EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. О. Кравченко

УДК: 658.016

М. О. Кравченко

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті обґрунтовується доцільність застосування інструментарію концепції інновацій, орієнтованих на стійкість (стійких інновацій) вітчизняними промисловими підприємствами. Окреслено переваги концепції. Визначено послідовність етапів забезпечення економічної стійкості підприємств, заходи та інструментарій їх реалізації на кожному з етапів. На прикладі вибірки з шістнадцяти машинобудівних підприємств визначено їх поточні позиції на цьому шляху. Продемонстровано, яким чином впровадження заходів, передбачених концепцією стійких інновацій, сприятиме забезпеченню внутрішньої та зовнішньої стійкості підприємств.

M. O. Kravchenko

APPLICATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE INNOVATIONS TO THE DOMESTIC ENTERPRISES’ ECONOMIC SUSTAINABILITY ENSURING

Summary

The article proves the expediency of using the tools of the concept of sustainability-oriented innovation (sustainable innovation) by domestic industrial enterprises. The advantages of the concept are formulated. A sequence of steps to ensure the economic sustainability of enterprises, as well activities and tools for their implementation at each stage, are determined. On the example of a sample of sixteen machine-building enterprises, their current positions on this path are determined. It is demonstrated how the implementation of the activities of the concept of sustainable innovation will contribute to the enterprises’ internal and external sustainability.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2624

Відомості про авторів

М. О. Кравченко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

M. O. Kravchenko

PhD, Docent, Associate Professor of Management, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

Як цитувати статтю

Кравченко М. О. Застосування концепції стійких інновацій для забезпечення економічної стійкості вітчизняних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6110 (дата звернення: 27.02.2021).

Kravchenko, M. O. (2018), “Application of the concept of sustainable innovations to the domestic enterprises’ economic sustainability ensuring”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6110 (Accessed 27 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.