EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2016

УДК 658:658.8:637

 

Л. Д. Гармідер,

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу,

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

Л. А. Гончар,

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТОВАРУ НА УПОДОБАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 

L. Garmider,

Doctor of Economics, professor of International Marketing Department,

Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k

L. Honchar,

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activity,

 Dnipropetrovsk Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

 

RESEARCH OF INFLUENCE OF ECOLOGICAL PROPERTIES OF GOODS ON THE PREFERENCES OF USERS THE PRODUCTS OF ENTERPRISE

 

Обґрунтовано необхідність дослідження екобудівництва та дизайну інтер’єрів. Доведено необхідність врахування вимог екологічно орієнтованих споживачів та прихильності населення до екологічних будівельних матеріалів кожному підприємству що їх виробляє. Метою статті є розкриття переваг панелей дерев’яних, виявлення уподобань споживачів та визначення можливостей підприємства щодо переоснащення і налагодження випуску панелей дерев’яних. Виявлено споживчі властивості панелей дерев’яних, що краще підходять для інтер’єру житлового приміщення. З'ясовано уподобання й орієнтація споживачів на натуральні природні матеріали особливо на вироби з дерева. Констатовано про затребуваність виробів з дерева на ринку будівельних оздоблювальних матеріалів. Проведено анкетування в місцях продажу будівельних матеріалів в найбільш значимих для підприємства містах України. Сформовано портрет потенційного споживача будівельних оздоблювальних матеріалів. Запропоновано підприємству створення та розробка нового виду товару – дерев’яної панелі (вагонки).

 

Grounded necessity of ekobuilding and interiors design research. The necessity of account of requirements of the ecologically oriented users and favour of population is well-proven to ecological build materials to every enterprise that produces themробляє. The purpose of the article is opening of panels wooden advantages, exposures of users tastes and determination of enterprise possibilities to retooling and adjusting of wooden panels. Found out consumer properties of panels wooden, which better befit for the interior of housing apartment. It is found out preferences and orientation of users on natural materials especially on wares from a wood. The claimed of wares  from a wood at the build materials market is established. A questionnaire in the places of sale of build materials in the most meaningful for an enterprise cities of Ukraine is conducted. The portrait of potential user of build finishings materials is formed. Creation and development of new type of commodity to the enterprise – to the wainscot (drop siding) is offered.

 

Ключові слова: екологічні матеріали, підприємство, панелі дерев’яні, інтер’єр житлового приміщення, будівельні матеріали.

 

Keywords: ecological materials, enterprise, wooden panels, interior of housing apartment, build materials.

 

 

Постановка проблеми. Український ринок будівельних матеріалів і оздоблювальних зокрема характеризується уповільненням темпів падіння, де скорочення у різних сегментах складає у середньому 20-30%. Однак у сегменті житлового будівництва, понад 60% якого складає індивідуальне будівництво попит зберігається, і проявляється інтерес до екобудівництва та дизайну інтер’єрів. На фоні невисокої купівельної спроможності, посилюється боротьба за споживача, а це означає, що у конкурентній боротьбі будуть перемагати виробники, провідні постачальники матеріалів, обладнання і готових рішень які краще розуміють потреби споживачів і задовольняють їх.

Виходячи з прихильності населення до екологічних будівельних матеріалів і підприємств що їх виробляє, кожному виробничому підприємству необхідно враховувати вимоги екологічно орієнтованих споживачів.

Аналіз публікацій. У науковій літературі значна увага приділяється аналізу ринку будівельних матеріалів як вітчизняними, так і зарубіжними вченими, зокрема В.І. Борейко [1], Б.М. Литвином, І.М. Коломійцем, В.О. Шевченко [2] та ін. Однак позитивні тенденції на ринку оздоблювальних матеріалів вимагають додаткових маркетингових досліджень для задоволення потреб як споживачів, так і виробників.

Метою даної статті є розкриття переваг панелей дерев’яних, виявлення уподобань споживачів та визначення можливостей підприємства щодо переоснащення і налагодження випуску панелей дерев’яних.

