EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Л. С. Ринейська

УДК: 339.97:174

Л. С. Ринейська

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Анотація

Автор досліджує етику в процесі регулювання міжнародних економічних відносин. Спеціальна увага приділяється дослідженню етичних аспектів правового регулювання цих відносин. При цьому аналізуються приклади ділової етики у національному та міжнародному законодавстві. Підкреслюється факт впливу етики на ефективність міжнародних економічних відносин. Показані шляхи формування етичних міжнародних економічних відносин.

L. S. Ryneyska

ETHICAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Summary

The author explores ethics in the process of international economic relations regulation. Special attention to ethical aspects of legal regulation of these economic relations research is given. In this examples of business ethics in national and international legislation are analyzed. The fact of ethics impact to international economic relations efficiency is emphasized. The steps of ethical international economic relations forming are shown.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2740

Відомості про авторів

Л. С. Ринейська

Л. С. Ринейська, к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

L. S. Ryneyska

PhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

Як цитувати статтю

Ринейська Л. С. Етичні аспекти правового регулювання міжнародних економічних відносин. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6119 (дата звернення: 09.03.2021).

Ryneyska, L. S. (2018), “Ethical aspects of legal regulation of international economic relations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6119 (Accessed 09 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.