EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2017

УДК 332.8

 

М. О. Ананська,

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

Д. М. Товкан,

бакалавр, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

 

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ В УКРАЇНІ, АНАЛІЗ КОРИСТУВАЧІВ СУБСИДІЙ В ОДЕСІ ТА ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ

 

M. A. Ananskaya,

PhD in Economics, Associate Professor of accounting, analysis and audit,

Odessa National Polytechnic University, Odessa

D.N. Tovkan,

Bachelor, Odessa National Polytechnic University

 

HOUSING SUBSIDIES IN UKRAINE, ANALYSIS OF USER SUBSIDIES IN ODESSA AND ODESSA REGION IN 2016

 

У статті розглянуто поняття про субсидії, її роль в нашій країні, хто і як може отримати допомогу від держави у вигляді субсидії. Так само показана актуальність даної теми. Відображені соціальні стандарти споживання комунальних послуг. Наведені тарифи на комунальні послуги м. Одеса. Проілюстровано кількість сімей, які отримали субсидію на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), середній розмір субсидій та проведено аналіз по Одесі і Одеській області. Так само розглянуті необхідні документи для отримання субсидії. Розглянуто коли і де почали зароджуватися перші соціальні програми. Наведені приклади соціальної допомоги різних країн. Зроблено висновки з проведеного дослідження, а також вказано головний важіль стимулювання малозабезпеченої категорії населення.

 

The article considers the concept of subsidies, its role in our country, who can receive assistance from the state in the form of subsidies. Also shown the relevance of this topic. Reflected social standards of consumption of utilities. Given the tariffs for communal services in Odessa. Illustrates the number of families who received a subsidy for housing and communal services (HCS), the average size of grants and the analysis in Odessa and Odessa region. Also considered are the necessary documents for obtaining subsidies. Considered when and where started to appear the first social programs. Examples of social assistance in different countries. The conclusions drawn from the research, and also set the main lever to stimulate the poor.

 

Ключові слова: субсидія, аналіз, житлово-комунальні послуги, середній розмір субсидій, декларація про доходи.

 

Keywords: subsidy, analysis, housing and communal services, average size of subsidies, income statement.

 

 

Постановка проблеми. За останні роки в Україні простежується нестабільне економічне і соціальне становище. Відчувається воно інфляцією, девальвацією, низьким рівнем життя та безробіттям. За статистичними даними в Україні на 2016 рік припадає 1678,2 тис. осіб безробітних [1]. З них зареєстровані як безробітні 407,2 тис. осіб [2]. Це є однією з причин появи малозабезпечених сімей для яких держава дає безповоротну допомогу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проведений аналіз літературних джерел з питань житлової субсидії в Україні. Слід виділити роботи таких вчених як: А. М. Бабича , Е. Н. Єго-рова , Е. Н. Жильцова, Н. А. Кричевського, Е. М. Лібанову, Б. О. Надточого, В. Й. Плиса, В. Д. Роїка та ін. Серед зарубіжних учених це питання розглядали А. Армак, У. Беверидж, Л. Ерхард, Дж. М. Кейнс, П. Куусі, Х. Ламперт, Е. Мейо, Л. Рістов, В. Репке та ін [3].

Ця тема є актуальною, бо з кожним роком в Україні зростають ціни на оплату комунальних послуг, а кількість безробітних збільшується. Так завдяки призначення житлових субсидій та вдосконаленню цієї системи держава підтримує населення.

Постановка завдання. Метою статті є проаналізувати користувачів субсидій в Одесі і Одеській області у 2016 році, для того, щоб зрозуміти хто і на якій підставі може отримати дану допомогу від держави. З цією метою відображені та проаналізовані соціальні стандарти використання комунально-житлових послуг.

Виклад основного матеріалу статті. Відповідно до статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» малозабезпечена сім'я - це сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї [4]. Для таких сімей держава дає безповоротну допомогу - субсидію.

Перші сучасні соціальні програми з’явилися та почали розвиватися в країнах Європи ще наприкінці ХІХ ст. Зараз в економічно розвинених державах соціальний захист – це найважливіша частина національної економіки, витрати на яку нині становлять більше чверті валового національного продукту [3].

У Франції відсутні субсидії на сплату житлово-комунальних послуг. Громадяни за рахунок своїх коштів оплачують утримання будинків, а також прибудинкових територій. Також в цієї державі розвинена система авансових платежів. Вона дає можливість самостійно розрахувати ліміт, який кожен домовласник має можливість оплачувати щорічно. Якщо вдається увійти в рамки ліміту, то держава повертає покупцю переплачені ними кошти за більш високим тарифом. Тим самим держава стимулює населення до економії споживання ресурсів.

