EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
A. M. Безус, М. Г. Чуйок

УДК: 331.108.26

A. M. Безус, М. Г. Чуйок

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У дослідженні визначено, що однією з основних умов досягнення стабілізації економічної ситуації в Україні є розвиток інноваційно-орієнтованої економіки. При цьому важлива роль в інтенсифікації інноваційних процесів належить суб'єктам господарювання, які володіють ініціативністю, гнучкістю, здатністю швидко пристосовуватися до нових вимог ринку і можуть забезпечити більш результативне освоєння і випуск інноваційної продукції.

А. Bezus, M. Shuyok

THE STRATEGY OF IMPROVING THE INNOVATION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The study determined that one of the main conditions for achieving the stabilization of the economic situation in Ukraine is the development of innovation-oriented economy. At the same time, an important role in the intensification of innovation processes belongs to the subjects of management, who have the initiative, flexibility, ability to quickly adapt to new market requirements and can provide more effective development and production of innovative products.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3002

Відомості про авторів

A. M. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

А. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine


М. Г. Чуйок

магістр кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Shuyok

Master of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

Як цитувати статтю

Безус A. M., Чуйок М. Г. Стратегія підвищення інноваційної діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6052 (дата звернення: 20.04.2021).

Bezus, А. and Shuyok, M. (2018), “The strategy of improving the innovation activity of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6052 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.