EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В ТІНЬОВИХ СХЕМАХ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
А. М. Павлова

УДК: 336.648 : 332

А. М. Павлова

ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В ТІНЬОВИХ СХЕМАХ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано ознаки, які дозволяють стверджувати, що використання фінансового лізингу у тіньових схемах становить загрозу економічній безпеці України. Оцінено рівень загрози використання фінансового лізингу в тіньових схемах та визначено його істотним. Проаналізовано вплив використання фінансового лізингу в тіньових схемах на економічну безпеку держави. Здійснено аналіз впливу використання фінансового лізингу в тіньових схемах на економічну безпеку України. Виявлено, що недопущення витоку доданої вартості, сформованої в країні в інші юрисдикції є беззаперечною економічною вигодою, а детінізація економічної діяльності забезпечує стабільний соціально-економічний розвиток країни та сприяє конкурентоспроможності національної економіки. Встановлено, що недопущення використання фінансового лізингу в тіньових схемах є одним із національних економічних інтересів.

A. M. Pavlova

THE IMPACT OF THE USE OF FINANCIAL LEASING IN SHADOW SCHEMES ON THE ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the signs that it can be argued that the use of financial leasing in shadow schemes poses a threat to the economic security of Ukraine. The level of threat of use of financial leasing in shadow schemes is estimated and its significance is determined. The impact of the use of financial leasing in shadow schemes on the economic security of the state is analyzed. The analysis of the influence of the use of leasing operations in shadow schemes on the economic security of Ukraine is carried out. It was discovered that the prevention of leakage of added value, formed in the country in other jurisdictions, is unconditional economic benefit, and the shadowing of economic activity ensures stable socio-economic development of the country and promotes the competitiveness of the national economy. It was established that the prevention of the use of financial leasing in shadow schemes is one of the national economic interests.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2854

Відомості про авторів

А. М. Павлова

старший консультант відділу економічної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень , м. Київ

A. M. Pavlova

Senior Consultant, Department of Economic Security, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

Як цитувати статтю

Павлова А. М. Вплив використання фінансового лізингу в тіньових схемах на економічну безпеку України. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6073 (дата звернення: 20.04.2021).

Pavlova, A. M. (2018), “The impact of the use of financial leasing in shadow schemes on the economic security of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6073 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.