EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
С. О. Тульчинська, Т. П. Ткаченко, О. І. Скоробогатий

УДК: 338

С. О. Тульчинська, Т. П. Ткаченко, О. І. Скоробогатий

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджено теоретичні аспекти поняття прибуток, основні наукові підходи до визначення даної категорії. Був розглянутий процес управління прибутком підприємства, мета цієї діяльності, основні підходи до процесу управління прибутком підприємства. Досліджені основні методи управління прибутком на підприємстві.

Svetlana Tulchinskaya, Tetyana Tkachenko, Aleksandr Skorobogatui

BASICS OF PROFIT MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

Theoretical aspects of the concept of profit, main scientific approaches to the definition of this category are researched. Considered the process of managing the profit of the enterprise, the purpose of this activity, the main approaches to the process of managing profits of the enterprise. The basic methods of profit management at the enterprise are investigated.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 3138

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Svetlana Tulchinskaya

doctor of economic, professor, professor of the department of economics and entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»


Т. П. Ткаченко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Tetyana Tkachenko

сandidate of Economics assistant professor, associate professor of the of the department of economics and entrepreneurship National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»


О. І. Скоробогатий

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Aleksandr Skorobogatui

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Як цитувати статтю

Тульчинська С. О., Ткаченко Т. П., Скоробогатий О. І. Основи управління прибутком підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6098 (дата звернення: 08.03.2021).

Tulchinskaya, Svetlana, Tkachenko, Tetyana and Skorobogatui, Aleksandr (2018), “Basics of profit management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6098 (Accessed 08 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.