EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
М. С. Наумов

УДК: 330.101

М. С. Наумов

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджуються причини низьких темпів зростання ВВП України. Констатується, що всупереч прогнозам в умовах скорочення внутрішнього попиту експорт не став джерелом економічного зростання. Обґрунтовано, що однією з перешкод на шляху зростання обсягів експорту є неналежний стан транспортної інфраструктури. Основна увага приділена вивченню проблем залізничного та автомобільного транспорту. Названі такі причини скорочення обсягів перевезень, як окупація частини території країни, економічна політика сусідніх держав, неефективність діяльності ПАТ «Укрзалізниця» як природного монополіста, організована протидія основних замовників залізничних перевезень, незадовільний стан автомобільних доріг, нестача інвестицій для відповідних реформ, нераціональне використання таких інвестицій. Зроблені висновки про необхідність підвищення ефективності системи тарифоутворення в транспортній галузі та збільшення ролі таких видів транспорту як водний та авіаційний.

M. S. Naumov

MODERNIZATION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS A FACTOR OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT

Summary

The article deals with the reasons of weak growing of the GDP rate in Ukraine. One of the key points of the article are based on the idea that the forecasts exports did not become a source of economic growth under the conditions of domestic demand reduction. It is argued that the inappropriate conditions of the transport infrastructure are one of the difficulties for the exports to grow. Reasonable attention is paid to the study of rail and road transport problems. There are mentioned the following reasons for traffic volumes reducing: the occupation of the border territories, the economic policy of the neighboring countries, the weak profit of "Ukrzaliznytsya" as a natural monopolist, organized opposition of main rail transport customers, bad condition of highways, lack of investment for appropriate reforms, controversial use of investments. As a conclusion author argued the necessity of increasing the tariff system efficiency in the transport sector and underlining the role of water and aircraft transport.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 230

Відомості про авторів

М. С. Наумов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

M. S. Naumov

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Economic Theory, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

Як цитувати статтю

Наумов М. С. Модернізація транспортної інфраструктури як чинник розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6184 (дата звернення: 19.09.2019).

Naumov, M. S. (2018), “Modernization of transport infrastructure as a factor of the foreign economic activity development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6184 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.