EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАЦІ
О. О. Скорик

УДК: 331.103

О. О. Скорик

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАЦІ

Анотація

У статті визначено сутність поняття «регламентація праці», наведені підходи до трактування даної дефініції. Визначені види та форми регламентації трудових процесів на підприємстві, встановлені функції регламентації праці. Здійснена класифікація регламентів в системі управління підприємством за їх функціональним призначенням. Досліджені вимоги до регламентаційної документації на різних рівнях управління, наведена систематизація регламентаційної документації за різними ознаками.

O. O. Skoruk

CONCEPTUAL BASIS OF LABOR REGULATION

Summary

The article defines the essence of the concept «regulation of labor», sets forth approaches to the interpretation of this definition. The types and forms of regulation of labor processes at the enterprise are determined, the functions of regulation of labor are established. Classification of regulations in the enterprise management system for their functional purpose is carried out. The requirements for regulatory documentation at different levels of management are explored, systematization of regulatory documentation is provided on various grounds.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2563

Відомості про авторів

О. О. Скорик

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

O. O. Skoruk

PhD, Associate Professor of economics and entrepreneurship Cherkasy State Technological University

Як цитувати статтю

Скорик О. О. Концептуальні основи регламентації праці. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6131 (дата звернення: 28.02.2021).

Skoruk, O. O. (2018), “Conceptual basis of labor regulation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6131 (Accessed 28 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.