EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Т. М. Болгар, А. Є. Єгоров

УДК: 676.252.2:658.6(477)

Т. М. Болгар, А. Є. Єгоров

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджується сучасний стан та динаміка розвитку торговельного та целюлозно-паперового сектору економіки України. Автором розглянуто основні тенденції функціонування даних секторів економіки, у тому числі з опорою на статистичні дані та кризові явища в економіці. Розглянуто також проблеми функціонування торговельного та целюлозно-паперового секторів економіки, на основі чого було зроблено висновки стосовно негативних економічних явищ та прогалин в цих секторах. Автором запропоновано і подано кілька можливих пропозицій окремо для сфери торгівлі та окремо – для целюлозно-паперової сфери, які сприятимуть подальшому покращенню економічної ситуації.

T. Bolgar, A. Yegorov

PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE TRADE AND CELLULAR-PAPER SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article examines the current state and dynamics of the development of the trade and pulp and paper sector of the Ukrainian economy. The author considers the main tendencies of functioning of these sectors of the economy, including those based on statistical data and crisis phenomena in the economy. The problems of functioning of the trade and pulp and paper sectors of the economy were also considered, based on which conclusions about negative economic phenomena and gaps in these sectors were made. The author proposed and submitted several possible proposals separately for the sphere of trade and separately - for the pulp and paper sector, which will contribute to further improvement of the economic situation.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3091

Відомості про авторів

Т. М. Болгар

д. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Університет імені Альфреда Нобеля

T. Bolgar

Doctor of Science (Economics), Assistant Professor, Head of the Department of International Finance, Accounting and Taxation, Alfred Nobel University


А. Є. Єгоров

магістр, Університет імені Альфреда Нобеля

A. Yegorov

Master, Alfred Nobel University

Як цитувати статтю

Болгар Т. М., Єгоров А. Є. Проблеми функціонування торговельного та целюлозно-паперового сектору економіки України. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6046 (дата звернення: 20.04.2021).

Bolgar, T. and Yegorov, A. (2018), “Problems of the functioning of the trade and cellular-paper sector of economy of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6046 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.