EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
С. А. Стасіневич, С. М. Валявський

УДК: 620.92:00.67

С. А. Стасіневич, С. М. Валявський

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

В статті представлені результатів оцінки використання відходів агропромислового виробництва, зокрема цукробурякового, як напряму підвищення ефективності енергопостачання продукуючих виробничих структур, так і шляху вирішення пов’язаних проблем (енергозабезпечення населення, екологічних тощо).

S. Stasinevych, S. Valiavskуi

ORGANIZATION OF ENERGY EFFICIENT PRODUCTION AS A VECTOR OF BEET SUGAR BRANCH DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The article presents the results of evaluation of the use of agricultural production waste, particularly sugar beet as directly improving the efficiency of energy producing industrial structures and the way of solving related problems (energy supply of the population, environmental issues, etc.).

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2811

Відомості про авторів

С. А. Стасіневич

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

S. Stasinevych

PhD, Associate Professor, Department of Enterprise, Trade and exchange activities Kyiv Cooperative Institute of Business and Law


С. М. Валявський

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

S. Valiavskуi

PhD, senior lecturer in business economics and human resource management Poltava National Technical University name Yuriy Kondratuk

Як цитувати статтю

Стасіневич С. А., Валявський С. М. Організація енергоефективного виробництва як вектор розвитку бурякоцукрової галузі України. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6135 (дата звернення: 08.03.2021).

Stasinevych, S. and Valiavskуi, S. (2018), “Organization of energy efficient production as a vector of beet sugar branch development of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6135 (Accessed 08 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.