EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
К. О. Кучкова

УДК: 338.436

К. О. Кучкова

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарським підприємством. Досліджена сутність поняття «конкурентна перевага підприємства», визначене її місце у забезпеченні стійкого конкурентоспроможного розвитку підприємства. Визначені проблеми у досягненні конкурентних переваг середніми та малими сільськогосподарським підприємствами в Україні на сучасному етапі розвитку сільського господарства. Виходячи із особливостей галузі та існуючих проблем запропоновано шляхи забезпечення конкурентних переваг в контексті сталого розвитку сільського господарства та забезпечення продовольчої безпеки.

K. О. Kuchkova

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING

Summary

The article is devoted to the study of the problem of providing competitive advantages to the agricultural enterprise. The essence of the concept "competitive advantage" is investigated, its place is defined in ensuring of sustainable competitive development of the enterprise. The problems in achievement of competitive advantages by medium and small agricultural enterprises in Ukraine at the present stage of development of agriculture are defined. Based on the specifics of the industry and existing problems, ways of ensuring competitive advantage in the context of sustainable agriculture and food security are suggested.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3005

Відомості про авторів

К. О. Кучкова

слухач магістратури, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

K. О. Kuchkova

graduate student Sumy National Agrarian University of Ukraine

Як цитувати статтю

Кучкова К. О. Конкурентні переваги сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6085 (дата звернення: 23.04.2021).

Kuchkova, K. О. (2018), “Competitive advantages of the agricultural enterprise in modern conditions of managing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6085 (Accessed 23 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.