Виклад основного матеріалу дослідження. Будівництво є однією з найважливіших галузей, яке характеризує економічний потенціал держави. Вартість будівельних матеріалів у повному обсязі будівельно-монтажних робіт становить приблизно 50-65%. Тому виробництво затребуваних будівельних матеріалів є основним завданням будь якого підприємства незалежно від форм власності. Сьогодні ринок будівельних матеріалів в Україні має велику кількість таких проблем, як втрата внутрішніх виробників і постачальників будівельної сировини, матеріалів підприємств Донбасу та виробників з АР Крим; зменшення платоспроможності призвели до значного падіння попиту на продукцію будівництва. Основними шляхами покращення і вдосконалення ситуації на ринку є підтримка національного виробника будівельних матеріалів з боку держави з метою зменшення імпорту, пошук нових ринків збуту, використання сучасних технологічних методів виробництва будівельних матеріалів [3]. Оскільки ринок будівельних матеріалів має значну кількість секторів і вони відрізняються за основними параметрами, у даному дослідженні розглянуто сектор виробництва оздоблювальних матеріалів.

На ринку України в широкому асортименті представлені панелі як пластикові, так і дерев’яні, що користуються попитом у споживачів. Панелі дерев’яні представлені як панелі набірні рейкові, квадратні плиткові панелі та листові панелі для стін. Деревину здавна використовували для обробки житлових приміщень, не втратила вона своєї актуальності і сьогодні. Декоративне оздоблення панелями дерев’яними, виготовленими з цінних порід, застосовується не тільки для оздоблення стін приміщень, а й для облаштування стелі, арок, перегородок, колон та ін [4].

Панелі дерев’яні краще підходять для інтер’єру житлового приміщення та мають такі споживчі властивості:

Практичність – красиво виглядають та не вимагають особливого догляду.

Легкість монтажу – обробка стін не потребує вирівнювання і штукатурки.

Екологічність – дозволяє створити здоровий мікроклімат.

Естетичність – надають особливий вид приміщенню, роблять його оригінальним, вишуканим, аристократичним.

Низька теплопровідність – взимку тепло, а в літню спеку – прохолодно.

Високі звукоізоляційні властивості – дерево поглинає зайві звуки і дозволяє створювати сприятливу спокійну атмосферу.

Надійність і довговічність – панелі дерев’яні стійкі до природних і механічних впливів та тривалий період зберігають свої естетичні властивості й якісні показники [5-6].

Проаналізувавши властивості дерев’яних панелей та виявивши уподобання й орієнтацію на натуральні природні матеріали особливо на вироби з дерева можна констатувати про їх затребуваність сьогодні на ринку будівельних оздоблювальних матеріалів. Аналіз зовнішнього середовища підприємства розкрив зміни у Митному кодексі України щодо експортування деревини, які характеризуються введенням мораторію на продаж деревини на 10 років, і як наслідок здешевлення її на внутрішньому ринку. Тому виникла необхідність провести аналіз виробничих потужностей підприємства та його можливостей при мінімальних витратах провести адаптацію існуючих ліній до випуску панелей дерев’яних, а анкетування дозволило сформувати портрет потенційного споживача будівельних оздоблювальних матеріалів.

Анкетування було проведено в місцях продажу будівельних матеріалів в найбільш значимих для підприємства містах України, таких як Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Харків, Запоріжжя. Для проведення кількісного дослідження споживачів використовуємо репрезентативну вибірку. «Щоб дізнатися думки, переконання, переваги і вчинки всього населення і зробити це знання надбанням широкої громадськості, є тільки один шлях: опитати невелику групу людей, склад якої відображає все населення» [7].

Необхідна інформація: Фактор достовірного інтервалу показує з якою ймовірністю випадкова відповідь попаде в достовірний інтервал. Використаємо 95% або 1,96. Процент найбільш привабливих відповідей – 0,5.

Генеральна сукупність розраховується наступним чином. В Україні орієнтовно 40 000 000 млн. осіб з них 20 000 000 млн. осіб мають вік від 25 до 61 років, вони здатні приймати рішення щодо купівлі будівельних матеріалів, із них 10 000 000 чол. є потенційними покупцями пластикових та дерев’яних панелей. З них орієнтовно 15% можуть зробити в поточному році ремонт, тобто 15 000 00 чол., хто планує робити ремонт з них 10% планує облицювати деревом. Отже генеральна сукупність складає 150 000.

