EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
П. І. Безус, Л. О. Шатненко

УДК: 65.012.32:330.87

П. І. Безус, Л. О. Шатненко

ЕВОЛЮЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджено теоретичні питання розвитку корпоративного управління в сучасній економіці. Розглянуто зарубіжні та українські принципи корпоративного управління, а також за часів класичної школи управління. Проведено практичний аналіз на прикладі банків України та японської автомобілебудівної корпорації: «Toyota Motor Corporation».

P. Bezus, L. Shatnenko

THE EVOLUTION OF PRINCIPLES OF CORPORATE MANAGEMENT

Summary

The article explores the theoretical issues of corporate governance in the modern economy. It has been considered the foreign and Ukrainian corporate governance principles and some principles of the classical school of management. The article has a case study conducted on the example of Ukrainian banks and the Japanese automobile Corporation: "Toyota Motor Corporation".

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3015

Відомості про авторів

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

P. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and Design


Л. О. Шатненко

студентка кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

L. Shatnenko

Student Department of Management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Безус П. І., Шатненко Л. О. Еволюція принципів корпоративного управління. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6068 (дата звернення: 20.04.2021).

Bezus, P. and Shatnenko, L. (2018), “The evolution of principles of corporate management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6068 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.