EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВИТРАТ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЇХ ФОРМУВАННЯ
О. А. Криклій, Т. О. Тремба

УДК: [657.62:657.471]:336.713

О. А. Криклій, Т. О. Тремба

АНАЛІЗ ВИТРАТ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Анотація

У статті визначено необхідність дослідження сучасного стану та рівня витрат у банках України. Проаналізована їх структура та динаміка в Україні в післякризовий період. Здійснений сегментний аналіз основних статей витрат банків України та визначені ключові фактори, що чинили вплив на їх рівень.

О. А. Krykliy, T. O. Tremba

ANALYSIS OF THE COSTS OF UKRAINIAN BANKS AND FACTORS AFFECTING THEIR FORMATION

Summary

The article determines the necessity of studying the current state and level of expenses in banks of Ukraine. Analyzed their structure and dynamics in Ukraine in the post-crisis period. A segmental analysis of the main articles of expenditures of Ukrainian banks was carried out and key factors influencing their level were identified.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2980

Відомості про авторів

О. А. Криклій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

О. А. Krykliy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of finance, banking and insurance, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, Sumy


Т. О. Тремба

магістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумського державного університету, м. Суми

T. O. Tremba

Master, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Криклій О. А., Тремба Т. О. Аналіз витрат банків України та факторів впливу на їх формування. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6062 (дата звернення: 23.04.2021).

Krykliy, О. А. and Tremba, T. O. (2018), “Analysis of the costs of ukrainian banks and factors affecting their formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6062 (Accessed 23 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.