EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2011

УДК: 339

 

О. О. Федяєва,

магістр спеціальності «Міжнародні економічні відносини»,

Національний авіаційний університет 

 

 

НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

 

DIRECTIONS FOR INCREASING EFFICIENCY OF METHODS OF PREDICTING ON FOREIGN EXCHANGE MARKET

 

Анотація. У статті розглянуто питання вдосконалення методів аналізу і збільшення точності прогнозів на міжнародному валютному ринку. Визначено особливості наукового напряму - нейрокомпьютинг. Розкрито сутність використання японських свічок та їх переваги.

Ключові слова: міжнародний валютний ринок, нейрокомп’ютинг, нейронні мережі, японські свічки.

 

Annotation. The question of the improvement of methods of analysis and increase the accuracy of forecasts on the foreign exchange market. Were studied as well the features of scientific direction - neurocomputing. There was found out the essence of Japanese candles and their benefits.

Key words: Foreign exchange market, neurocomputing, neural networks, japanese candles.

 

 

Вступ. Питання розвитку міжнародного валютного ринку набуває особливу актуальність в останній час, оскільки ступінь залучення національної економіки в світовий ринок дуже велика. Особливе значення дане питання має для України, де експорт становить 60% від ВВП країни.

Теорія нейронних мереж залучає на сьогоднішній день увагу багатьох дослідників та науковців. З одного боку, інтерес до нейромережевих моделей викликаний бажанням зрозуміти принципи роботи нервової системи,а з іншого боку, за допомогою таких моделей вчені розраховують змоделювати разючі по своїй ефективності процеси обробки інформації, властиві живим істотам.

У даній статті зроблена спроба проаналізувати причини популярності нейрокомпютингу та доцільність використання японських свічок на міжнародному валютному ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічною основою для проведення дослідження послужили праці російських і закордонних учених, присвячені аналізу міжнародного валютного ринку. Окресленою проблемою займалися такі вітчизняні і іноземні науковці, як Вентцель Е. С., Овчаров Л. А., Лиховидов В. Н., Гуляева С. Е. ,Фомин В.Н. та інші. Дослідження в галузі створення систем прогнозування міжнародного валютного ринку були завжди актуальними. Проте існує багато невизначеностей в теоретичному обґрунтуванні цих питань, чим і зумовлене наше дослідження.

 

Постановка завдання. Обґрунтувати можливості застосування нових напрямів збільшення ефективності та точності прогнозів на міжнародному валютному ринку.

 

Виклад основного матеріалу. Перспективою розвитку міжнародного валютного ринку є розробка комплексної стратегії аналізу та прогнозування валютного ринку, яка забезпечує збільшення ефективності валютних операцій на ньому. Саме тому постає необхідність в розробці нових напрямів,  які дозволять збільшити точність та ефективність прогнозування валютних курсів.

У класичному технічному|технічний| аналізі вже існує декілька напрямів|направлення|, робота в яких обіцяє збільшення точності прогнозів, зниження ризиків від операцій|угода|, збільшення доходів|доход|. Це підбір параметрів для вже наявних індикаторів, пошук найбільш вдалих|успішний| комбінацій індикаторів, а також створення|створіння| нових. Робота в цих напрямах|направлення| активно ведеться в США, на батьківщині більшості методів технічного|технічний| аналізу. Так, група Меррілл Лінча провела дослідження роботи на декількох товарних і фінансових ринках з метою з'ясування ефективності роботи із застосуванням різних видів ковзних середніх і їх поєднань. Багато професійних трейдерів поступово приходять до створення|створіння| власних індикаторів, або специфічних методів аналізу, добре адаптованих|пристосованих| для конкретного ринку.

Швидкий розвиток комп'ютерних технологій відкриває|відчиняти| нові перспективи для робіт в області прогнозування ситуацій на фінансових і товарних ринках. Найбільш значним проривом в цій області більшість фахівців|спеціаліст|в ввв   вважають розвиток нейрокомп’ютингу.

Нейрокомпютинг – це технологія створення систем обробки інформації (наприклад, нейронних мереж), які здатні автономно генерувати методи, правила й алгоритми обробки у вигляді адаптивної відповіді в умовах функціонування в конкретному інформаційному середовищі. Нейрокомпютинг являє собою фундаментально новий підхід, а розглянуті в рамках цього підходу системи обробки інформації істотно відрізняються від згаданих раніше систем і методів. Дана технологія охоплює паралельні, розподілені, адаптивні системи обробки інформації, здатні «вчитися» обробляти інформацію, діючи в інформаційному середовищі. Таким чином, нейрокомпютинг можна розглядати як перспективну альтернативу програмувальним обчисленням.

