EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
О. В. Любкіна, М. О. Шмельова

УДК: 338

О. В. Любкіна, М. О. Шмельова

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Анотація

Аналіз рентабельності власного капіталу і активів дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов'язані з розвитком бізнесу. У статті розглянуті багатофакторні моделі рентабельності, графічний спосіб фінансового аналізу «фінансова павутина». На основі отриманих результатів факторного аналізу показників ТОВ «Метінвест Холдинг» зроблено висновок про перспективи розвитку компанії і резерви її зростання.

O. V. Liubkina, Mariia Shmelova

FINANCIAL ACTIVITY DIAGNOSTICS AND PROSPECTS FORECASTING OF BUSINESS DEVELOPMENT ON THE BASIS OF MULTIFACTOR PROFITABILITY MODELS

Summary

The profitability analysis of one’s own capital and assets allows making effective administrative decisions connected with business development. Various multifactor profitability models and graphic method of financial analysis “financial web” are considered in the article. On the basis of the received results of the factor analysis of Metinvest Holding, LLC ‘s indicators the conclusion on prospects of the company’s development and the reserves of its growth is made.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3995

Відомості про авторів

О. В. Любкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

O. V. Liubkina

PhD, associate professor, the associate professor of department of finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv


М. О. Шмельова

магістрант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Mariia Shmelova

master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Любкіна О. В., Шмельова М. О. Діагностика фінансової діяльності і прогнозування перспектив розвитку бізнесу на основі багатофакторної моделі рентабельності. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6170 (дата звернення: 23.05.2022).

Liubkina, O. V. and Shmelova, Mariia (2018), “Financial activity diagnostics and prospects forecasting of business development on the basis of multifactor profitability models”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6170 (Accessed 23 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.