння експорту протягом останніх років на 159 млн. дол. США, сальдо на кінець 2013 р. залишається позитивним, хоча й становить лише 63,19% від сальдо 2010 р.

На мою думку, основними причинами скорочення споживання молочних продуктів в Україні є:

- низька якість вітчизняної продукції;

- низький рівень доходів населення;

- постійне зростання цін реалізації молочних товарів.

За умов зниження попиту на молокопродукцію на внутрішньому ринку вітчизняні товаровиробники змушені шукати нові ринки збуту.

Левову частку зовнішньої торгівлі (експорт+імпорт) молочними продуктами становить сир (63%), розглянемо динаміку останніх років на цьому ринку.

 

Таблиця 5.

Обсяги виробництва, експорту, імпорту та загальної пропозиції сиру, тис. тонн [5]

Показники

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

Абсолютне відхилення +/-

Відносне відхилення до 2010р.(%)

Виробництво

207

178

168

164

-43

79

Експорт

79,3

80,3

67,7

59

-20,3

74

Імпорт

11,2

12,2

17,1

19,3

8,1

172

Пропозиція на внутрішньому ринку

138,9

110

117,4

124,3

-14,6

89

 

Обсяг виробництва сиру в Україні за чотири роки зменшився на 21%. Розглядаючи експорт молокопродукції зауважимо, що Україна у світовій торгівлі молочними товарами втрачає свої позиції, експорт знизився – на 26%. Зростання обсягів імпорту (на 73%) почало суттєво впливати на загальний обсяг пропозиції сиру на внутрішньому ринку України, який за 2013 рік, у порівнянні з 2012  роком, зріс на 6% і досяг 124,3 тис. тонн. З одного боку зростання імпорту молокопродукції призводить до розширення асортименту продукції на ринку та покращення її якості, що свідчить про покращення рівня життя населення, однак з іншого боку, розширення імпорту негативно впливає на стан нашої продовольчої безпеки, оскільки вітчизняні товаровиробники можуть, не витримавши конкуренції з імпортерами продовольства, закрити свої виробництва і піти з ринку.

Основним покупцем українських сирів вже багато років залишається РФ (один з найбільших імпортерів у світі), хоча останнім часом обсяги експорту сирів з України до РФ зменшуються. Так, протягом 2010-2013 рр. обсяг експорту сирів до Росії зменшився на 24,4% до 49,9 тис. тонн. Зменшення українського експорту відбувалося у 2012 та 2013 роках, коли РФ почала активно застосовувати нетарифні важелі впливу для обмеження імпорту української молочної продукції. Економічним мотивом цих заходів був захист російських виробників молочної продукції, а обґрунтуванням заборонних заходів була, на думку російської сторони, низька якість української продукції та вміст у сирах рослинних жирів, що, до речі, не знайшло підтвердження. 

ТОП-тенденцією останніх років було значне нарощування імпорту до України сирів з країн ЄС. Якщо у 2010 році обсяг їх імпорту складав 4 тис. тонн, що становило 36% у структурі імпорту, то у 2013 році обсяги зросли до 13,4 тис. тонн, що зумовило збільшення частки до 69% (табл.6.).

 

Таблиця 6.

Динаміка імпорту сирів до України з країн ЄС, тис. тонн [5]

Країна

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

Абсолютне відхилення +/-

Відносне відхилення до 2010р. (%)

Австрія

0,02

0,03

0,04

0,05

0,03

250

Данія

0,11

0,16

0,18

0,16

0,05

145,45

Італія

0,26

0,54

0,74

0,94

0,68

361,54

Литва

0,1

0,16

0,23

0,34

0,24

340

Нідерланди

0,9

0,82

1,36

1,42

0,52

157,78

Німеччина

0,34

0,66

1,34

2,23

1,89

655,88

Польща

1,56

2,36

5

6,1

4,54

391,03

Фінляндія

0,2

0,24

0,3

0,35

0,15

175

Франція

0,42

0,61

0,89

1,19

0,77

283,33

 

Безперечним лідером серед країн ЄС по імпорту сиру в Україну є  Польща, яка за чотири роки наростила обсяги майже у 4 рази, до 6,1 тис. тонн. Після Польщи, у рейтингу європейських країн – експортерів, розміщується Німеччина, яка показала зростання до 2,23 тис. тонн.

