EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА
К. О. Астаф’єва, І. Г. Поліщук

УДК: 658.33.65

К. О. Астаф’єва, І. Г. Поліщук

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проаналізовано сутність першого етапу життєвого циклу підприємства. Окреслено основні чинники, які характеризують початок процесу створення підприємства, а саме під першим етапом розвитку необхідно розуміти момент перших фінансових вкладень. Запропоновано розглядати початок створення підприємства з позиції розробки та реалізації проекту. Виявлено сутність термінів «проект» та «управління проектом». Визначено, що для більш ефективної системи управління проектом доцільно використовувати стратегічний підхід, а саме для розробки більш ефективної стратегії управління проектами доцільно представити перший етапам життєвого циклу підприємства вигляді моделі життєвого циклу проекту. Дослідивши сутність останнього було окреслено «сходинки» розвитку. Під «сходинками» розвитку необхідно розуміти дії, які доцільно виконати для створення суб’єкту господарювання. Наведено напрямки стратегії управління проектами із урахуванням «сходинок» розвитку.

Kateryna Astafieva, Irena Роlischuk

PROJECT MANAGEMENT STRATEGY AT THE FIRST STAGE OF ENTERPRISE LIFECYCLE

Summary

The article draws upon the first stage of enterprise lifecycle. Key factors to determine the beginning of enterprise establishment are specified. The first stage of enterprise development is considered to be the period of initial financial investments. The article reviews the beginning of enterprise establishment as development and project implementation. The terms “project” and “project management” are clarified. The article argues that the strategic approach has the significant impact on project management and highlights that the first stage of enterprise lifecycle should be considered as a project lifecycle model to develop a more effective project management strategy. The “steps” of enterprise development are viewed as the actions to ensure economic entity development. The article also provides possible lines of project management strategy regarding the “steps” of enterprise development.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2644

Відомості про авторів

К. О. Астаф’єва

к. е. н., старший викладач, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Kateryna Astafieva

PhD (Economics), Associate Professor, Kryvyi Rih National University


І. Г. Поліщук

к. е. н., доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Irena Роlischuk

PhD (Economics), docent, departments of Economics, Organization and Management of Enterprises. Kryvyi Rih National University

Як цитувати статтю

Астаф’єва К. О., Поліщук І. Г. Стратегія управління проектами на першому етапі життєвого циклу підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6132 (дата звернення: 28.02.2021).

Astafieva, Kateryna and Роlischuk, Irena (2018), “Project management strategy at the first stage of enterprise lifecycle”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6132 (Accessed 28 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.