Ширина достовірного інтервалу – 2% (тобто 5% від кількості опитаних респондентів)

Розрахуємо розмір вибірки за формулою:

 

                         (1)

 

де  – необхідний розмір вибірки;

– фактор (наприклад 1,96 для 95% достовірного інтервалу);

процент найбільш привабливих відповідей  (в даному випадку 0,5);

– ширина достовірний інтервал (0,02 = ±2%).

Підставляючи в формулу значення отримаємо:

 

              (2)

 

Тобто для отримання достовірного результату в інтервалі+/-2% виходячи з генеральної сукупності отримали результат репрезентативної вибірки, який склав 2400 чоловік.

Результати опитування заносимо в табл. 1.

Проведемо аналіз результатів опитування:

1. Яким панелям Ви надаєте перевагу – дерев’яним чи пластиковим?

За даними опитування переважна більшість (1860 респондентів з 2400 або 78% – надають перевагу дерев’яним панелям і 540 респондентів з 2400 або 22,5% – надають перевагу пластиковим панелям). Це свідчить про те що на дерев’яні панелі є попит. Результати опитування приведені у табл. 1.

 

 

Таблиця 1. Результати опитування

Питання

Вік

Стать

Рід занять

від 25 до 35

від 35 до 45

від 45 до 60

старше 61

Разом

чоловік

жінка

Разом

підприємець

службовець

робітник

підприємець

тимчасово       не працюю

пенсіонер

Разом

1. Яким панелям Ви надаєте перевагу – деревяним чи пластиковим?

Панелі деревяні

60

460

660

680

1860

1020

840

1860

260

420

900

140

120

20

1860

Панелі пластикові

40

100

150

160

540

240

300

540

20

180

260

40

20

20

540

Всього

180

600

880

740

2400

1260

1140

2400

280

600

1160

180

140

40

2400

2.Який вид приміщення Ви плануєте облицювати в найближчий час?

Квартира

40

340

520

260

1160

480

680

1160

260

220

380

120

140

40

1160

Будинок

20

150

240

210

620

410

210

620

0

220

400

0

0

0

620

Офіс

20

20

220

80

340

160

180

340

20

60

240

20

0

0

340

Службові приміщення

0

50

140

90

280

210

70

280

0

100

140

40

0

0

280

Всього

80

700

980

640

2400

1260

1140

2400

280

600

1160

180

140

40

2400

3. Які показники якості для Вас є найбільш вагомими?

Екологічність

60

240

280

280

860

580

280

1000

1000

100

240

280

100

140

1000

Зовнішній вигляд

0

220

400

380

1000

400

600

860

860

120

220

620

20

20

860

Довговічність

0

60

160

120

340

200

140

340

340

60

80

140

40

20

340

Практичність

20

40

80

60

200

80

120

200

200

0

60

120

20

0

200

Всього

80

600

880

740

2400

1260

1140

2400

2400

280

600

1160

180

180

2400

4. Критерії вибору товару?

Ціна + якість

284

165

620

266

1335

840

495

1335

123

321

658

94

119

20

1335

Доставка

114

192

225

339

870

356

514

870

150

255

433

25

1

6

870

Форма оплати (кредит)

12

48

35

100

195

64

131

195

7

24

69

61

20

14

195

Всього

410

405

880

665

2400

1260

1140

2400

280

600

1160

180

140

40

2400

5. Де купуєте будівельні матеріали?

Будівельні ринки

0

50

140

90

280

210

70

280

0

100

140

40

0

0

280

Будівельні гіпермаркети

20

150

240

210

620

410

210

620

0

220

400

0

0

0

620

Малі та середні магазини

20

20

220

80

340

160

180

340

20

60

240

20

0

0

340

Інтернет магазин

40

340

520

260

1160

480

680

1160

260

220

380

120

140

40

1160

Всього

80

700

980

640

2400

1260

1140

2400

280

600

1160

180

140

40

2400

* Складено автором за даними опитування респондентів

 

Рис. 1. Структура відповіді на питання «Яким панелям Ви надаєте перевагу – дерев’яним чи пластиковим?»

