EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОТИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Т. Г. Олійник

УДК: 331.101.3:631.11

Т. Г. Олійник

МОТИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти мотивації як способу підвищення продуктивності праці на аграрних підприємствах. Визначено, що складовою економічного механізму підвищення продуктивності праці є класифікація факторів зміни продуктивності праці підприємств, серед яких особливу увагу заслуговують матеріально-технічні, організаційно економічні і соціально-психологічні фактори. Обґрунтовано можливості застосування сучасних форм стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств з метою підвищення ефективності їх праці та орієнтації на перспективи розвитку підприємств. На основі соціологічного опитування оцінено стан процесу мотивації праці у аграрному підприємстві.

T. G. Oliinyk

MOTIVATION AS A WAY OF IMPROVING PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article considers theoretical aspects of motivation as a way to improve productivity in the agricultural enterprises. It is determined that an integral part of the economic mechanism of increase of labour productivity is the classification of drivers of change in the productivity of enterprises, among which deserve special attention and are material-technical, organizational-economic and socio-psychological factors. Substantiated the possibility of applying modern forms of incentives for workers of agricultural enterprises with the aim of improving the efficiency of their work and focus on the prospects for the development of enterprises. Based on a sociological survey to assess the current state of motivation of labor in the agricultural enterprise.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3985

Відомості про авторів

Т. Г. Олійник

к. е. н., старший викладач, кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет , м. Миколаїв

T. G. Oliinyk

senior lecturer, Department of Economics of enterprise, Mykolaiv national agrarian University, Nikolaev

Як цитувати статтю

Олійник Т. Г. Мотивація як спосіб підвищення продуктивності праці на аграрних підприємствах. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6174 (дата звернення: 20.05.2022).

Oliinyk, T. G. (2018), “Motivation as a way of improving productivity in agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6174 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.