EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

PROFESSIONALISM OF PUBLIC SERVICE AS ONE OF THE KEY MOMENTS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION
M. K. Khim, O. V. Litorovych

УДК: 330.322

M. K. Khim, O. V. Litorovych

PROFESSIONALISM OF PUBLIC SERVICE AS ONE OF THE KEY MOMENTS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION

Анотація

The article reveals the essence and features of professionalism of civil servants as one of the key aspects of the development of investment activity in the conditions of European integration. In this article are presented positive and negative influences on investment activity of the country. It has been proved that the improvement of new approaches to the formation of a professional civil service can improve the investment climate in the state. New approaches to the professionalisation of the civil service, its stimulation and motivation, effective personnel policy, which will provide improvement of the system of personnel selection and use of personnel potential, as well as new methods of unification and modernization of evaluation of professional qualities of civil servants and efficiency of state authorities' activity, are offered.

М. К. Хім, О. В. Літорович

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Summary

У статті розкрито сутність та особливості професіоналізму державного службовця як одного з ключових аспектів розвитку інвестиційної діяльності в умовах євроінтеграції. Наведено його позитивні та негативні впливи на інвестиційну діяльність країни. Доведено, що удосконалення нових підходів до формування професійної державної служби покращить інвестиційний клімат в державі. Запропоновано нові підходи до професіоналізації державної служби, її стимулювання та мотивації, ефективну кадрову політику, яка забезпечить вдосконалення системи добору кадрів та використання кадрового потенціалу, а також нові методи уніфікації та модернізації оцінки професійних якостей державних службовців та ефективності діяльності органів державної влади.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2514

Відомості про авторів

M. K. Khim

Assistant of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

М. К. Хім

асистент кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів


O. V. Litorovych

Undergraduate student of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

О. В. Літорович

магістрант кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Як цитувати статтю

Khim M. K., Litorovych O. V. Professionalism of public service as one of the key moments of development of investment activity in the conditions of euro integration. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6148 (дата звернення: 27.02.2021).

Хім, М. К. and Літорович, О. В. (2018), “Професіоналізм державного службовця як один з ключових моментів розвитку інвестиційної діяльності в умовах євроінтеграції”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6148 (Accessed 27 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.