EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Т. А. Рябова

УДК: 339.138

Т. А. Рябова

СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено особливості споживчої поведінки промислових підприємств, їх влив на прогнозування поведінки певним чином організованих споживачів. Розглянуті фактори, що впливають на процес прийняття рішення промисловими підприємствами щодо закупівлі. Ринки підприємств багато в чому відмінні від споживчих ринків, а саме: на ньому менше покупців, ці покупці значно крупніші, а також сконцентровані географічно; попит на товари виробничого призначення визначається попитом на споживчі товари й він нееластичний та різко змінюється; закупки здійснюють професіонали та їхні рішення змінюються залежно від ринкової ситуації. Розуміння споживчої поведінки на промисловому ринку є базою для розробки ефективної маркетингової стратегії. Проте, зважаючи на комплексність процесу, а також його розвиток у часі та численні чинники впливу, це є досить важким завданням. Цим пояснюється значна кількість моделей споживчої поведінки на промисловому ринку.

T. A. Ryabova

CONSUMER BEHAVIOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS

Summary

In the article the features of consumer behavior of industrial enterprises, their influence on prediction of behavior of a certain way organized consumers are investigated. Considered factors influencing the decision-making process by industrial enterprises regarding procurement. The markets of enterprises are largely different from the consumer markets, namely: there are fewer buyers, these buyers are much larger, and geographically concentrated; demand for goods of production purpose is determined by demand for consumer goods and it is inelastic and drastically changes; Procurement is carried out by professionals and their decisions vary depending on the market situation. Understanding consumer behavior in the industrial market is the basis for developing an effective marketing strategy. However, given the complexity of the process, as well as its development in time and the numerous factors of influence, this is a rather difficult task. This explains a significant number of models of consumer behavior in the industrial market.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 218

Відомості про авторів

Т. А. Рябова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

T. A. Ryabova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics Chernihiv National Technological University, Chernihiv

Як цитувати статтю

Рябова Т. А. Споживча поведінка промислових підприємств: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6173 (дата звернення: 23.09.2019).

Ryabova, T. A. (2018), “Consumer behavior of industrial enterprises: theoretical aspects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6173 (Accessed 23 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.