EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
О. Ю. Пригара

УДК: 339.13

О. Ю. Пригара

МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Розглянуто підходи до розробки інноваційної стратегії підприємства. Обґрунтовано необхідність врахування широкого кола можливостей використання інноваційного потенціалу підприємства, зовнішнього ринкового середовища його діяльності та застосування концепції «відкритих інновацій у процесі розробки інноваційної стратегії, яка включає використання усього зовнішнього середовища організації, а не лише споживачів, постачальників, але і осіб, які не є споживачами. Запропоновано механізм розробки інноваційної стратегії підприємства, який включає наступні етапи: 1) формулювання місії та цілей підприємства; 2)моніторинг внутрішнього середовища діяльності підприємства з метою виявлення поточного інноваційного потенціалу та пошуку можливих джерел розробки інновацій ; 3) аналіз зовнішнього ринкового середовища діяльності підприємства; 4)моніторинг інноваційної інфраструктури ринку з метою пошуку можливостей реалізації інноваційного співробітництва; 5) формування інноваційної стратегії підприємства; 6) реалізація інноваційної стратегії та контроль за її виконанням.

O. Yu Prygara

MECHANISM OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE STRATEGY OF AN ENTERPRISE

Summary

Approaches to forming of innovation strategy of an enterprise are viewed. The necessity of usage of the concept of enterprise’s innovative potential evaluation, external market environment analysis and application of the concept of «open innovations is justified in the process of development of innovative strategy The concept includes the use of all external factors of environment of organization, not only users, suppliers. The mechanism of development of innovative strategy of enterprise is offered, which includes the followings stages: 1) formulation of mission and aims of enterprise; 2)analysis of internal environment of an enterprise with the purpose of exposure of current innovative potential and search of possible sources of innovations development; 3) analysis of external market environment of an enterprise; 4)monitoring of innovative infrastructure of the market with the purpose of search of market abilities of innovative collaboration; 5) forming of innovative strategy of enterprise; 6) implementation of innovative strategy and control.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2553

Відомості про авторів

О. Ю. Пригара

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ

O. Yu Prygara

PhD Economics, Associate Professor, International economics and marketing department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Пригара О. Ю. Механізм розробки інноваційної статегії розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6128 (дата звернення: 28.02.2021).

Prygara, O. Yu (2018), “Mechanism of development of innovative strategy of an enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6128 (Accessed 28 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.