У Німеччині системи субсидування також немає. В країні існують гроші на оплату житла (в основному це стосується оренди). Вони завжди є доплатою і не покривають всієї суми.

Королівство Бельгія прийнято вважати одним з найбільш ліберальних у Європі у сфері соціального захисту. Але субсидії в країні не передбачені.

Але у Польщі розроблена програма субсидування. Програма звана житлова надбавка. У ній передбачена доплата за житлово-комунальні послуги, які підсумовуються. Дана програма не поширена в Польщі і користуються нею лише мала частина населення.

У Латвії є субсидії на ЖКП. Для їх отримання необхідно мати статус малозабезпечених. Тут присутній особливий механізм субсидування. Спочатку здійснюється оплата за ЖКГ, а потім держава повертає гроші [5].

В Україні субсидія - безповоротна допомога для підтримки малозабезпечених сімей, яка погашає витрати з оплати житлово-комунальних послуг[6] і надається на дванадцять місяців.

Кабінетом Міністрів України вперше була введена постанова від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Останні зміни і доповнення внесені постановами Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 635.

Отримати субсидію може один з членів сімї, який є громадянином даної країни, якщо він зареєстрований у домогосподарстві та на нього приходять платежі за комунальні послуги. Але цього не достатньо для отримання житлової допомоги, бо витрати повинні перевищувати п’ятнадцять відсотків щомісячного сукупного доходу всіх зареєстрованих осіб [7]. Також, допомогу держави можуть отримати люди, які проживають у квартирах та ті, хто орендують житло та проживають у власному будинку.

Умови отримання субсидій для осіб, що проживають у власних будинках та орендують житло: витрати повинні перевищувати п’ятнадцять відсотків щомісячного сукупного доходу всіх зареєстрованих осіб [7].

Щоб одержувати субсидії необхідно надати документи до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орендарі - за місцем проживання) поштою [8]. Для цього потрібно заповнити:

- заяву;

- декларацію про доходи.

Данні документи можна надати як у спеціалізовані установи, так і у електронному вигляді.

Вся інформація, яка надається зацікавленою особою, повинна бути достовірною та правдивою - це одні з найголовніших умов отримання субсидії.

У табл. 1 приведено тарифи на комунальні послуги у м. Одеса на 2016 рік.

 

 

Таблиця 1.

Тарифи на комунальні послуги у м. Одеса на 2016 рік [9]

Холодна вода

Для населення, що проживають у багатоповерхових будинках

Для іншого населення

Водопостачання

6.26 грн./м³

Водовідведення

6.264 грн./м³

Водопостачання

4.932 грн./м³

Водовідведення

428 грн./м³

Опалення

по площі16.77 грн./ м²

по тепловому лічильнику 670 грн./Гкал

Газ

Газопостачання (для всіх типів населення) 6.879 грн./м³

Гаряча вода

при встановленому рушникосушки

42.14 грн./м³

при відсутності рушникосушки 39.05 грн./м³

 

Спираючись на данні Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення проаналізуємо користувачів субсидій в Одесі та Одеській області у 2016 році. Аналіз субсидій проведено за такими критеріями, як:

- кількість сімей, що отримали субсидію на оплату ЖКП;

- середній розмірі субсидій.

На рис. 1 приведено питому вагу в розрізі регіонів кількості зареєстрованих безробітних і кількості домогосподарств, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у квітні 2016 року.

 

Рисунок 1. Питома вага кількості зареєстрованих безробітних і кількості домогосподарств у квітні 2016 року [10]

 

У квітні 2016 року отримали субсидії 5 153 420 домогосподарств, а зареєстрованих безробітних становить 434 704 осіб. Ці дані говорять про те, що на цей період в Україні зареєстрованих безробітних осіб значно менш тих, чиї витрати перевищують п’ятнадцять відсотків щомісячного сукупного доходу всіх зареєстрованих осіб домогосподарства. Найбільша питома вага домогосподарств, які отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг простежується у Дніпропетровської, Львівської та Харківської областях. Показник Одеської області незначний.

Також найбільша кількість зареєстрованих безробітних в Дніпропетровської, Харківської та Вінницької областях. Показник Одеської області знов не значний.

Можна сказати, що в Одеській області не погане становище з працевлаштуванням. Дана область багата такими великими виробництвами, як Одеський морський порт, Чорноморський морський торгівельний порт, морський торгівельний порт «Південний», там питома вага населення зайнята в сфері послуг.

Наступний рисунок показує кількість домогосподарств, які отримали субсидію на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) по Україні (рис.2).

