EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ В БІЗНЕСІ ТА ЇХ ОБЛІК
Т. М. Корпанюк, Я. І. Мулик

УДК: 005.511:004.732.057.5:657

Т. М. Корпанюк, Я. І. Мулик

ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ В БІЗНЕСІ ТА ЇХ ОБЛІК

Анотація

В статті досліджено сутність мобільних додатків. Представлено прогноз основних напрямків розвитку мережевих технологій. Проаналізовано найпопулярніші типи мобільних додатків для бізнесу та клієнтів. Здійснено огляд популярних мобільних додатків для малого бізнесу. Виявлено проблеми, пов’язані з оцінкою та обліком мобільних додатків, а також запропоновано шляхи їх вирішення. Зроблено висновки щодо доцільності використання у діяльності мобільних додатків.

Tatiana Korpaniuk, Yaroslavna Mulyk

Summary

The essence of mobile apps is explored in the article. The forecast of the key trends of development of network technologies is presented. The most popular types of mobile apps for business and customers are analyzed. An overview of popular mobile apps for small businesses is carried out. The problems associated with the evaluation and accountings of mobile apps data as well as the ways of solving them are identified. Conclusions on the feasibility of using mobile apps are made.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 217

Відомості про авторів

Т. М. Корпанюк

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Tatiana Korpaniuk

Candidate of Economic Sciences Associate Professor of Department of Accounting and Taxation in economics, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)


Я. І. Мулик

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Yaroslavna Mulyk

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Audit and State Control Department, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

Як цитувати статтю

Корпанюк Т. М., Мулик Я. І. . Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6181 (дата звернення: 19.09.2019).

Korpaniuk, Tatiana and Mulyk, Yaroslavna (2018), “”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6181 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.