В даний час|нині| найбільш масовим напрямом|направлення| нейрокомп’ютинга| є|з'являтися,являтися| моделювання нейронних мереж|сіть| на звичайних|звичний| комп'ютерах, перш за все|передусім| персональних. Моделювання мереж|сіть| виконується для їх наукового дослідження, для вирішення практичних завдань|задача|, а також при визначенні значень параметрів електронних і оптоелектронних нейрокомп'ютерів. Нейромережа – це комп'ютерна програма, що імітує здатність|здібність| людського мозку класифікувати приклади|зразок|, робити|чинити| прогнози|передбачення| або ухвалювати рішення, ґрунтуючись на досвіді|дослід| минулого. Технологія нейронних мереж стає досить популярною у наш час і завойовує все більше прихильників, оскільки має ряд переваг, а саме:

- по-перше, нейромережевий аналіз, на відміну від технічного, не припускає ніяких обмежень на характер вхідної інформації. Це можуть бути як індикатори даного тимчасового ряду, так і відомості про поведінку інших ринкових інструментів. Недарма нейромережі активно використовують саме інституціональні інвестори (наприклад, великі пенсійні фонди), що працюють із більшими портфелями, для яких особливо важливі кореляції між різними ринками.

- по-друге, на відміну від теханалізу, заснованого на загальних рекомендаціях, нейромережі здатні знаходити оптимальні для даного інструмента індикатори й будувати по них оптимальну знову ж для даного ряду стратегію пророкування. Більше того, ці стратегії можуть бути адаптивні, міняючись разом з ринком, що особливо важливо для молодих ринків, що активно розвиваються.

В Росії вже почали|розпочали,зачали| з'являтися|появлятися| нейронні мережі|сіть|, що добре зарекомендували себе на Заході, ведуться розробки власних програм, для прогнозування самих різних подій. Спрощуючи, техніку застосування|вживання| нейронних мереж|сіть| для прогнозів на фондовому ринку можна умовно розбити на наступні|слідуючий| етапи:

-   підбір бази даних;

- виділення «входів» (початкові|вихідний| дані) і «виходів» (результати прогнозу). Входами можна зробити ціни відкриття|відчинення|, закриття, максимуми, мінімуми|мінімум-ареал| за якийсь період часу, статистика значень різних індикаторів (наприклад, індекси Доу Джонса, Никкей, комбінації курсів валют, прибутковість державних цінних|коштовний| паперів, відносини фундаментальних і технічних|технічний| індикаторів і ін.), зазвичай|звично| вибирається від 6 до 30 різних параметрів. Кількість виходів рекомендується робити|чинити| якомога менше, але|та| це можуть бути ціни відкриття|відчинення|, закриття, максимуми, мінімуми|мінімум-ареал| наступного|такий| дня:

-  виділення в масиві даних тренувальних і екзаменаційних ділянок;

- навчання|вчення| нейромережі|: на цьому етапі нейронна мережа|сіть| обробляє тренувальні приклади|зразок|, намагається|пробувати| дати прогноз на екзаменаційних ділянках бази даних, порівнює отриману|одержану| помилку|помилка| з|із| відповіддю, наявною в прикладі|зразок| (бази даних), а також з|із| помилкою|помилка| попереднього етапу навчання|вчення| і змінює|зраджувати| свої параметри так, щоб ця зміна приводила|призводити,наводити| до постійного зменшення помилки|помилка|:

- введення|вступ| терміну прогнозу;

- набуття|здобуття| значення прогнозованих даних на виході нейромережі|.

В даний час багато зарубіжних дослідницьких центрів і фінансових установ проводять роботи по дослідженню і застосуванню нейромережевої технології для вирішення завдань економічного прогнозу. Новинкою в цих областях слід вважати новий напрям в аналізі і прогнозі на основі нейромережевих моделей, що враховують кореляцію економічних тимчасових рядів з географічною і демографічною статистикою. Найбільший інтерес зі всіх цих областей, де застосовуються нейронні мережі представляють для більшості споживачів нейромережевих гібридних систем є прогнозування і прогноз економічних тимчасових рядів (курсів валют, акцій, страховок) і обробка рукописних документів і створення систем штучного інтелекту для обробки рукописного тексту на основі нейронних мереж. Нейронні мережі є дуже могутнім інструментом для роботи на фінансових ринках, але для освоєння цього цій технології потрібно витратити часу вже точно не менше, ніж на освоєння технічного аналізу. Плюсом нейромережі є об'єктивність при ухваленні рішення, а мінусом - те, що рішення приймає фактично чорну скриньку.