 

Рисунок 2. Кількість домогосподарств, які отримали субсидію на оплату житлово-комунальних послуг [10]

 

Спираючись на рис. 2 зведемо області України у табл. 2 для наглядного розгляду.

 

Таблиця 2.

Аналіз динаміки кількості домогосподарств по областям України, що отримали субсидії

Області

Кількість домогосподарств

Грудень

2014 р.

Грудень 2015 р.

Березень 2016 р.

шт.

пит.    вага

шт.

пит.    вага

темп прир. з 2015 до 2014 рр.

шт.

пит.    вага

темп прир 2016 до 2015 рр.

Волинська

23997

2,19

143679

3,15

498,74

14194

0,29

-90,12

Рівненська

29351

2,68

132829

2,91

352,55

146672

2,95

10,42

Житомирська

48767

4,45

210745

4,62

332,15

196853

3,95

-6,59

Київська

47635

4,35

210744

4,62

342,41

258901

5,20

22,85

Чернігівська

45266

4,13

179245

3,93

295,98

190645

3,83

6,36

Сумська

80612

7,36

215608

4,73

167,46

265526

5,33

23,15

Львівська

54097

4,94

277765

6,09

413,46

349752

7,02

25,92

Тернопільська

27780

2,54

170095

3,73

512,29

192056

3,86

12,91

Хмельницька

45418

4,15

173067

3,80

281,05

204027

4,10

17,89

Вінницька

55185

5,04

247567

5,43

348,61

248728

4,99

0,47

Київ

40928

3,74

154688

3,39

277,95

190314

3,82

23,03

Черкаська

55051

5,03

214947

4,71

290,45

235356

4,73

9,49

Полтавська

59665

5,45

281115

6,16

371,16

310154

6,23

10,33

Харківська

79807

7,29

307232

6,74

284,97

345883

6,95

12,58

Луганська

19590

1,79

88410

1,94

351,30

119026

2,39

34,63

Закарпатська

15496

1,41

77304

1,70

398,86

50477

1,01

-34,70

Івано-Франківська

28962

2,64

142945

3,13

393,56

192578

3,87

34,72

Чернівецька

12468

1,14

84898

1,86

580,93

91164

1,83

7,38

Кіровогр.

50312

4,59

149911

3,29

197,96

136679

2,74

-8,83

Дніпропетр.

102006

9,31

335664

7,36

229,06

428168

8,60

27,56

Донецька

57860

5,28

232411

5,10

301,68

260272

5,23

11,99

Одеська

33042

3,02

113880

2,50

244,65

111850

2,25

-1,78

Миколаївська

19179

1,75

126703

2,78

560,63

126436

2,54

-0,21

Херсонська

26021

2,38

97074

2,13

273,06

88262

1,77

-9,08

Запорізька

36710

3,35

191387

4,20

421,35

226099

4,54

18,14

Всього

1095205

100

4559913

100

-

4980072

100

-

 

Проаналізував таблицю 2, можна зробити висновок, що в Одеській області не дуже багато домогосподарств скористувалися субсидією. Причини цього були зазначені нами вище. На рис 3 можна побачити динаміку кількості користувачів субсидій в Одесі та Одеській області.

 

Рисунок 3. Динаміка кількості користувачів субсидій в Одесі та Одеській області

 

Спираючись на табл. 2 кількість домогосподарств, можна зробити висновок, що отримали субсидії у грудні 2014 року 1 095 116, що на 3 464 797 домогосподарств менш ніж у грудні 2015 року. Якщо показник у грудні 2015 порівняти з березнем 2016 року, то бачимо, що кількість домогосподарств збільшилась на 587905.

Спираючись на дані Одеси та Одеської області (рис. 3), які дані на грудень 2015 року відбувся значний стрибок, але вже на березень 2016 року цій показник незначно знизився. Все це ще раз підтверджує тяжкий стан економіки. Користувачів субсидіями стає все більше з кожним роком. Люди не отримують гідну заробітну плату, щоб погасити комунальні послуги. Вони змушені просити допомоги у держави.

На рис. 4 приведено середній розмір субсидій по Україні, що складає на грудень 2014 року 335,30 гривні. У грудні 2015 року цій показник дорівнює 1090,90 грн. Бачимо тенденцію значного росту середнього розміру субсидій. На березень 2016 року цій розмір дорівнює 1196,60 грн.

 

Рисунок 4. Середній розмір субсидій [10]

 

Спираючись на рис. 4 зведемо області України у табл. 3 для наглядного розгляду.

 

Таблиця 3.

