EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Л. В. Гуцаленко, Т. О. Мулик

УДК: 657.92:620.91(477.44)

Л. В. Гуцаленко, Т. О. Мулик

ОЦІНКА БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

В статті досліджено доцільність розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області. Охарактеризовано основні терміни, що вживаються в біоенергетиці, види біопалива. Визначено здобутки Вінницької області в аграрному секторі, оцінено її позиції на ринку біоенергетики. Охарактеризовано заходи, направлені на заміщення природного газу на підприємствах Вінницької області, реалізацію масштабних енергоефективних проектів. Досліджено зміст Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, якою передбачено заходи підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів бюджетними та комунальними закладами області, розвиток галузі відновлювальної енергетики.

L. V. Gutsalenko, T. O. Mulyk

ASSESSMENT OF BIOENERGETIC POTENTIAL IN VINNYTSIA REGION

Summary

In the article studied feasibility of bioenergy potential of Vinnytsia region. terms used in bioenergy, types of biofuels are described. Characterized the main terms used in the bioenergy and types of biofuels. The achievements of the Vinnytsia region in the agrarian sector were determined and assessed its position on the bioenergy market. Characterized measures aimed at replacing natural gas at the enterprises of Vinnytsia region and implementing of large-scale energy-efficient projects. The content of the Energy Efficiency Improvement and Energy Consumption Reduction Program in Vinnytsia Region for 2017-2022 is researched, which provides for measures to increase efficiency and reduce the use of energy resources by the budget and communal institutions of the region, development of the renewable energy sector.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3643

Відомості про авторів

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia


Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

T. O. Mulyk

PhD, Associate Professor, Head of the Department of Analysis and Statistics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Гуцаленко Л. В., Мулик Т. О. Оцінка біоенергетичного потенціалу вінницької області. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6162 (дата звернення: 20.05.2022).

Gutsalenko, L. V. and Mulyk, T. O. (2018), “Assessment of bioenergetic potential in vinnytsia region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6162 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.