EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA ВІТЧИЗНЯНИМИ КОМПАНІЯМИ
Л. Б. Самойленко

УДК: 330.3: 338.4

Л. Б. Самойленко

МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA ВІТЧИЗНЯНИМИ КОМПАНІЯМИ

Анотація

Автором розглянуто поняття big data та перспективи розвитку цієї технології. Наведено приклади використання big data. Досліджено джерело цінності big data. Проаналізовано досвід зарубіжних компаній. Проведено аналіз перспектив щодо впровадження технологій big data для українських компаній та розвитку ринку послуг, який ґрунтується на застосуванні великих даних. Проаналізовано застосування технології big data на основі моделі 4P.

Lesya Samoylenko

OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF USING BIG DATA TECHNOLOGIES BY DOMESTIC COMPANIES

Summary

The author considers the concept of big data and the prospects for the development of this technology. Examples of using big data are given. The source of value big data is investigated. The experience of foreign companies has been analyzed. The analysis of the prospects for the introduction of big data technologies for Ukrainian companies and the development of the services market, based on the application of big data, was carried out. The application of big data technology based on 4P model has been analyzed.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2949

Відомості про авторів

Л. Б. Самойленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів ПВНЗ «Бориспільського інституту муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

Lesya Samoylenko

Ph.D., associate professor of Department of Finance «Borispolskuy institution municipal Management at the Interregional Academy of Personnel Management»

Як цитувати статтю

Самойленко Л. Б. Можливості та проблеми застосування технологій big data вітчизняними компаніями. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6066 (дата звернення: 20.04.2021).

Samoylenko, Lesya (2018), “Opportunities and problems of using big data technologies by domestic companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6066 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.