 

2. Який вид приміщення Ви плануєте облицювати в найближчий час? Результати опитування приведені на рис. 2.

 

Рис. 2. Структура відповіді на питання «Який вид приміщення Ви плануєте облицювати в найближчий час?»

 

Сферою застосування панелей розділилась між квартирами 20% та будинками 17,08%.

3. Які показники якості для Вас є найбільш вагомими?

Результати опитування приведені на рис. 3.

Опитування показало, що при виборі облицювальних матеріалів респонденти перш за все звертають увагу на екологічність 42% та зовнішній вигляд 36%.

 

Рис. 3. Структура відповіді на питання «Який вид приміщення Ви плануєте облицювати в найближчий час?»

 

4. Критерії вибору товару?

Результати опитування наведені на рис. 4.

 

Рис. 4. Структура відповіді на питання «Критерії вибору товару?»

 

Основним критерієм при вибору товару у респондентів виступає ціна + якість товару і складає 56%, на другому місці можливість доставки продукції 36%. Ці вподобання населення слід урахувати при розробці сервісу для нового продукту.

5. Де купуєте будівельні матеріали?

Результати опитування наведені на рис. 5.

 

Рис. 5. Структура відповіді на питання «Де купуєте будівельні матеріали?»

 

В структурі переваг за вибором місця покупки 1160 респондентів з 2400 або 48% здійснюють покупки через Інтернет-магазини, 26% через будівельні гіпермаркети, решта купує на будівельних ринках та в малих та середніх спеціалізованих магазинах. Оскільки велика кількість респондентів надає перевагу покупкам через Інтернет-магазини, підприємству слід розглянути можливість відкриття свого Інтернет-магазину.

Таким чином, за результатами опитування були виявлені уподобання населення, щодо дерев’яної панелі та зацікавленість цим продуктом при проведенні опитування дилерів підприємства, їх готовність до продажу цього виду товару підприємством ТОВ ВКП «Руслан і К°». Так служба маркетингу вивела новий для даного підприємства вид продукції – дерев’яна вагонка. Профіль продукту: дерев’яна вагонка, розмір 100х12х3000мм. Сировина: погонаж дерев’яний (сосна) класу B і C, розмір 110х16х3000мм. Необхідні інструменти: для адаптації лінії: ножі, вали, варіатор.

В табл. 2 наведені результати розрахунку окупності проекту запуску нового продукту та можливі варіанти отримання прибутку.

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутків при впровадженні нового продукту

Очікуваний об’єм збуту

Вартість обладнання

Собівартість продукції

Маржа

Відпускна ціна

Об’єм  збуту,за рік

Валовий дохід в рік

Витрати на виробництво продукції за рік

Маржинальний прибуток

Окупність проекту

 

$

$

%

$ за м²

м²

$

$

$ за рік

$ за місяць

днів

Варіант 1. Об’єм продажу min

1 000

0,30

85

2

24 000

48 000

7 200

40 800

3 400

25

Варіант 2. Об’єм продажу max

60 000

120 000

18 000

102 000

8 500

1

 

Окупність проекту при такому варіанті складе 25 днів.

В другому варіанті розрахований максимальний об’єм продажу, виходячи з ймовірного об’єму продажу 5000 м² за місяць. Окупність проекту складатиме 1-2 дні.

Отже впровадження нового виду продукції – дерев’яної панелі (вагонки) є досить прибутковим для підприємства напрямком, до того ж не потребує великих капіталовкладень та має мінімальний строк окупності від 1 до 25 днів, при дотриманні розрахункових об’ємів збуту. Оскільки в рамках реалізація стратегії диверсифікації, проникнення буде проводитись в родинну галузь з основним видом діяльності підприємства – пластиковими панелями. Це дозволить мінімізувати інвестиційні ризики та додаткові витрати на організацію виробничої та збутової системи, розбудову якісної та кількісної дистрибуції, формування іміджу торгівельної марки, організацію логістики та складського господарства, маркетингових досліджень та рекламних компаній.

