EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В РУМУНІЇ
О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко

УДК: 332.3

О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко

МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В РУМУНІЇ

Анотація

Досліджено досвід Румунії щодо побудови моделі ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Розглянуто основні принципи та інструменти регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в даній країні. Розглянуто процес продажу та купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Румунії. Досліджено організаційну структуру та діяльність Державного територіального агентства Румунії.

Olga Khodakskiya, Ihor Yurchenko

MODEL OF REGULATION MARKET TURNOVER OF AGRICULTURAL LAND IN ROMANIA

Summary

The experience of Romania in constructing a model of market turnover of agricultural land is researched. The basic principles and tools of regulation of market turnover of agricultural land in the given country are considered. The process of sale and purchase of agricultural land in Romania is considered. The organizational structure and activities of the State Territorial Agency of Romania are researched.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 262

Відомості про авторів

О. В. Ходаківська

доктор економічних наук, завідувач відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Olga Khodakskiya

doctor of economic, head of the department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics"


І. В. Юрченко

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Ihor Yurchenko

candidate of economics, senior researcher, department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics"

Як цитувати статтю

Ходаківська О. В., Юрченко І. В. Модель регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в румунії. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6158 (дата звернення: 19.09.2019).

Khodakskiya, Olga and Yurchenko, Ihor (2018), “Model of regulation market turnover of agricultural land in romania”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6158 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.