EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Ю. М. Сафонов, Г. С. Григор'єв

УДК: 338

Ю. М. Сафонов, Г. С. Григор'єв

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У даній статті розглянуто формування механізму державного регулювання фінансово-економічних процесів. Досліджено сутність механізмів державного регулювання. Запропоновано сегментацію компонентів механізму державного регулювання фінансово-економічних процесів. Розроблено структуру механізму державного регулювання фінансово-економічних процесів з урахуванням сучасних умов глобалізації національної економіки.

Y. Safonov, H. S. Hryhoriev

MECHANISM OF GOVERNMENTAL REGULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES

Summary

This article the formation of the mechanism of state regulation of financial and economic processes is considered. The essence of mechanisms of state regulation is explored. The segmentation of the components of the mechanism of state regulation of financial and economic processes is proposed. The structure of the mechanism of state regulation of financial and economic processes taking into account the current conditions of globalization of the national economy has been developed.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2962

Відомості про авторів

Ю. М. Сафонов

д. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управління

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman


Г. С. Григор'єв

к. е. н., доц., Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

H. S. Hryhoriev

PhD in economics, Assessor Professor National University "Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv

Як цитувати статтю

Сафонов Ю. М., Григор'єв Г. С. Механізм державного регулювання фінансово-економічних процесів. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6149 (дата звернення: 20.04.2021).

Safonov, Y. and Hryhoriev, H. S. (2018), “Mechanism of governmental regulation of financial and economic processes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6149 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.