EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. О. Мясников

УДК: 658.589:621.002

В. О. Мясников

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті уточнено структуру інформаційної системи адаптивного управління інноваційним потенціалом машинобудівного підприємства. Виявлено, що одним із основних елементів системи є механізм управління інноваційним потенціалом підприємства. Визначені суб'єкти та об'єкти управління, мета, принципи та основні завдання і функції механізму. Особливу увагу приділено моніторингу, в рамках якого здійснюється інтегральна оцінка і прогнозування основних параметрів інноваційного потенціалу. Виявлено необхідність вибору стратегічних напрямів розвитку інноваційного потенціалу. Доказано, що в рамках адаптивного управління важлива роль відведена використання механізмів зворотного зв'язку, яка дозволяє в режимі безперервного часу своєчасно здійснювати пошук оптимальних рішень виниклої проблеми і ефективно перенастроювати елементи і процеси.

Viacheslav O. Miasnykov

FORMATION OF THE MECHANISM OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

Summary

The article describes the structure of the informative system of adaptive management of the innovative development of the machine-building enterprise. It was revealed that one of the main elements of the system is the mechanism of management of the innovative potential of the enterprise. Defined subjects and objects of management, purpose, principles and main tasks and functions of the mechanism. Particular attention is paid to monitoring, in which an integrated assessment and forecasting of the main parameters of innovation potential is carried out. The necessity of choosing strategic directions of innovation potential development was revealed. It is proved that within the framework of adaptive control an important role is assigned to the use of feedback mechanisms, which allows in a mode of continuous time to promptly search for optimal solutions to the problem and effectively reconfigure elements and processes.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2592

Відомості про авторів

В. О. Мясников

здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

Viacheslav O. Miasnykov

candidate for the Department of Economics of the municipal economy enterprises, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Як цитувати статтю

Мясников В. О. Формування механізму адаптивного управління інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6139 (дата звернення: 05.03.2021).

Miasnykov, Viacheslav O. (2018), “Formation of the mechanism of adaptive management of the innovative potential of a machine-building enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6139 (Accessed 05 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.