EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

RISK MANAGEMENT IN THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM
O. Lytvynenko

УДК: 005.52:005.337:005.35

O. Lytvynenko

RISK MANAGEMENT IN THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM

Анотація

The article proves importance and significance of effective risk management in the corporate governance system. The article describes separate factors of risk management of leading international enterprises and presents the main provisions of the international standards of risk management. The practice of risk management in companies is analysed, and the problems in the risk management system and their causes are identified. A comprehensive approach to the improvement of risk management system has been proposed.

О. Д. Литвиненко

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Summary

Обґрунтовується важливість та значення ефективного ризик-менеджменту в системі корпоративного управління. У статті описуються окремі фактори управління ризиками провідних міжнародних підприємств. У статті представлено основні положення міжнародних стандартів ризик-менеджменту. Аналізується практика управління ризиками в компаніях, виявляються проблеми в системі ризик-менеджменту і причини виникнення. Запропоновано комплексний підхід в удосконаленні системи ризик-менеджмент.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2743

Відомості про авторів

O. Lytvynenko

Candidate of Economics, Associate Professor Department of Management and Public Administration Kharkov Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University Kharkiv

О. Д. Литвиненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,м. Харків

Як цитувати статтю

Lytvynenko O. Risk management in the corporate governance system. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6050 (дата звернення: 20.04.2021).

Литвиненко, О. Д. (2018), “Управління ризиками в системі корпоративного управління”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6050 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.