Середній розмір субсидій по областям України

Області

Кількість домогосподарств

Грудень 2014 р.

Грудень 2015 р.

Березень 2016 р.

грн.

пит.    вага

грн.

пит.    вага

темп приросту 2015 до 2014 рр.

грн.

пит.    вага

темп приросту 2016 до 2015 рр.

Волинська

408,3

4,76

1353

5,08

231,37

1602

5,27

18,37

Рівненська

448,9

5,24

1400

5,26

211,92

1474

4,85

5,28

Житомирська

320,2

3,74

1027

3,86

220,77

1025

3,38

-0,17

Київська

383,8

4,48

1415

5,31

268,55

1386

4,56

-2,04

Чернігівська

259,1

3,02

890,3

3,34

243,61

1399

4,61

57,10

Сумська

335,1

3,91

1010

3,80

201,49

1064

3,50

5,28

Львівська

423

4,94

1301

4,89

207,47

1434

4,72

10,23

Тернопільська

456,5

5,33

1649

6,20

261,31

1577

5,19

-4,40

Хмельницька

394,4

4,60

1327

4,99

236,44

1446

4,76

8,95

Вінницька

391,6

4,57

1403

5,27

258,32

1475

4,85

5,09

Київ

439,6

5,13

584,4

2,20

32,94

826,3

2,72

41,39

Черкаська

349,4

4,08

1087

4,08

211,05

1395

4,59

28,37

Полтавська

309,6

3,61

1375

5,17

344,22

1217

4,01

-11,50

Харківська

354,3

4,13

832

3,13

134,83

1047

3,45

25,88

Луганська

235,9

2,75

950,2

3,57

302,80

998,8

3,29

5,11

Закарпатська

383,7

4,48

1425

5,35

271,28

1323

4,36

-7,13

Івано-Франківська

434,8

5,07

1627

6,11

274,29

1427

4,70

-12,30

Чернівецька

333,5

3,89

1146

4,31

243,69

1357

4,47

18,36

Кіровоградська

216,1

2,52

714,3

2,68

230,54

1136

3,74

59,06

Дніпропетровська

234,3

2,73

808,7

3,04

245,16

952,1

3,13

17,73

Донецька

326,8

3,81

716,7

2,69

119,31

1102

3,63

53,79

Одеська

233,7

2,73

471,2

1,77

101,63

1026,8

3,38

117,91

Миколаївська

256,9

3,00

804,9

3,02

213,31

875,3

2,88

8,75

Херсонська

336,6

3,93

670,3

2,52

99,14

859,8

2,83

28,27

Запорізька

303,8

3,54

628,6

2,36

106,91

949,5

3,13

51,05

Всього

8569,9

100

26616,6

100

-

30374,6

100

-

 

Динаміка середнього розміру субсидій по Одесі та Одеській області (рис. 5).

 

Рисунок 5. Середній розмір субсидій по Одесі та Одеській області

 

Аналізуючи табл. 3 середній розмір субсидій значно збільшується. Найвищий розмір субсидій простежується у Тернопільський області у всіх аналізованих місяцях. Можна припустити, що цей регіон найбільше потребує більшого розміру субсидій.

Спираючись на дані Одеси та Одеської області (рис. 5), середній розмір субсидій значно зростає. Якщо у грудня 2014 року він склав 233,7 грн., то вже в березні 2016 року 1026,8 грн.

Збільшення середнього розміру субсидій може сприяти збільшенню розміру дохідності населення.

Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши все вище викладене можна зробити висновок, що діюча в Україні система, яка забезпечує субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, являє собою ефективний механізм збільшення доходів малозабезпеченої частини населення всієї України та Одеської області зокрема. Припускаючи під малозабезпеченими пенсіонерів, інвалідів, багатодітних і неповних сімей, сімей офіційно визнаних безробітними, особи , що працюють за наймом у підприємців без утворення юридичної особи, також повноцінні сім'ї, де всі працездатні члени сім'ї працюють. За проведеним аналізом фахівців, існує значна кількість сімей, які через низькі доходи могли б скористатися субсидіями, але через різних, імовірно психологічних причин не скористалися ними. Слід звернути увагу, що більшість з них мають заборгованість по оплаті комунальних послуг.

Програма житлових субсидій являє собою адресну соціальну допомогу малозабезпеченої частини населення. Дана програма підходить для будь-якої сім'ї або одинокого проживаючого громадянина, який опинився в тяжкому матеріально положенні, а також допомагає сім'ям пройти складний життєвий період.

