EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ
А. І. Богданенко

УДК: 339.138

А. І. Богданенко

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

Анотація

У статті проаналізовано особливості інвестиційної діяльності в житлове будівництво в Україні, що є рушійною силою інтеграції економіки у світове господарство. Запропоновані авторські визначення понять «інвестиційна діяльність», «будівництво житла». Дійдено висновку, що Україна має всі шанси для залучення інвестиційних ресурсів та використання їх на користь економіки, тому що потенціал української економіки має досить «широкі горизонти» для свого розвитку.

A. I. Bogdanenko

INVESTIGATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN HOUSING CONSTRUCTION IN UKRAINE: TRENDS AND PROBLEMS

Summary

The article analyzes the features of investment activity in housing construction in Ukraine, which is the driving force of integration of the economy into the world economy. Proposed author's definitions of concepts "investment activity", "housing construction". It has come to the conclusion that Ukraine has every chance to attract investment resources and use them for the benefit of the economy, because the potential of the Ukrainian economy has rather "wide horizons" for its development.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2651

Відомості про авторів

А. І. Богданенко

доктор філософії в галузі державного управління, докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

A. I. Bogdanenko

Doctor of Philosophy in Public Administration, Doctorate, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Богданенко А. І. Дослідження інвестиційної діяльності в житлове будівництво в Україні: тенденції та проблеми. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6103 (дата звернення: 27.02.2021).

Bogdanenko, A. I. (2018), “Investigation of investment activity in housing construction in Ukraine: trends and problems”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6103 (Accessed 27 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.