EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Л. С. Ринейська

УДК: 339.97:330.341.2:005.21

Л. С. Ринейська

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті визначається сутність економічної стратегії. Спеціальна увага приділяється дослідженню інституційного середовища формування міжнародних стратегій економічного розвитку. При цьому міжнародні організації, транснаціональні корпорації, держави визначаються як головні складові цього середовища. Підкреслюється факт впливу цих інститутів на формування міжнародних стратегій економічного розвитку. Показані можливі шляхи формування міжнародних стратегій економічного розвитку.

L. S. Ryneyska

THE INSTITUTION ENVIRONMENT OF INTERNATIONAL STRATEGIES OF ECONOMICAL DEVELOPMENT FORMING UNDER GLOBALIZATION

Summary

In the article the essence of economical strategy is determined. Special attention to the institution environment of international strategy of economical development forming research is given. In this international organizations, transnational corporations, countries as main parts of this environment are determined. The fact of these institutions impact to international strategies of economical development forming is emphasized. The possible steps of economical development international strategies forming are shown.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2930

Відомості про авторів

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент, кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

L. S. Ryneyska

PhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

Як цитувати статтю

Ринейська Л. С. Інституційне середовище формування міжнародних стратегій економічного розвитку в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6077 (дата звернення: 20.04.2021).

Ryneyska, L. S. (2018), “The institution environment of international strategies of economical development forming under globalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6077 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.