EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
О. Л. Польова, В. М. Ціхановська

УДК: 658.8:338.43

О. Л. Польова, В. М. Ціхановська

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто роль і місце маркетингу на продовольчому ринку. Проаналізовано рівень споживання продуктів харчування залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових доходів домогосподарств. Встановлено, що найбільшу частку у структурі споживчих сукупних витрат становлять витрати на продукти харчування 97 %, що необхідно враховувати при формуванні цінової та збутової політики підприємства.

O. L. Polova, V. M. Tsikhanovska

MARKETING INVESTIGATIONS FOR THE COMPETITIVE ENVIRONMENT FOR THE FOOD MARKET OF UKRAINE

Summary

Considered the role and place of marketing in the food market. The level of food consumption is analyzed, depending on the size of the per capita equivalent cash income of households. It was established that the largest share in the structure of consumer aggregate expenditures is made up of food expenses of 97%, which must be taken into account when forming the pricing and marketing policy of the enterprise.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 231

Відомості про авторів

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

O. L. Polova

PhD, Vinnitsa National Agrarian University


В. М. Ціхановська

д. е. н., завідувач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет

V. M. Tsikhanovska

PhD, Vinnitsa National Agrarian University

Як цитувати статтю

Польова О. Л., Ціхановська В. М. Маркетингові дослідження формування конкурентного середовища на продовольчому ринку України. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6163 (дата звернення: 23.09.2019).

Polova, O. L. and Tsikhanovska, V. M. (2018), “Marketing investigations for the competitive environment for the food market of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6163 (Accessed 23 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.