EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
О. Д. Ладюк

УДК: 336.1

О. Д. Ладюк

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено теоретичні основи бюджетної безпеки. Розкрито сутність поняття “бюджетна безпека”, систематизовано індикатори бюджетної безпеки України, конкретизовано виклики та загрози бюджетній безпеці України, з’ясовано проблеми забезпечення безпечного виміру бюджетної сфери. Визначено заходи, які варто реалізувати з метою зміцнення бюджетної безпеки України.

O. D. Ladyuk

THEORETICAL BASIS OF BUDGET SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article investigates the theoretical foundations of budget security. The essence of the concept of "budget security" is revealed, the indicators of budgetary security of Ukraine are systematized, the problems and threats to budgetary security of Ukraine are specified, problems of provision of safe measurement of the budgetary sphere are clarified. The measures to be implemented with the aim of strengthening the budgetary security of Ukraine are determined.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2742

Відомості про авторів

О. Д. Ладюк

кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, директор Рівненського інституту ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. Рівне

O. D. Ladyuk

Phd in economics, professor, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Director of Rivne Institute HEI “Open International University of Human Development “Ukraine”, Rivne

Як цитувати статтю

Ладюк О. Д. Теоретичний базис бюджетної безпеки України. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6130 (дата звернення: 08.03.2021).

Ladyuk, O. D. (2018), “Theoretical basis of budget security of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6130 (Accessed 08 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.