Соціальна політика повинна звернути увагу і вжити всі заходи з підтримки вразливих верств населення. Необхідно надавати допомогу в грошовій формі на стимулювання розвитку даних категорій населення, важливість їх ролі в суспільстві, поглиблення можливостей вибору способу життя, об'єктивність у можливості приймати рішення щодо своєї долі. В першу чергу державна політика стимулювання повинна звернути увагу на осіб працездатного віку.

Головний важіль стимулювання малозабезпеченої категорії населення залишається створення робочих місць і гідна оплата праці, яка давала б можливість забезпечити собі і членів сім'ї гідним життям, завдяки заробленим коштам, а не отриманої від держави соціальної допомоги.

Беручи до уваги міжнародний досвід, результативними важелями в частині посилення спрямованості, а також адресності програм соціальної підтримки бідних, є: використання сучасних технологій (електронних соціальних карток, електронного реєстру реципієнтів соціальних програм); інформування населення про зміни у законодавстві, що стосуються сфери соціальної підтримки; підвищення законодавчої захищеності роботи соціальних інспекторів в тому числі перевірки матеріально-побутових умов та економічної спроможності потенційних реципієнтів адресної допомоги.

Більш детальний аналіз заходів, що державі необхідно застосувати для стимулювання уразливих груп населення до розвитку, важелі, які дозволять досягти цього, а також причини, які стоять на цьому шляху, є перспективним напрямком наукових досліджень.

 

Література.

1. Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2016 році [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/

operativ2016/rp/rp_reg/reg_u/bn_2016_u.htm

2. Зареєстроване безробіття населення за регіонами у 2016 році [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016

/rp/rp_reg/reg_u/zbn_2016_u.htm

3. Івашова Л. М. Фінансові механізми реалізації соціальної політики держави: пільги та субсидії для населення [Електронний ресурс] / Л. М. Івашова, М. Ф. Івашов // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління.2013.№ 2.С. 34 – 42. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2013_2_8

4. Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3. rada.gov.ua/

laws/show/1768 14

5. Европейский опыт: чем заменяют субсидии для бедных [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://newsoboz.org/mir/evropeyskiy – opyt – chem –

zamenyayut – subsidii – dlya – bednyh – 26092016130900

6. Постанова від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-п

7. Як отримати субсидію? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://teplo.gov.ua/subsidii/kak-poluchit-subsidiyu.html

8. Спрощена форма субсидії [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-ua.com/publications/rekomendacii-professionalov/sproschena-forma-subsidiy.html

9. Тарифы на коммунальные услуги [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://жкх.укр/тарифы/

10. Регіональний розподіл житлових субсидій [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://feao.org.ua/products/regional – distributionofhousinggrants/

 

References.

1. State Statistics Service of Ukraine (2016), “Unemployed population (by ILO methodology) by region in 2016”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/rp/rp_reg/reg_u/bn_2016_u.htm, (Accessed 12 May 2017).

2. State Statistics Service of Ukraine (2016), “Registered unemployment population by region in 2016”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/rp/rp_reg/reg_u/zbn_2016_u.ht, (Accessed 12 May 2017).

3. Ivashova L. M. (2013) Financial mechanisms for the implementation of social policy: incentives and subsidies for the populationVisnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy, [Online], vol 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2013_2_8 (Accessed 18 May 2017).

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Law of Ukraine "On state social assistance to needy families", available at: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/1768 14 (Accessed 22 May 2017).

5. Newsoboz (2016) The European experience: what replaces subsidies for the poor, available at: http://newsoboz.org/mir/evropeyskiy – opyt – chem –zamenyayut – subsidii – dlya – bednyh – 26092016130900 (Accessed 24 May 2017).

6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution of 21 of October 1995 № 848 "About simplification of procedure for granting subsidies for reimbursement for housing and communal services, purchase of liquefied gas, solid and liquid stove fuel"”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-п (Accessed 25 May 2017).

7. Governmental organisations Ukraine (2016), How to get a grant?, available at:

http://teplo.gov.ua/subsidii/kak-poluchit-subsidiyu.html (Accessed 25 May 2017).

8. Sproschena forma subsydii The simplified form of subsidies, available at: http://www.info-ua.com/publications/rekomendacii-professionalov/sproschena-forma-subsidiy.html (Accessed 27 May 2017).

9. Tarify na kommunal'nye uslugi “Tariffs for utilities, available at: http://жкх.укр/тарифы/ (Accessed 29 May 2017).

10. Financial and economic analysis office in the VRURegional distribution of housing grants, available at: https://feao.org.ua/products/regional – distributionofhousinggrants/ (Accessed 02 May 2017).

 

Стаття надійшла до редакції 04.06.2017 р.