EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
І. Б. Чичкало-Кондрацька, І. В. Новицька

УДК: 631.147

І. Б. Чичкало-Кондрацька, І. В. Новицька

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто та узагальнено світовий досвід виробництва та споживання органічної продукції. Виділено переважаючі моделі управління національним ринком органічної продукції та найефективніші засоби просування органічної продукції у різних країнах світу. Виявлено основні перешкоди в розвитку українського ринку органічної продукції. Запропоновано шляхи вдосконалення процесу просування органічних продуктів українських виробників на внутрішній та зовнішній ринки.

I. B. Chychkalo-Kondratska, І. V. Novytska

WORLD EXPERIENCE OF PROMOTION OF ORGANIC PRODUCTS

Summary

The article deals with and summarizes the world experience of production and consumption of organic products. The prevailing models of management of the national market of organic products and the most effective means of promotion of organic products in different countries of the world are highlighted. The main obstacles in the development of the Ukrainian market of organic products are revealed. The ways of improvement of the process of promotion of organic products of Ukrainian producers to the domestic and foreign markets are offered.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2821

Відомості про авторів

І. Б. Чичкало-Кондрацька

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

I. B. Chychkalo-Kondratska

D.Sc. (Economics), Professor, Head of International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University


І. В. Новицька

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

І. V. Novytska

postgraduate, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Як цитувати статтю

Чичкало-Кондрацька І. Б., Новицька І. В. Світовий досвід просування органічної продукції. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6104 (дата звернення: 08.03.2021).

Chychkalo-Kondratska, I. B. and Novytska, І. V. (2018), “World experience of promotion of organic products”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6104 (Accessed 08 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.