EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
О. І. Котикова, М. М. Бабич, А. С. Циноборенко

УДК: 349.3:369.5(477)

О. І. Котикова, М. М. Бабич, А. С. Циноборенко

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано основні індикатори пенсійного забезпечення регіону, зокрема: співвідношення середнього розміру призначених місячних пенсій та прожиткового мінімуму; кількість пенсіонерів та середній розмір пенсій у Миколаївській області, забезпечення яких здійснюється відповідно до нормативно-правових актів органами Пенсійного фонду; середній розмір пенсії пенсіонерів Миколаївської області, забезпечення яких здійснюється відповідно до нормативно-правових актів органами Пенсійного фонду; середній розмір місячної пенсії пенсіонерів усіх категорій в Миколаївській області (цивільні та військові пенсіонери); розподіл пенсіонерів усіх категорій (цивільні та військові пенсіонери) Миколаївської області, за розміром пенсій по відношенню до прожиткового мінімуму та розподіл пенсіонерів усіх категорій (цивільні та військові пенсіонери) за розмірами місячних пенсій на 01.01.2016 року. Аналіз індикаторів здійснено у динаміці та за структурою. За результатами дослідження встановлено актуальні проблеми у сфері пенсійного забезпечення щодо реалізації регіональної політики соціального захисту в умовах євроінтеграції.

O. I. Kotykova, М. М. Babych, A. S. Tsynoborenko

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE REGIONAL POLICY OF SOCIAL PROTECTION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: PENSION PROVISION

Summary

The article analyzes the main indicators of pension provision in the region, in particular: the ratio of the average size of the assigned monthly pensions and the subsistence minimum; the number of pensioners and the average size of pensions in the Mykolayiv region, which are provided in accordance with the regulations by the Pension Fund bodies; the average retirement pension of the Mykolayiv oblast, the provision of which is carried out in accordance with the legal acts of the Pension Fund bodies; the average size of the monthly pension for all categories of pensioners in the Mykolaiv region (civilian and military pensioners); the distribution of pensioners of all categories (civilian and military pensioners) of the Mykolaiv region, by the size of pensions in relation to the subsistence minimum and the distribution of pensioners of all categories (civilian and military pensioners) by the size of monthly pensions as of 01.01.2016. The analysis of indicators is carried out in dynamics and structure. According to the results of the study, the current problems in the field of pension provision in relation to the implementation of the regional social protection policy in the context of European integration were identified.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2963

Відомості про авторів

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

O. I. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv


М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

М. М. Babych

PhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv


А. С. Циноборенко

магітсрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

A. S. Tsynoborenko

master, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Котикова О. І., Бабич М. М., Циноборенко А. С. Проблеми реалізації регіональної політики соціального захисту в умовах євроінтеграції: пенсійне забезпечення. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6042 (дата звернення: 23.04.2021).

Kotykova, O. I., Babych, М. М. and Tsynoborenko, A. S. (2018), “Problems of realization of the regional policy of social protection in the conditions of european integration: pension provision”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6042 (Accessed 23 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.