Висновки. Враховуючи результати аналізу маркетингового середовища, цілі підприємства, тенденції ринку, попиту споживачів, який був виявлений в процесі анкетування, та достатні виробничі потужності, було прийнято рішення по розробці нового продукту та його впровадження в рамках стратегії диверсифікації: створення та розробка нового виду товару – дерев’яної панелі (вагонки); реалізація даного виду товару за існуючими на підприємстві каналами збуту. Розрахунок прибутковості впровадження нового продукту в рамках маркетингової стратегії диверсифікації показав що підприємство при мінімальних капіталовкладення може отримувати значні прибутки. Оскільки диверсифікація є горизонтальною з проникненням в родинну галузь з основним видом діяльності, це дозволить мінімізувати інвестиційні ризики та додаткові витрати на формування дистрибуції.

Впровадження цієї стратегії диверсифікації на підприємстві дозволить не тільки розширити асортиментну лінійку, але і надати  підприємству додаткові конкурентні переваги, стане стимулом до вдосконалення виробництва та отримання нового досвіду. Допоможе підприємству створити новий канал надходження прибутку та стати замінником у разі зниження доходності, або скорочення виробництва пластикових панелей, із-за значного здороження сировини. Посилити свою присутність в існуючих каналах збуту та залучити нові.

 

Література.

1. Борейко В.І. Перспективи виробництва будівельних матеріалів в Україні / В.І. Борейко, М.Ю. Притула // Збірник наукових праць. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 2011. – Випуск XVІІ, № 4. – С. 64-71.

2. Шевченко В.О. Стан і перспективи розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні / В.О. Шевченко // Ефективна економіка. – 2014. – №6. – С. 59-63.

3. Панченко Я. Проблеми та перспективи розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні / Я. Панченко, Н.І. Кузічкіна. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/Panchenko.pdf

4. Панелі дерев'яні для стін і стель. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://economstroy.com.ua/stroykairemonts/4229-paneli-derev-dla-stin-i-stel.html

5. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник / [руковод. авторського коллектива Шевченко В.В.]. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 544 с.

6. Войчак А. В. Товароведение сырья и материалов. /А.В. Войчак К.: Выща шк., 1989. 279 с.

7. Ноэль Э. Массовые опросы: Введение в методику демоскопии / Э.Ноель; [пер. с нем. под ред. Н.С. Мансуров]. – М.: Ава-Эстра, 1993. – 382 с.

 

References.

1. Borejko, V.I. and Prytula, M.Yu. (2011), “Prospects of build materials production in Ukraine”, Zbirnyk naukovykh prats'. Problemy ratsional'noho vykorystannia sotsial'no-ekonomichnoho ta pryrodno-resursnoho potentsialu rehionu: finansova polityka ta investytsii, vol. XVІІ, no. 4, pp. 64-71.

2. Shevchenko, V.O. (2014), “Consisting and prospects of build materials market development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika,vol. 6, pp. 59-63.

3. Panchenko, Ya. and Kuzichkina, N.I. (2015), “Problems and prospects of build materials market development in Ukraine”, available at: http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/Panchenko.pdf (Accessed 10 April 2016).

4. Economstroy (2016), “Wainscots for sthenes and ceiling, available at: http://economstroy.com.ua/stroykairemonts/4229-paneli-derev-dla-stin-i-stel.html (Accessed 10 April 2016).

5. Shevchenko, V.V. (2003), Tovarovedenie i ekspertiza potrebitelskih tovarov [Merchandizing and examination of consumer goods], INFRA-M, Moskva, Rossiya.

6. Voychak, A. V. (1989), Tovarovedenie syirya i materialov [Merchandizing of raw material and materials], Vyischa shk., Kyiv, Ukraine.

7. Noel, E. (1993), Massovyie oprosyi: Vvedenie v metodiku demoskopii [Mass questioning: Introduction to the demoskopii method], Ava-Estra, Moskva, Rossiya.

 

Стаття надійшла до редакції 24.04.2016 р.