Отже, в Україні на молочному ринку складаються передумови для активного росту внутрішнього виробництва. Зокрема, серед факторів зростання є високі ціни як на сировину, так і на готову молочну продукцію. Це дає шанс вітчизняним виробникам молочної продукції нарощувати обсяги виробництва за рахунок створення власної сировинної бази, у тому числі, й шляхом розбудови ефективно діючих молочних кооперативів та оптимальної логістичної системи молочного ринку. Це, в свою чергу, дозволить виробляти молочну продукцію високої якості, яка йтиме на внутрішній ринок. Адже активне зростання імпорту та внутрішнього споживання дорогої європейської продукції говорить про певну готовність внутрішнього ринку споживати більш  дорогу та якісну молочну продукцію.

У той же час, внаслідок російських торговельних обмежень, істотно скоротився випуск сиру. Відзначається спад світових та українських експортних цін на основні експортно-орієнтованої товари. Найбільшої шкоди вітчизняній молочній галузі нанесли протекціоніські заходи Росії щодо українських молокопродуктів.

Прогнозування розвитку молочної промисловості свідчить, що стан сировинної зони й надалі залишатиметься складним. Молочна галузь, до складу якої входять маслоробна, сироробна, молочноконсервна підгалузі, а також виробництво продукції з незбираного молока, на сучасному етапі є однією із провідних в структурі харчової індустрії України. Молочна продукція є одним із основних продуктів харчування та супутнім компонентом при виробництві різноманітних товарів харчової промисловості, зокрема, кондитерських виробів, соусів, майонезу. На сучасному етапі розвитку молокопереробної галузі підприємства мають чималий резерв потужності. При зростанні закупівельних цін на молочну сировину обсяги її надходження на переробку можуть зростати. Доведення товарності молока до рівня Європейських країн (з 50 до 94%) помітно впливало б на ефективність роботи молокопереробних підприємств: зростання кількості й поліпшення якості молочної продукції, що виготовляється, підвищення її конкурентоспроможності та продуктивності праці, ріст ступеня завантаженості обладнання. Для поліпшення ситуації у молочному тваринництві та виробництві якісної і безпечної молочної продукції в Україні, потрібне збільшення інвестицій у молочне “господарство”.

 

Література.

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

2. Бутенко, М. І. (2010), Моніторинг розвитку ринку молока та молочних продуктів України / Спілка молочних підприємств України. За ред. М. І. Бутенко V випуск. – К.,. – 100 с.

3. Дідур С. В. Молочна галузь України: тенденції та перспективи розвитку / С. В. Дідур, Д. Б. Лозовик // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2012. – № 3 (74). – С.148-151.

4. Свиноус І. В. Вплив якісних параметрів на формування закупівельних цін на молоко сільськогосподарських підприємств // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua.

5. Молочний сектор - підсумки 2013 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://agroconf.org/content/ukrayina-molochniy-sektor-pidsumki-2013

6. Тимофіїв Т. О. Перспективи розвитку вітчизняного молочного скотарства в контексті тенденційна світовому ринку молока / Т. О. Тимофіїв // Аграрна економіка. – 2012. – № 5. – С. 14-17.

 

References.

1. Official website of the State Statistics Service of Ukraine, (2013), available at: www.ukrstat.gov.ua

2. Butenko, M. I. (2010), Monitorynh rozvytku rynku moloka ta molochnykh produktiv Ukrainy [Monitoring of the market in milk and milk products Ukraine], Spilka molochnykh pidpryiemstv Ukrainy, V vypusk, , Kyiv, Ukraine.

3. Didur, S. V. and Lozovyk, D. B. (2012), Molochna haluz' Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy rozvytku [Dairy industry Ukraine: trends and prospects] Visnyk KrNU imeni Mykhajla Ostrohrads'koho, Kyiv, Ukraine.

4. Svynous, I. Vplyv iakisnykh parametriv na formuvannia zakupivel'nykh tsin na moloko sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Effect of quality parameters for the formation of purchase prices for milk farms] // Sustainable economic development. Ukrainian Scientific-production journal, available at: http://archive.nbuv.gov.ua.

5. Molochnyj sektor - pidsumky 2013 [Dairy Sector - Results 2013], available at: http://agroconf.org/content/ukrayina-molochniy-sektor-pidsumki-2013 (Accessed 12 March 2015).

6. Tymofiiv, T. O. (2012), Prospects for the domestic dairy biased in the context of the global milk market”, Ahrarna ekonomika, vol. 5., p. 14-17.

 

Стаття надійшла до редакції 18.06.2015 р.