Основні проблеми, що виникають при роботі з цією технологією, - правильна попередня обробка даних, цей етап грає вирішальну роль для прогнозування даних і дуже багато безуспішних спроб роботи з нейромережами пов'язано саме з цим етапом. Для того, щоб добре освоїти нейромережі потрібно дуже багато експериментувати але гра варта свічок.

Також існує інший метод збільшення точності прогнозів – це використання японських свічок на міжнародномі валютному ринку. В теперішній час, свічки є|з'являтися,являтися| одним з найбільш поширених графічних методів відображення ринкової активності і розпізнавання моделей. Вони виникли в Японії більше 300 років тому, але|та| не були представлені|уявлені| західному торговому|торгівельний| співтовариству|спілка| до початку 1980-х. Свічки дозволяють трейдерам відразу в кольорі|цвіт| бачити, де ринок відкрився|відчинився| і закрився|зачинився|, разом з|поряд з,поряд із| максимумом і мінімумом|мінімум-ареал| періоду.

Вважається, що вперше графік такого вигляду придумав легендарний японський торговець рисом Мунехиса Хомма (англ.) в 17 столітті для наочного зображення цінового максимуму і мінімуму протягом певного періоду часу, а також ціни на початок і кінець даного періоду (ціна відкриття і ціна закриття відповідно). «Японські свічки» користуються великою популярністю завдяки простоті представлення інформації і легкості прочитання. Починаючи з 17 століття багато хто намагався створити різні схеми і графіки, які допомогли б передбачити поведінку ринку в майбутньому. Даний метод виявився найцікавішим, оскільки в одному елементі він відображав відразу чотири показники замість одного. Японські торговці рисом швидко виявили, що на підставі графіків побудованих за допомогою «свічок» Хомми можна з достатнім ступенем вірогідності передбачати майбутній попит і поведінку ціни.

Графіки японських свічок старіші від стовпчикових і пункто-цифрових графіків. Вони незвичайні, чуйно реагують на ринкову ситуацію. Японські свічки, поза сумнівом, допоможуть  удосконалити техніку аналізу ринку.

Свічки використовуються як для спекулятивної торгівлі, так і для хеджування. Вони застосовуються на ринках ф'ючерсів, акцій, опціонів, валют скрізь, де потрібний технічний аналіз.

Подібно до більшості інших прийнятих в даний час|нині| методів, свічки використовують 2-мірне|мірний| відображення, де час і ціна розташовані|схильний| на осях X і Y. Вибираючи часовий формат (одна хвилина|мінута|, п'ять хвилин|мінута|, один день і т.д.), трейдери розділяють тимчасове вимірювання|вимір| на певні інтервали і стискають|стискувати| всю цінову дію у встановлені|установлений| співвідношення ціни і часу. Крім того, вони використовують численні|багаточисельний| математично розраховані індикатори, типу|тип|  середніх ковзних, RSI|, MACD| і т.д., щоб передбачати майбутні цінові рухи.

 Отже, це стає очевидним "висновок|укладення,ув'язнення| про непередбачуваність" зроблене математиками і фундаменталістами може бути приписане наступним|слідуючий| трьом істотним|суттєвий| недолікам|нестача,недолік| традиційного аналізу:

1.Фіксовані тимчасові інтервали: безладно розрізаючи тимчасове вимірювання|вимір| на встановлені|установлений| інтервали, виникає ефект випадковості і, як результат невпевненість.

2.Двомірне відображення: двомірне відображення значно зменшує кількість цінної|коштовний| інформації, яка може бути прийнята до розгляду для виконання надійного цінового прогнозу.

3.Випадкові параметри: при безладному виборі і застосуванні|вживання| статичних параметрів, виникає ефект випадковості, і знову, як логічний результат невпевненість.

На цьому фоні, має існувати спосіб подолати|здолати| ці обмеження і знайти нову концепцію, яка могла б зробити, здавалося б, неможливу мрію про прогноз ціни здійсненною.

Щоб обійти ефекти випадковості і підвищити здатності|здібність| прогнозування, ми використовуємо концепцію, засновану на нефіксованих тимчасових інтервалах і 3-мірному|мірний| відображенні, що дозволяє уникати використання випадкових параметрів.

Людська поведінка є|з'являтися,являтися| найважливішій|поважнішій| складовій ринкової цінової дії і може розглядатися|розглядуватися| як "подія". Крім того, кожна існуюча "подія" (поведінка трейдера сьогодні) має симетричний причинно-наслідковий зв'язок з|із| майбутньою "подією" (поведінка трейдера в майбутньому). Це припущення|гадка|, що "подія" сьогодні має симетричний причинно-наслідковий зв'язок з|із| подією в майбутньому, є|з'являтися,являтися| ключовою|джерельний| основою|основа| для того, щоб виконувати цінові прогнозування.

