EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О. М. Пєтухова, К. В. Стасішена

УДК: 330.3.

О. М. Пєтухова, К. В. Стасішена

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджено роль і значення збутової діяльності підприємств у сучасних умовах загострення боротьби за споживача. Визначено основні задачі та проблеми організації збуту продукції на підприємствах харчової промисловості. Проаналізовано збутову діяльність філії ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей». Встановлено недоліки в організації системи управління збутовою діяльністю підприємства. З метою підвищення ефективності збутової діяльності запропоновано удосконалення структури управління філії ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей». Викладено пропозиції щодо удосконалення збутової діяльності підприємства, використання засобів залучення покупців і стимулювання продажів, оптимізації витрат на збут та зниження транспортно-логістичних витрат на філії ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей».

O. M. Pietukhova, K. V. Stasishena

IMPROVEMENT OF SUPERVISORY ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The role and importance of sales activity of enterprises in the modern conditions of intensifying struggle for the consumer is investigated. The basic problems and problems of the product sales organization at the enterprises of the food industry are determined. The marketing activity of the branch of PJSC "Yagotinskiy Dairy Factory" "Yagotynsky for children" is analyzed. There are shortcomings in the organization of the management system sales activities of the enterprise. In order to increase the efficiency of sales activity, the improvement of the management structure of the branch of PJSC "Yagotinskiy Dairy Plant" "Yagotinsky for Children" was proposed. Proposals on improvement of sales activity of the enterprise, use of means of attracting buyers and stimulation of sales, optimization of expenses for sale and reduction of transport and logistics costs at the branches of PJSC "Yagotinskiy Dairy Plant" "Jagotynsky for Children" are presented.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2796

Відомості про авторів

О. М. Пєтухова

професор, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій м. Київ

O. M. Pietukhova

Professor, Doctor of Economics, Department of Management and Administration, National University of Food Technologies of Kyiv


К. В. Стасішена

магістрант, Національний університет харчових технологій м. Київ

K. V. Stasishena

magister, National University of Food Technologies of Kyiv

Як цитувати статтю

Пєтухова О. М., Стасішена К. В. Удосконалення збутової діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6105 (дата звернення: 28.02.2021).

Pietukhova, O. M. and Stasishena, K. V. (2018), “Improvement of supervisory activity of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6105 (Accessed 28 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.