EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЯКОСТІ МОЛОКА-СИРОВИНИ НА ЕКСПОРТ МОЛОКОПРОДУКЦІЇ
В. М. Микитюк

УДК: 637.1:338.43

В. М. Микитюк

ВПЛИВ ЯКОСТІ МОЛОКА-СИРОВИНИ НА ЕКСПОРТ МОЛОКОПРОДУКЦІЇ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан виробництва молока-сировини в Україні. У розрізі категорій господарств досліджено якісні показники виробництва молока-сировини та його закупівлі переробними підприємствами для виробництва і реалізації молокопродукції на експорт. Визначено шляхи підвищення якості виробництва молока-сировини у господарствах населення на перспективу у зв’язку із прийняттям нових стандартів якості молока, які відповідають положенням і вимогам Євросоюзу.

V. М. Mykytyuk

THE INFLUENCE OF RAW-MILK QUALITY ON THE EXPORT OF DAIRY PRODUCTION

Summary

The current state of raw milk production in Ukraine is analyzed. Qualitative indicators of production of raw-milk production are investigated in terms of producers’ categories, as well as its purchases by dairy enterprises for the production and sale of dairy products for export are shown. In connection with the adoption of new quality standards for milk, the key ways of improving the quality of raw-milk production in households for the future, which tied with the requirements of the European Union, are determined.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2583

Відомості про авторів

В. М. Микитюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри аналізу і статистики ім. І.В. Поповича, Житомирський національний агроекологічний університет

V. М. Mykytyuk

Dr. hab. of economics, Prof., the chef of analyses and statistics department named by І.V. Popovich, Zhytomyr National Agroecological university, Ukraine

Як цитувати статтю

Микитюк В. М. Вплив якості молока-сировини на експорт молокопродукції. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6153 (дата звернення: 28.02.2021).

Mykytyuk, V. М. (2018), “The influence of raw-milk quality on the export of dairy production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6153 (Accessed 28 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.