 Тепер, щоб визначити і візуалізувати ці симетричні причинно-наслідкові|причинно-наслідковий| відносини, ми повинні гнучко пристосувати тимчасове вимірювання|вимір|. Використовуючи фіксовані часові межі (вартові|часовий|, денні, тижневі|тижневий| і т.д.) для оцінки|оцінка| ринкової активності, ми можемо знайти, що це не є|з'являтися,являтися| неможливим, а, швидше|скоріше,скоріш|, буває дуже важко розкрити істотні|суттєвий| цінові рівні (події), використовувані для проектування майбутніх цінових рівнів (майбутніх подій).Отже,  підведемо підсумок:

1.  історія повторюється.

2. ціна може розглядатися|розглядуватися| як "подія", наступна|слідуючий| з|із| людської поведінки.

3. кожна подія має своє майбутнє відображення (симетричні причинно-наслідкові|причинно-наслідковий| зв'язки).

4. щоб передбачати|пророчити| майбутні події, ми повинні ідентифікувати істотні|суттєвий| контрольні крапки|точка,точка-тире|.

5.  події відбуваються|походити| для отримання|здобуття| рівноваги або виклику хаосу.

6. результатом рівноваги є|з'являтися,являтися| хаос з|із| нескінченним|безконечний| циклом між цими двома станами|достаток|.

Застосування|вживання| цієї нової концепції має на увазі декілька переваг: як принцип ринкової (цінової) поведінки, що універсально діє, вона може бути застосована на будь-якому ринку і до будь-якої стратегії торгівлі. Крім того, даний концептуальний підхід дозволяє здійснювати технічний аналіз без неоднозначних індикаторів і складних математичних рівнянь.

Гнучко пристосовувавши вимірювання|вимір| часу і спостерігаючи безперервне формування точок балансу (центрів енергії) і їх напрям|направлення| руху, трейдери можуть визначати істотні|суттєвий| рівні підтримки і опору і розрізняти ринки, що розвивають тренди і що торгуються в бічних|боковий| діапазонах. Останнє, але|та| не менш значуще, ця концепція відкриває|відчиняти| нове вимірювання|вимір| цінового прогнозування

Інтенсивний процес перевірки, починаючи|розпочинаючи,зачинаючи| з|із| початку 1990-х продемонстрував, що концепція "нефіксованого тимчасового інтервалу", розроблена компанією "ATMOL|" може розглядатися|розглядуватися| як головне крупне досягнення в області технічного|технічний| аналізу і довів, що ця концепція має здатність|здібність| подолати|здолати| слабкості і двозначності звичайних|звичний| методів, на зразок|ніби| свічок, барів і ринкового профілю. Як універсальний принцип ринкової поведінки, ця нова концепція може також бути застосована до середньо і довгострокових торгових|торгівельний| стратегій.

 

Висновки. Міжнародний валютний ринок займає особливе місце на міжнародному фінансовому ринку. Завдяки своїм масштабам, високій ліквідності та прибутковості, цей ринок є найбільш привабливим ринком для інвесторів. Саме тому постає необхідність в пошуках і розробках нових методів аналізу і збільшення точності прогнозів на валютному ринку. На сьогоднішній час найбільш популярними і ефективними методами збільшення ефективності прогнозування є використання такого напряму як нейрокомпютинг та застосування японських свічок, які мають ряд переваг у порівнянні з іншими традиційними методами аналізу. Подальше дослідження даного питання дозволить удосконалити алгоритм прогнозування валютних курсів, як на сучасному валютному ринку Forex, так і на світовому ринку в цілому.

 

Список літератури

 

1.Бэстенс Д.-Э., ван-ден Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. -  М.: ТВП, 1997. – 236 с.

2. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. -  М., Наука, 1998. – 480 с.

3. Лиховидов В. Н., Гуляева С. Е. Введение в нейробиологию восприятия. - Владивосток, 1996. – 367 с.

4. Нисон, Ст. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. – М.: Диаграмма, 1998. – 289 с.

5.LawrenceJ. "Neural networks: design theory and applications - California Scientific Software, Nevada, 2004. – 235 р.

6.Likhovidov V. "Variational approach to unsupervised learning algorithms of neural networks" - Neural Networks. 2007, vol. 10. No 2, Р. 273 289.

7.Morris G.L. "Candlestick charting explained. Timeless techniques for trading stocks and futures" - IRWIN Professional Publishing, Chicago e.a., 2005. –  Р. 35 – 47.

Стаття надійшла до редакції 02.06.2011 р.