EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ НА МАЛИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. М. Овдіюк

УДК: 658:519.86

О. М. Овдіюк

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ НА МАЛИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

The author revealed peculiarities and problems of the application of economical and mathematical modeling in making managerial decisions at small processing enterprises. Researcher developed theoretical and methodical principles and practical recommendations for the process of making managerial decisions with the use of economical and mathematical modeling as a management tool at small processing enterprises. Features and problems of functioning of small processing enterprises are determined in the research. In order to increase the efficiency of making managerial decisions at small processing enterprises, economical and mathematical models were developed and proposed for the usage. The author grouped structural models of marketing service for three types of small processing enterprises according to the number of employees at the enterprise (from 10 to 20 people, from 21 to 30 people, from 31 to 50 people).

O. M. Ovdiuk

APPLICATION OF ECONOMICAL AND MATHEMATICAL MODELING IN MAKING MANAGERIAL DECISIONS ON THE CREATION OF MARKETING SERVICES AT SMALL PROCESSING ENTERPRISES

Summary

Розкрито особливості та проблеми застосування економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень на малих переробних підприємствах. Розроблено теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо процесу прийняття управлінського рішення із застосуванням економіко-математичного моделювання, як інструменту управління на малих переробних підприємствах. Визначено особливості та проблеми функціонування малих переробних підприємств. Для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на малих переробних підприємствах були розроблені та запропоновані до використання економіко-математичні моделі. Запропоновано структурні моделі служби маркетингу для трьох типів малих переробних підприємств, згрупованих у відповідності до кількості працюючих на підприємстві (від 10 до 20 чол.; від 21 до 30 чол.; від 31 до 50 чол.).

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2545

Відомості про авторів

О. М. Овдіюк

к. е. н, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука Житомирського національного агроекологічного університету

O. M. Ovdiuk

Ph.D. (Economics), Assistant professor, Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Овдіюк О. М. Застосування економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень щодо створення служби маркетингу на малих переробних підприємствах. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6114 (дата звернення: 05.03.2021).

Ovdiuk, O. M. (2018), “Application of economical and mathematical modeling in making managerial decisions on the creation of marketing services at small processing enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6114 (Accessed 05 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.