EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ
О. І. Котикова, Л. Р. Скора

УДК: 351:37.046.16

О. І. Котикова, Л. Р. Скора

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ

Анотація

У статті проаналізовано дані про стан і розвиток наукової діяльності України. Висвітлено показники, що характеризують діяльність аспірантури та докторантури, кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, фінансові показники наукової діяльності у динаміці та у порівнянні зі статистичними індикаторами країн Європейського Союзу за 2016 рік у порівнянні з попередніми роками.

O. I. Kotykova, L. R. Skora

SCIENTIFIC ACTIVITY OF UKRAINE IN THE EUROPEAN QUANTITY

Summary

The article analyzes the data on the state and development of Ukrainian scientific activity. The indicators describing the activities of postgraduate and doctoral studies, the number of employees involved in the implementation of scientific research and development, financial indicators of scientific activity in dynamics and in comparison with the statistical indicators of the countries of the European Union for 2016 are compared with the previous years.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3841

Відомості про авторів

О. І. Котикова

доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

O. I. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv


Л. Р. Скора

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

L. R. Skora

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Котикова О. І., Скора Л. Р. Наукова діяльність України у європейському вимірі. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6159 (дата звернення: 20.05.2022).

Kotykova, O. I. and Skora, L. R. (2018), “Scientific activity of Ukraine in the european quantity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6159 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.