EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ДОЦІЛЬНІСТЬ
О. А. Сич, Н. Р. Вольська

УДК: 368.91

О. А. Сич, Н. Р. Вольська

СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ДОЦІЛЬНІСТЬ

Анотація

Висвітлюються економічний зміст страхування життя та особливості здійснення цього виду страхування. Розглядається доцільність страхування життя і основні завдання в умовах ринкової економіки. Проаналізовано стан ринку страхових компаній життя України, наведено прогнози щодо їх подальшого розвитку. Проаналізовано основні проблеми і фактори, що стримують розвиток цього напряму страхування. Надано рекомендації для підвищення ефективності функціонування сфери страхування життя в Україні.

O. A. Sich, N. R. Volska

ESSENCE OF LIFE INSURANCE AND ITS EXPEDIENCY

Summary

Essence of life-insurance and its function are discussed. Economic maintenance of life-insurance, and features of realization of this type of insurance are defined. The expediency of life-insurance in the changing conditions of market economy are explored. The state of the insurance companies of the life of Ukraine is analyzed, forecasts are provided for their further development. Analyzed main problems and factors that hinder development of this area of insurance. Given recommendations for improving the efficiency of life insurance in Ukraine.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 3041

Відомості про авторів

О. А. Сич

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. A. Sich

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of Business Entities, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv


Н. Р. Вольська

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

N. R. Volska

Master's degree, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Як цитувати статтю

Сич О. А., Вольська Н. Р. Сутність страхування життя та його доцільність. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6120 (дата звернення: 02.03.2021).

Sich, O. A. and Volska, N. R. (2018), “Essence of life insurance and its expediency”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6120 (Accessed 02 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.