EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Г. А. Лашкун

УДК: 35.073:005.35

Г. А. Лашкун

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Анотація

У статті проаналізовано закордонні та вітчизняні підходи щодо визначення сутності корпоративної соціальної відповідальності. Виявлено, що у літературі доволі широко розкрито значення поняття, разом з тим вважаємо доцільним виокремити її основні складові. Визначено необхідність характеристики значення корпоративної соціальної відповідальності із урахуванням її складових, а саме у напрямках економічних, культурних, правових та екологічних зобов’язань підприємств. Наведений підхід надасть можливість запропонувати рекомендації, щодо забезпечення корпоративної соціальної відповідальності зі сторони підприємств, держави та суспільства.
Окреслено складові корпоративної соціальної відповідальності, а саме соціально-правову, соціально-економічну, соціально-екологічну та соціально-культурну відповідальність. Надано характеристику вище наведеним складовим.
Розглянуто сутність договору соціального партнерства, як інструменту забезпечення реалізації корпоративної соціальної відповідальності. Наведено приклад реалізації програми соціального партнерства у м. Кривому Розі.

H. Lashkun

ECONOMIC AND LEGAL SUPPORT FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

The paper analyzes the foreign and domestic approaches to corporate social responsibility. Whilst the literature review identified a number of concept definitions, it is appropriate to highlight its main components. The rationale for corporate social responsibility value was formed considering the concept’s components: economic responsibility, ethical responsibility, legal responsibility and environmental responsibility of the enterprise. This approach enables the recommendations regarding corporate social responsibility support on the part of the enterprise, the state and the society.
Corporate social responsibility components identified in a paper included social and legal responsibility, social and economic responsibility, social and environmental responsibility and social and ethical responsibility. All the components were thoroughly defined.
Social partnership agreement as an implementation tool for corporate social responsibility was considered. The example of social partnership programme implementation in Kryvyi Rih was given.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2722

Відомості про авторів

Г. А. Лашкун

асистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

H. Lashkun

assistant professor of the department of economics, enterprise organization and management, SIHE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Лашкун Г. А. Економіко-правове забезпечення корпоративної соціальної відповідальності. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6141 (дата звернення: 08.03.2021).

Lashkun, H. (2018), “Economic and legal support for corporate social responsibility”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6141 (Accessed 08 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.