EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАБОРУ, ДОБОРУ ТА АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
О. В. Каут

УДК: 331.08

О. В. Каут

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАБОРУ, ДОБОРУ ТА АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У процесі дослідження розглянута діюча на промисловому підприємстві система набору, підбору та адаптації персоналу як однієї з основних проблем управління підприємством. Розглянуто етапи формування трудового колективу, та методи підбору персоналу. Особливу увагу приділено обзору складностей, що найбільш часто виникають при підборі кандидатів. В результаті дослідження: запропоновані заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи набору, добору та адаптації персоналу.

Olha Kaut

AN IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF SET, SELECTION AND ADAPTATION OF PERSONNEL, IS ON AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

In the process of research the operating on an industrial enterprise system of set, selection and adaptation of personnel, is considered as one of basic problems of management an enterprise. The stages of forming of labour collective, and methods of selection of personnel, are considered. The special attention is spared obzoru skladnostey, that most often arise up at the selection of candidates. As a result of research: offered measures, directed on the increase of efficiency of the system of set, selection and adaptation of personnel.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 534

Відомості про авторів

О. В. Каут

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

Olha Kaut

PhD, Associate Professor, National Metallurgical Academy of Ukraine

Як цитувати статтю

Каут О. В. Удосконалення системи набору, добору та адаптації персоналу на промисловому підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6166 (дата звернення: 03.06.2020).

Kaut, Olha (2018), “An improvement of the system of set, selection and adaptation of personnel, is on an industrial enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6166 (Accessed 03 Jun 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.